Aktualitātes>Uzņēmēji izvēlas Turību

Uzņēmēji izvēlas Turību (34)

Pavisam nesen notika SKDS aptauja, kurā beidzot arī uzņēmēji ir pauduši savus uzskatus par biznesa izglītību Latvijā un tām augstākās izglītības iestādēm, kas piedāvā šādas studiju iespējas. Apkopojot uzņēmēju viedokļus par biznesa vidē atzītākajām Latvijas augstskolām, atspoguļojās, ka Biznesa augstskolu Turība izvēlas 21,1% aptaujāto uzņēmēju.

Uzņēmēju viedokļu apkopošana palīdz sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu īstenošanu. Uzņēmēji ir ieinteresēti, lai darba tirgū ar profesionālo izglītības iestāžu diplomiem kabatā nenonāktu jaunieši, kuri realitātē izrādās nesagatavoti strādāšanai šķietami apgūtajā specialitātē, tāpēc ir gatavi iesaistīties nākamo darbinieku sagatavošanā.

Pierīgas uzņēmēji - 28,7% īpaši atzinīgi ir novērtējuši Biznesa augstskolu Turība; 25% Latvijas Universitāti, bet Rīgas Tehnisko universitāti - 19,2% -.

Kopējā atzītāko Latvijas augstskolu topā, kas darbojas biznesa izglītības jomā, pirmajās trīs vietās ierindojušās Biznesa augstskola Turība (3. vieta), Rīgas Tehniskā universitāte (2.vieta) un Latvijas Universitāte (1.vieta).

 

SIA „SilJa” valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura dalās savā viedoklī par to, kur iegūt biznesa izglītību: „Turības priekšrocība ir ciešā saikne ar praktisko darbību, kā arī augstskolas labiekārtotā vide un tehniskais aprīkojums, kam arī ir liela nozīme studiju procesā. Nenoliedzami, patīkamāk mācīties sakārtotā vidē, kur pieejama arī plaša bibliotēka. Augstskolā ir biznesa inkubators, lekcijas lasa pasniedzēji – praktiķi, kā rezultātā studijas nav atrautas no prakses un reālās uzņēmējdarbības.”

Biznesa augstskolas Turība projektu direktors Valdis Rocēns skaidro: „Viens no Turības stratēģiskajiem mērķiem ir kļūt par atpazīstamāko biznesa augstskolas zīmolu Latvijas biznesa vidē. Šī aptauja ir parādījusi mūsu starta pozīciju – biznesa vidē esam trešā novērtētākā augstskola Latvijā. 154 no 750 respondentiem mūs minēja kā vienu no trim atzītākajām augstskolām. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, mums šis sniegums ir jādubulto. Lai to panāktu, nepietiek ar izcilu izglītības kvalitāti un darba devēju novērtētiem vai biznesa panākumus gūstošiem absolventiem. Ir jākļūst par biznesa domas virzītāju. Mācībspēkiem jākļūst par viedokļu līderiem dažādās nozarēs, ir jāpiedāvā sava ekspertīze ne tikai medijiem un uzņēmumiem, bet arī biznesa politikas veidotājiem. Mums ir jāpilda sava misija - virzīt biznesa domu pasaulē, pelnot pašiem un mācot pelnīt citiem.”

Uzņēmējdarbība ir valsts ekonomiskās attīstības pamats, tāpēc uzņēmēju viedoklis ir jāņem vērā, veidojot arī izglītības politiku un studiju procesu, īpaši, biznesa studijās. Šodienas uzņēmēji ir studentu nākotnes darba devēji, kolēģi un sadarbības partneri, tāpēc viņu viedokļos ir vērts ieklausīties jau tagad, lai nākotnē plecu pie pleca veidotu sekmīgu sadarbību.

02.05.2016

Komentāri

ISO in Bahrain

21.02.2018. 13:04
Hi there..... the information is very good and interesting and i really loved reading this, please keep updating it! thank you

avriq

05.02.2018. 14:58
avriq

startup pr firms

12.01.2018. 05:17
the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you.

pest control

08.01.2018. 08:45
nice post

cctv camera

08.01.2018. 08:44
Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign !

Sugar Babies

11.12.2017. 14:19
We are creating RA to be the most secure, safe and private social network on the web.

chiropractors gold coast

05.10.2017. 11:40
I am exceptionally delighted in for this blog. Its an instructive point. It assist me especially with solving a few issues. Its chance are so fabulous and working style so quick.

visit site

30.09.2017. 10:21
Extraordinary site! I really worship how it is basic on my eyes it is. I am thinking about how I might be educated at whatever point another post has been made.

MVNO API

13.08.2017. 07:56
Fantastic read, Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. You rock and please keep up!

Seifu pārvešana

12.08.2017. 13:55
It is typically of good hugeness when filtering for top level home propel credits you do various legwork to make sure you find is best open for you.

happy wheels

11.08.2017. 04:31
Great post. I found your website perfect for my needs. Very useful info specifically the last part. Thank you for sharing with us, and we sincerely hope you will continue to update or post other articles

voyance par telephone

10.08.2017. 11:47
I am exceptionally delighted in for this blog. Its an instructive point. It assist me especially with solving a few issues. Its chance are so fabulous and working style so quick.
Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data.

emoji

27.07.2017. 07:00
Emojiry is the largest online source for emoji meanings, synonyms, word games, example sentences, emoji phrases, emoji slang, images, platforms, apps, codes and more. With over 1,5 million emoji meanings, synonyms, and related words Emoji Thesaurus is helping people to improve their knowledge of emoji culture and use the emoji symbols on different digital platforms.

.Masters Degree

11.07.2017. 20:02
Health Technology Jobs Are Now the Fastest Growing Careers

Vārdsinternet TV

07.07.2017. 09:13
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job..

bodrum escort

29.06.2017. 11:37
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

ccv dumps

01.05.2017. 19:36
There is such an extraordinary sum in this article I could never have considered in solitude. Your substance gives perusers things to consider in a captivating way. Much gratitude to you for your unmistakable information...!

cozinha planejada

25.04.2017. 23:59
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here.
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

cable draq chain

11.03.2017. 20:04
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog ..!

زراعة

11.03.2017. 08:07
Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do..

aviary sheds

10.03.2017. 12:07
I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work ...!
I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome..! -

Marriage Certificate

09.03.2017. 07:19
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.

how to use kou tea

08.03.2017. 11:09
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here.

Hospitality furniture

05.03.2017. 19:34
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!

TV Installation Surrey

22.02.2017. 18:40
I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome..!

ALC Clothing

20.02.2017. 18:02
Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign !
Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign !
For this web site, you will see our account, remember to go through this info.

Trust Flow Blog Comments

21.01.2017. 11:42
I most likely appreciating each and every bit of it. It is an incredible site and decent impart. I need to much obliged. Great employment! You all do an incredible blog, and have some extraordinary substance. Keep doing awesome

Nodarbību saraksts