Aktualitātes>Veiksmīgi noslēdzies Nordplus Intensīvais mediācijas kurss

Veiksmīgi noslēdzies Nordplus Intensīvais mediācijas kurss (0)

No 26. jūlija līdz 8. augustam Turībā norisinājās NORDPLUS Augstākās izglītības programmas intensīvais kursu “Mediācija civillietās un krimināllietās” (Mediation in Civil and Criminal Cases).

Mediācijas vasaras skola ir ārkārtīgi populāra un piesaista studentus no visām projekta partnerības augstskolām – Turku Universitātes (Somija), Mikolas Romeris universitātes (Lietuva), Tallinas Tehniskās Universitātes (Igaunija) un Biznesa augstskolas Turība (Latvija). Šogad kursa ietvaros mācījās un gala pārbaudījumu veiksmīgi nokārtoja 27 studenti.           

Mediācijas vasaras skolu Biznesa augstskola Turība organizēja arī 2016. gadā, šogad no jauna ir izveidotas vairākas aizraujošas nodarbības. Pirmkārt, pasniedzēju komandai ir pievienojušies jauni mācībspēki – Andris Šillers un Ilze Dzenovska, kuru lekcijās būtisks akcents ir likts uz mediāciju krimināllietās un cietušo – vainīgo attiecību aspektiem. Otrkārt, studentu vērtējumam ir nodots svaigs un īpaši aktuāls mediācijas temats par apzinātību, nevardarbīgo komunikāciju, kā arī par mediāciju, kā mūsdienu diplomātijas līdzekli.

Pasniedzēju komanda no projekta četrām partnervalstīm ir apdomīgi plānojusi mācību grafiku, lai nodrošinātu teicamu līdzsvaru starp teorētiskajām nodarbībām, grupu darbiem un mācību ekskursijām. Treškārt, atsevišķas lekcijas ir veltītas mediācijas nozīmei tiešsaistes režīmā internetā, tādējādi atzīstot arī Eiropas Savienības tiesību aktos pausto nozīmi aktīvāk izmantot šādu strīdu risināšanas metodi, īpaši pārrobežu strīdu lietās.

Šogad studentiem bija lieliska iespēja doties mācību vizītē uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, kur bija iespējams personīgi satikt Judikatūras un pētniecības departamenta vadītāju Anitu Zikmani. Studenti varēja doties izglītojošā ekskursijā uz Augstākās tiesas muzeju, tādējādi apgūstot jurisprudences vēsturi. Otrā mācību vizīte tika plānota uz Latvijas Republikas parlamentu – Saeimu, kur padziļinātā veidā studenti ieguva priekšstatu par valsts konstitucionālo modeli un tradīcijām. Un, visbeidzot, noslēdzošā mācību vizīte bija uz Rīgas centrālcietumu, kas notiek sadarbībā starp Biznesa augstskolu Turība, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu. Šīs mācību vizītes rezultātā studenti ieguva patiesu izpratni par nepieciešamību un apstākļiem, kādos tiek organizēti izlīgumi krimināllietās.

###GALLERY-HOLDER###

11.08.2017

Nodarbību saraksts