Aktualitātes>Uzņēmējdarbības vadības fakultātes doktorante Iveta Liniņa veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes doktorante Iveta Liniņa veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu (0)

2017. gada 14. jūnijā Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68 savu promocijas darbu vadībzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Iveta Liniņa. Ar Promocijas padomes vadībzinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Ivetai Liniņai doktora zinātnisko grādu Vadībzinātnē Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsojuma rezultāts: par – 9 balsis, pret - 0 balsis.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī digitālajā formātā šeit

###GALLERY-HOLDER###

16.06.2017

Nodarbību saraksts