Aktualitātes>Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveide Turībā

Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveide Turībā (0)

No 2019.gada oktobra līdz 2020.gada pavasarim ESF projekta „Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība” (projekta nr.8.2.3.0/18/A007) ietvaros Biznesa augstskolā Turība norisināsies vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības.

Turības darbiniekiem būs iespēja papildināt zināšanas tādās tēmās kā akadēmiskais godīgums, administratīvā efektivitāte, kvalitātes un finanšu vadība, augstākās izglītības satura inovācijas un tiešsaistes mācību metodika.

Ik gadu Turība nodrošina iespēju akadēmiskajam personālam celt savu kvalifikāciju un papildināt zināšanas par dažādām tēmām saistībā ar augstāko izglītību. Tomēr tik pat būtiski sekot līdzi novitātēm izglītības jomā un akadēmiskajā vidē ir arī vadības un administratīvajam personālam. Tādēļ šī ESF projekta ietvaros fokuss tiek likts tieši uz vadības un administratīvā personāla zināšanu un kompetenču pilnveidi.

Pirmās divas mācību sesijas norisināsies jau šī gada oktobrī un novembrī:

„Akadēmiskais godīgums”
18.10.2019  un 25.10.2019.
Pasniedzēja – Dr.iur., profesore Ingrīda Veikša.

„Administratīvā efektivitāte, kvalitātes un finanšu vadības aspekti”
28.11.2019 un 29.11.2019.
Pasniedzēja – Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska.

Vairāk informācijas:

Kristīne Tihanova, ESF projekta vadītāja pienākumu izpildītāja
Tel: 67625371, mob.29628681
Kristine.tihanova@turiba.lv

Ineta Lūka, Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Ineta@turiba.lv

27.09.2019

Nodarbību saraksts