Augstskola>Turībai 25

Turībai 25

 Mēs esam lepni redzēt, kā mūsu priekšā rodas personības, un zinām, ka arī Tu par tādu kļūsi!

Turībai 25

Katra lieliska stāsta pamatā ir ideja. Līdzīgi ir ar uzņēmumu - lai radītu ko īpašu, sabiedrībai nozīmīgu, ir nepieciešama skaidra vīzija un mērķis, lai piedāvātu produktu vai jaunu, inovatīvu risinājumu, kas apmierinās noteiktas cilvēku grupas vajadzības. Tieši tā pirms 25 gadiem aizsākās Turības stāsts - ambiciozs projekts ar mērķi izskolot garā stiprus, zinošus, drosmīgus un mērķtiecīgus uzņēmējus un dažāda līmeņa vadītājus - īstus savas jomas lietpratējus. Jau sākotnēji mēs zinājām, ka mūsu absolventi būs starp tiem, kuri ar savām zināšanām un prasmēm spēs sniegt pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, vairot valsts labklājību un ar lepnumu nest Turības un Latvijas vārdu pasaulē.

25 gados esam bijuši klāt 14 592 studentu, nu jau mūsu absolventu, ceļojumā augstskolas solā, ar lepnumu vērojuši ikvienu priekpilno seju, izlaiduma dienā atzīmējot paveikto ar augstu cepures metienu gaisā. Allaž ar neviltotu interesi sekojot līdzi ikvienam panākumam un sasniegtajai virsotnei, esam iedvesmojušies no turībnieku darbiem un neatlaidības un centušies būt par piemēru saviem studentiem, arvien pierādot, ka nekas nav neiespējams.

Turība kļuva par celmlauzi Latvijas augstākās izglītības tirgū, uzstādot sev augstu kvalitātes latiņu, par galveno noteicēju izvirzot studentu un negaidot brīnumu, bet paši nosakot notikumu virzību.

Ceturtdaļgadsimts. Tas nav maz, taču nav arī daudz. Mums priekšā vēl tik daudz virsotņu! No brīža, kad 1993. gadā vērām augstskolas durvis pirmajiem studentiem, esam centušies Turībā radīt vidi, kas iedvesmo, aizrauj un ļauj ikvienam justies kā mājās - gaidītam. Mūsu ģimeni veido izcilas personības - profesionāli docētāji un profesori, allaž zinātkāri studenti, mērķtiecīgi absolventi un sirsnīgs personāls. Pateicoties ikvienam no viņiem, Turība ir kļuvusi par lielāko privāto augstskolu un ieņēmusi stabilu pozīciju Latvijas darba devēju ieteiktāko augstskolu saraksta augšgalā, kā arī sniegusi nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības eksporta attīstībā. Ik gadu pie mums ierodas arvien vairāk un vairāk ārvalstu studentu, kas apliecina - ieguldīto darbu novērtē arī starptautiskajā darba tirgū.

Mēs esam lepni redzēt, kā mūsu priekšā rodas personības, un zinām, ka arī Tu par tādu kļūsi. Mēs gribam būt klāt Tavos studiju gados, lai redzētu sajūsmas mirdzumu Tavās acīs par katru sasniegumu, dzirdētu Tavus aizrautības pilnos stāstus, būtu daļa no sirsnīgākajām studiju laika atmiņām un piedzīvotu to, kā Tu nes mūsu vērtības pasaulē un savos darbos un sasniegumos atspoguļo to, kas mums svarīgs - brīvību, uzņēmību un kompetenci!

Uz tikšanos Turībā!

Nodarbību saraksts