Aktualitātes>Zināmi atlaides „Publicitāte” saņēmēji

Zināmi atlaides „Publicitāte” saņēmēji (5)

Kā katru gadu, arī šogad jebkuram Biznesa augstskolas Turība studentam bija iespēja iesniegt Attīstības daļas direktorei iesniegumu ar lūgumu piešķirt studiju maksas atlaidi par panākumiem augstskolas pozitīvā popularizēšanā (veidojot publikācijas, iesaistoties studentu žurnāla B formāts tapšanā, piedaloties projektā Jauno profesionāļu skola u. c.).

Atgādinām, ka saskaņā ar augstskolas nolikumu par studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem, atlaide "Publicitāte" netiek piemērota par augstskolas popularizēšanu, kas veikta studiju procesa ietvaros (prakses, studiju darbi, projekti u.tml.).

Paldies visiem, kas veicinājuši Biznesa augstskolas Turība pozitīvo publicitāti un nākamgad aicinām šo iespēju izmantot vēl vairāk studentiem!

Šogad atlaide tiek piešķirta šādiem studentiem norādītajā apjomā:

Atlaide %

Līgums nr.

10

78756

5

82291

30

76149

15

82661

20

80096

10

81866

0

75009

10

76538

10

78755

10

79622

04.08.2017

Komentāri

top rated supplements

09.12.2017. 11:00
Your work here on this blog has been top notch from day 1. You've been continously providing amazing articles for us all to read and I just hope that you keep it going on in the future as well. Cheers!

cheap company

04.12.2017. 08:03
This article was composed by a genuine speculation essayist. I concur a hefty portion of the with the strong focuses made by the essayist. I'll be back

Kamagra Fizz

28.11.2017. 09:03
Good Post

preschool in Owensboro KY

21.11.2017. 18:22
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so much obliged for posting. Really cool post.It "s truly extremely pleasant and Useful post.Thanks

replique montre

03.11.2017. 07:15
comme la partie centrale de l'étalonnage du jeu d'engrenage, de sorte que le pointeur pour aller plus stable. La position clé est également équipée d'amortisseurs,

Nodarbību saraksts