Aktualitātes>Vēl tikai šodien samazināta maksa studijām filiālēs

Vēl tikai šodien samazināta maksa studijām filiālēs (9)

Izvēloties studēt ārpus Rīgas un noslēdzot studiju līgumu kādā no Biznesa augstskolas Turība filiālēm (Cēsīs, Jēkabpilī, Talsos vai Liepājā) līdz 2016. gada 25. augustam, studiju maksa būs EUR 350 semestrī.

Samazināta studiju maksa un pasniedzēji – nozares eksperti

Studējot Biznesa augstskolas Turība filiālēs Cēsīs, Jēkabpilī, Liepājā vai Talsos, iespējams ne tikai ietaupīt naudu un mācīties pie pieredzes bagātiem pasniedzējiem un nozaru profesionāļiem no Rīgas, bet arī būt savu māju un radinieku tuvumā. Augstskolas filiālēs darbojas pasniedzēji - pieredzējuši un zinoši augstskolu docētāji, kā arī dažādu nozaru profesionāļi un praktiķi no visas Latvijas.

Iespēja turpināt studijas bakalaura programmas 3. kursā

Iegūstot 1. līmeņa augstāko izglītību filiālē, iespējams turpināt studijas kādā noTurības bakalaura programmām Rīgā jau 3. kursā, ko izvēlējies teju katrs piektais filiāļu absolvents.

Studijas ērti apvienot ar darbu

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas ir ātrākais ceļš uz intelektuālā darba tirgu! Augstskolas filiālēs studijas notiek sestdienās, tas nozīmē, ka izglītības iegūšanu var veiksmīgi apvienot ar darbu.

Iespēja izvēlēties piemērotāko studiju programmu

Izvēloties studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība filiālēm, iespējams apgūt vairākas studiju programmas:

- Tiesību zinātnes;

- Tiesību zinātnes (modificētā tālmācības studiju programma);

- Finanses un grāmatvedība;

- Mārketings un tirdzniecība;

- Viesmīlības serviss.

ERASMUS apmaiņas programma un ārvalstu prakse

Reģionālo filiāļu studentiem ir iespēja doties ERASMUS apmaiņas programmās un praksēs. Liepājas filiāles studenti jau paguvuši izmantot šo iespēju un devušies apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes.

25.08.2016

Komentāri

$1 Web Hosting

16.11.2017. 12:28
I just want to say thanks for your wonderful post, it is contain a lot of knowledge and information that i needed right now.

1 Hosting

16.11.2017. 12:25
can only express a word of thanks, nothing else. Because with the content on this blog I can add knowledge Thank you very much has been sharing this information.

animal jam

06.10.2017. 07:05
Really very perfect your article and blog post.

color switch

06.10.2017. 07:05
Good content, but it would be better if in future you can talk about more about this subject.

a10

06.10.2017. 07:04
Hi, your blog is truly flawless and unique.

Mobdro apk for android

11.09.2017. 09:22
Mobdro for Android with no blunder message. Presently, you are good to go to utilize the Mobdro App for Android

Shazam for windows pc

04.09.2017. 12:36
Shazam as of now introduced on their gadget can keep on freely utilize it

juesgosio

31.05.2017. 11:15
It would be more wonderful if we can enjoy it right now. I am writing here and enjoy another.

geometry dash apk

19.05.2017. 14:04
Simple one touch game play with lots of levels that will keep you entertained for hours! Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer!

Nodarbību saraksts