Aktualitātes>Veiksmīgi aizvadīts ANO PTO TedQual audits Biznesa augstskolā Turība

Veiksmīgi aizvadīts ANO PTO TedQual audits Biznesa augstskolā Turība (0)

Četras dienas, no 12. līdz 15. novembrim, Biznesa augstskolā Turība viesojās un tās dzīvi iepazina neatkarīgais auditors, profesors un sertificēts kvalitātes vērtētājs George Ubbelohde, lai īstenotu ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual auditu.

ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual auditu fināla ziņojuma sanāksmē, kas norisinājās 15.novembrī Turībā, G.Ubbelohde veltīja pateicības vārdus klātesošajiem par izrādīto atsaucību un sadarbību, kā arī sveica ar godam izturēto audita nedēļu. Lai arī gala ziņojums sekos tuvāko divu trīs mēnešu laikā, auditors norādīja uz vairākām atziņām, kas gūtas vizuālā un dokumentālā audita laikā. Viņaprāt, Turība viennozīmīgi reprezentē reputāciju un kvalitāti. Profesora skatījumā augstskola var lepoties gan ar kvalitatīvi izstrādātu un sistematizētu dokumentāciju, labi organizētu un sakārtotu infrastruktūru, lieliskiem pasniedzējiem un studentiem, priekšzīmīgu sadarbību ar nozarēm, gan arī citiem studiju procesam būtiskiem aspektiem.

Auditors ziņojuma noslēgumā norādīja, ka, turpinot mērķtiecīgi virzīties uz akadēmisko ekselenci, Biznesa augstskolai Turība ir pamatotas izredzes kļūt par vienu no augstāk novērtētajiem ANO PTO TedQual augstskolu dalībniekiem.

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa pauda gandarījumu par aizvadītajā nedēļā paveikto, kā arī veltīja lielu paldies visiem audita laikā iesaistītajiem augstskolas darbiniekiem.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studiju programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, kā vienīgā Centrāleiropā, ieguvusi ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikātu. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām pasaules augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība tūrisma jomā atbilst izstrādātajiem kvalitātes standartiem. Turības studenti un mācībspēki, kā ANO PTO TedQual augstskolas dalībnieki, regulāri iesaistās pasaules tūrisma izglītības un pētniecības projektos, piemēram, kopīgi izstrādājot organizācijas partneraugstskolu beidzēju ētikas kodeksu, organizējot ANO PTO TedQual augstskolu  studentu aptauju.

19.11.2013

Nodarbību saraksts