Aktualitātes>Zane Driņķe: Latvijai ir liels potenciāls eksportēt produktus, pakalpojumus un kultūru

Zane Driņķe: Latvijai ir liels potenciāls eksportēt produktus, pakalpojumus un kultūru (19)

Pirmssvētku laikā vēlos izcelt to, kas būtu jādara, lai vairotu Latvijas potenciālu, kā arī pieminēt labos piemērus. Ja paši gribēsim, tad nākotnē viss būs labi.

Uzņēmēju iespējas, iestrādes un kompetences

Ja runājam par uzņēmējiem, mums, pirmkārt, jāturpina, rast iespēja savus produktus un pakalpojumus eksportēt. Otrkārt, mums jāsāk ar sevi un kā uzņēmējiem jāattīsta savas kompetences. Treškārt, kā uzņēmēja un dekāne varu apgalvot, ka mums ir jāpapildina un jāpilnveido zināšanas, jo ar tām varam panākt ļoti daudz.

Šobrīd valstij kopumā avansā ir dots laiks, kad neizdarītie mājasdarbi ir un būs jāizdara, sākot ar janvāri un visa nākamā gada garumā. Turklāt iestrādes ir, iniciatīvas no politiskās gribas puses sāk parādīties, tāpēc tagad ir jāgrib šīs iestrādes novest līdz galam, kas gan ne vienmēr būs tikai patīkamas.

Strikti jādefinē priekšrocības

Ja runājam par valstisko pusi, attiecībā uz uzņēmējiem absolūti nekas nav zaudēts un absolūti nekādus krīzes viļņus šobrīd vēl nevajag uzburt. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs sevi spējam parādīt Eiropā. Mums pašiem valstiski ir jārada modelis, kurā ir jāiestrādā būtiskas lietas – kas ir ražotāju un pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem mēs kā Latvija asociējamies ārpusē, konkurētspējīgās priekšrocības, tās ir ļoti strikti jānodefinē un kvalitātes vadlīnija ir jāpozicionē un jānotur. Tā ir liela daļa no mājasdarba – nevis būt katram par sevi, bet būt kopā. Daudz vairāk varam panākt, ja tirgu uzturam kopīgi, jo tādā gadījumā apjomi un kapacitāte aug.

Konkurētspēju Eiropā stiprina kultūra

Daudz ko jau esam izdarījuši. Pirmkārt, ir ļoti labi piemēri, ko uzņēmēji jau ir izdarījuši un turpina darboties Eiropas mērogā. Paldies tiem uzņēmējiem, kuri nenolaiž rokas un turpina to darīt un apgūt jaunus tirgus. Otra lieta, kas mums kā mazai valstij ir konkurētspējīga priekšrocība, ir kultūra. Valstī periodiski mikroklimats ir dažāds, tomēr kultūra ir tā lieta, ar ko mēs noteikti varam lepoties. Paldies tiem kultūras cilvēkiem, kas Latvijas publisko tēlu ļoti pozitīvi pozicionē Eiropā – gan operdziedātāji, gan baletdejotāji, gan mūziķi, gan režisori. Mēs zinām, ka tie ir lieli vārdi, kas strādā Eiropas mērogā. Varu tikai novēlēt arī Latvijā šos vārdus novērtēt.

Latvijai ir viss potenciāls attīstīties

Šādā veidā analizējot savas priekšrocības attiecībā pret pārējām valstīm, mēs noteikti varam kļūt konkurētspējīgāki, atpazīstamāki. Ja skatāmies globāli, mums neviens nav licis šķēršļus kļūt par patstāvīgu, pašpietiekamu valsti Eiropā. Latvijai ir viss potenciāls – gan neapgūtas zemes, gan labvēlīgs klimats, gan vēsturiskās tradīcijas, kas ļauj attīstīties tālāk un tālāk.

Lai visiem priecīgi Ziemassvētki, gaišas un siltas sajūtas!

18.12.2016

Komentāri

VārdsTowing in sandy Springs

17.01.2018. 13:08
I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.

PACE Program

09.01.2018. 08:03
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

euro to dkk

06.01.2018. 13:12
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

pest control

06.01.2018. 09:07
Thanks for this great post,

cctv camera

06.01.2018. 09:06
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

lipo 6 black

27.12.2017. 14:11
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.

Pink Sapphire Ring

25.12.2017. 17:22
thank you for your interesting infomation.

polythene sheeting

24.12.2017. 11:55
Thank you very much for keep this information.

Tucson Locksmith

23.12.2017. 12:16
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.

the best face oxygen mask

19.12.2017. 14:29
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

tesco flower delivery

18.12.2017. 13:01
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

the best face oxygen mask

17.12.2017. 13:53
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article.

barrier tape

03.12.2017. 19:03
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
Life, Death and Ice Cream Machine
I just want to say thanks for your wonderful post,

cinemabox for pc

05.11.2017. 21:07
I just want to say thanks to the one who recommended the website; it’s been very helpful to me. And now and I’m happy.

places to eat near me

03.06.2017. 13:38
Valstij ir daudz ražot un nosūtīt eksportu, kas ir ļoti laba ziņa!

Authority Review Site

31.03.2017. 18:32
Is me or she looks like vladimir Putin??

Nodarbību saraksts