Aktualitātes>UNeECC jaunumi

UNeECC jaunumi (3)

Biznesa augstskola Turība kopš 2014. gada oktobra ir pievienojusies organizācijai „Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls” (The University Network of the European Capitals of Culture), kura kopumā pašlaik apvieno 47 universitātes visā Eiropā.

Organizācija izveidota, lai veicinātu jaunas sadarbības formas akadēmiskajā un izglītības jomā. Papildus tam organizācija uzsver augstākās izglītības iestāžu nozīmi ikvienas kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanā. Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls veicina sadarbību starp universitātēm, lai attīstītu un pārveidotu reģionālo politiku un radītu jaunas aktivitātes pilsētas un universitātes sadarbības jomā.

Sadarbība iesākās 2011. gadā, kad augstskolas pārstāvji (prof. Ineta Lūka un prof. Jānis Ēriks Niedrītis) uzstājās UNeECC ikgadējā konferencē ar ziņojumu par kultūras nozīmīgumu uzņēmējdarbībā. Turība tika pārstāvēta arī 2012., 2013., 2014. gada UNeECC zinātniskajās konferencēs. Sadarbība turpinājās un 2014.gada februārī Biznesa augstskola Turība laipni uzņēma pie sevis UNeECC Valdes locekļus ikgadējā Valdes sanāksmē. Pēc iestāšanās UNeECC sadarbības iespējas ir pavērušās arī mūsu doktorantiem, kas arī tiek izmantotas, piedaloties UNeECC organizētajos pasākumos. 

Plašāka informācija pieejama UNeECC mājas lapā: http://uneecc.org/

Informācija par tuvākajiem pasākumiem un iespējām pieejama šeit.

16.05.2016

Komentāri

Great E-Juice

29.06.2017. 22:50
Love this blog post. Very high quality and useful information. Please keep up the writing style.

DUI

31.03.2017. 21:02
Established law firm in Seattle, Washington. Our areas of practice include: Criminal, Family, and Divorce Law. Hours of operation are from: Monday - Friday 8am-5pm. Our phone number is: (206) 413-1621.

amou

10.03.2017. 20:00
Good fortune may smile to you today. Life is made with love, or "amour" as we say in french. Voyance-amour-eternel.com is an esoterism website which permit you to learn interesting things about fortune-telling, prediction, Tarot cards or kabbale.

Nodarbību saraksts