Aktualitātes>Uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2018./2019. studiju gadam

Uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2018./2019. studiju gadam (4)

 

Zināmi uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2018./2019. studiju gadam.

Konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti

Uzņemšanas rezultāti neklātienes studijās 1. līmeņa studiju programmās

Uzņemšanas rezultāti dienas, vakara un nekātienes 2. līmeņa studiju programmās

Uzņemšanas rezultāti pamatstudijās uz atlikušajām brīvajām vietām

Reflektantu saraksts, kuri nepiedalās konkursā, jo nav izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības

  • Budžeta vietu ieguvējiem SIC ir jāparaksta līguma par izglītības iegūšanu pielikums - Maksājumu grafiks līdz 25.08.2018.
  • Augstskolas finansētās stipendijas saņēmējs reģistrējas SIC stipendijas saņemšanai, aizpildot iesniegumu par stipendijas saņemšanu līdz 31.08.2018., ja vēlas Stipendiju saņemt katru mēnesi - 60.00 EUR mēnesī, norādot konta numuru uz kuru Stipendija tiks pārskaitīta. Iesniegums
  • Augstskolas finansētās stipendijas saņēmējiem, kuri Stipendiju vēlas izmantot kā studiju maksas atlaidi, SIC ir jāparaksta jauns Maksājuma grafiks līdz 25.08.2018.
  • Valsts finansēto stipendiju pretendentiem, kuri sarakstā ir ar trīs *** jāiesniedz SIC līdz 2018. gada 4. septembrim noteiktas formas iesniegums.

Iesniegumus iespējams nosūtīt pa pastu uz adresi: 
Biznesa augstskola Turība
Studiju informācijas centrs
Graudu iela 68
Rīga, LV 1058

08.08.2018

Nodarbību saraksts