Aktualitātes>Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība"

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība" (2)

28.06.2016

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām un stipendiju 2016./2017. studiju gadam un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2016./2017. studiju gada 1. semestrim.

Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju 2016./2017. gadam

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2016./2017. gada 1. semestrim

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

Galīgie saraksti tiks publiskoti 5. jūlijā un tie nav apstrīdami.

Biznesa augstskolas Turība studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2016./2017.studiju gadā

28.06.2016

Komentāri

Depreciation Accounting Homework Help

25.09.2017. 08:20
Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

Mechanical Engineering writing service

25.09.2017. 08:20
Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college.

Nodarbību saraksts