Aktualitātes>Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība"!

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība"! (4)

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām un stipendiju 2018./2019. studiju gadam un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2018./2019. studiju gada 1. semestrim.

Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju 2018./2019. gadam

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2018./2019. gada 1. semestrim

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju, vai nosūtīt to elektroniski uz sic@turiba.lv. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

Galīgie saraksti tiks publiskoti 3. jūlijā un tie nav apstrīdami.

Biznesa augstskolas Turība studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2017./2018.studiju gadā

27.06.2018

Komentāri

Turība

28.06.2018. 08:38
Atlaidei “Sekmība” tiek ņemti vērā studiju kursu noslēguma vērtējumi, kas iegūti A, B un C daļas visos plānotajos studiju kursos, izņemot studiju gada noslēguma pārbaudījumu "Prakse", kas kārtoti līdz beigu termiņam. Ja radušās kādas neskaidrības, aicinām ieskatīties augstāk redzamajā nolikumā.

anonīms

27.06.2018. 23:13
Kā tiek aprēķināts vidējais vērtējums?

Turība

27.06.2018. 12:08
Kopumā pa visiem studiju līmeņiem tiek piešķirtas 100 atlaides "Sekmība". Vienāda vidējā vērtējuma gadījumā priekšrocības ir studējošam, kuram ir skaitliski vairāk augstāko vērtējumu. Ja arī tie ir vienādi, priekšrocības ir tam, kurš vērtējumu ieguvis ar mazāku mēģinājumu skaitu.

anna

27.06.2018. 11:15
Sakiet, lūdzu sik personam tiek piešķirta sekmības atlaide (vai 20 personas)? un kā tiek izvērtēts kuri studenti saņems atlaidi, ja no 16. - 22. vietai ir vienādas atzīmes 8,5

Nodarbību saraksts