Aktualitātes>Uzņēmējdarbības vadības bakalaura studijas – biznesa vide jau studiju laikā

Uzņēmējdarbības vadības bakalaura studijas – biznesa vide jau studiju laikā (2)

Profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbības vadība piedāvā apgūt prasmes analizēt biznesa procesus, veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, plānot un analizēt finanšu plūsmu, izprast tirgus attīstības tendences un tās ietekmējošos procesus, stratēģiskās plānošanas pamatprincipus.

Pasniedzēji praktiķi.

Uzņēmējdarbības vadības fakultātē praktiskās studijas veido 60% studiju laika, savukārt teorija - 40%. Docētāji  ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildus teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Tas nozīmē, ka ikviens students var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi. Papildus teorētiskajām zināšanām lekcijās studenti var iepazīties arī ar praktiskiem piemēriem un gūt pilnvērtīgāku priekšstatu par darbu izvēlētajā jomā. Pasniedzēji ir dažādu nozaru pārstāvji – finanšu, mārketinga un tirgzinības eksperti, pieredzējuši uzņēmēji, koučinga treneri u.tml., kas nodrošina ciešu studiju procesa sasaisti ar konkrēto nozari.        

Ieskats nozares ikdienas darbā.

Studiju procesa ietvaros tiek sniegta iespēja gūt priekšstatu par ikdienas darbu nozarē. Topošie uzņēmēji jau studiju laikā pasniedzēju vadībā izstrādā reālus biznesa plānus. Lai students labāk izprastu biznesa procesu, mārketinga stratēģijas izveidi, finanšu plūsmas būtību un to, kādi faktori ietekmē uzņēmuma peļņu, individuāli vai grupās, studentiem ir iespēja uz noteikti laiku strādāt kādā no uzņēmumiem un izmantot augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas jau dzīvē. Centīgākie un mērķtiecīgākie studenti turpina sadarbību ar uzņēmumu arī pēc noteiktā laika perioda.

Studiju procesā - pieredzējuša uzņēmēja padoms un atbalsts.

Arī šogad Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāte studiju procesa ietvaros turpinās aizsākto mentoringa programmu jaunajiem uzņēmējiem. Programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus jaunajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem. Pieredzējušie uzņēmēji kļūst par mentoriem jaunajiem uzņēmējiem, tādējādi nodrošinot, ka abas puses iegūst ko jaunu: mentoriem ir iespēja dalīties savā pieredzē, savukārt pieredzes pārņēmējiem ir iespēja gūt zināšanas un prasmes, kā augt pašiem un attīstīt savu uzņēmumu.

Karjera starptautiskā vidē

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trijās starptautiskās sadarbības programmās vai nostiprināt praktiskās iemaņas, stažējoties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. Studiju programmu iespējams apgūt arī angļu valodā, attiecīgi iespējams veidot karjeru vadošā amatā starptautiskā kompānijā.

Katrs ceturtais absolvents – uzņēmuma īpašnieks

99% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai atbilst 99,6% ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, ieņemot aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā. Katrs ceturtais Biznesa augstskolas Turība absolvents ir uzņēmuma īpašnieks, kas liecina par studiju programmu lietderību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā.

Vairāk par studiju programmu skatīt šeit.

31.07.2017

Nodarbību saraksts