Aktualitātes>UVF docētāji apmāca VID darbiniekus

UVF docētāji apmāca VID darbiniekus (0)

Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes docētājas Anna Medne, Vita Zariņa un Iveta Strēle darbojas kā lektores Lietišķās informācijas dienesta organizētās apmācībās Bilances akadēmija. Lekcijas mūsu pasniedzēju vadībā tiek pasniegtas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbiniekiemun kā galvenās tēmas ir grāmatvedība, datorgrāmatvedība un nodokļu grāmatvedības pamati.

„Patiesi lepojamies, ka strādājam ar tik kvalificētu auditoriju! Iespēja grāmatvedības jautājumos konsultēt trešo kvalificēto personu, kā to mūsu valstī dēvē Grāmatvedības likums, nozīmē interesantas debates par nodokļiem un citiem grāmatvedības jautājumiem. Turklāt, tiesības apmācīt šādu auditoriju tikai apstiprina Uzņēmējdarbības vadības fakultātes Komercdarbības katedras lektoru profesionalitāti!” stāsta Mg.oec., Mg. paed., lektore Anna Medne.

Lektore norāda, apmācības tiek organizētas visu 2013. gadu un tiks turpinātas arī pavasarī. Katras grupas lielums ir aptuveni 15 cilvēki, tādējādi iespējams nodrošināt individuālu pieeju. A. Medne uzsver, ka apmācību programmā galvenokārt tie pielietotas praktiskas metodes, ar iespējām veikt arī dažādus risinājumus.

  • Žurnāla „Bilance” redaktore, ekonomikas doktore, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Vita Zariņa: „Grāmatvedības pamati”
  • „Lietišķās informācijas dienests” finanšu direktores, biznesa vadības maģistre Iveta Strēle: „Datorgrāmatvedības un grāmatvedības pamati”
  • Mg.oec., Mg. paed., lektore Anna Medne: „Grāmatvedības un nodokļu grāmatvedības pamati”

Katras apmācības beigās visi VID darbinieki saņem sertifikātu, kas apliecina, ka kurss apgūts un, pateicoties kopīgajai sadarbībai, kvalifikācija tiks paaugstināta aptuveni valsts iestādes 165 darbiniekiem.

Apmācības tiek organizētas Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta  projektā “Mācības grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšanai”. LīgumaNr. FM VID 2012/220 no 26.02.2013., projekta vadītājs Aigars Mednis, LID komercdirektors.

16.09.2013

Komentāri

Nodarbību saraksts