Aktualitātes>UNeECC 9. starpdisciplinārā konference

UNeECC 9. starpdisciplinārā konference (0)

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Eiropas Kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls rīkos savu 9. ikgadējo konferenci Plzeņā, Čehijas Republikā, Eiropas kultūras galvaspilsētā 2015.

Konferenci 2015. gada 29. – 30. oktobrī vadīs Rietumbohēmijas universitāte.

Plzeņa ir ceturtā lielākā pilsēta Čehijas Republikā. Tā atrodas Rietumbohēmijā. Tā ir svarīgs industriālais, komerciālais, kultūras un administratīvais centrs. Pilsētu 1294. gadā, saplūstot četrām upēm - Uhlava, Uslava, Radbuza un Mze – dibināja čehu karalis Vāclavs II. Atrodoties divu būtisku tirdzniecības ceļu krustcelēs un tuvu Prāgai, Plzeņa piedzīvoja tūlītēju, strauju izaugsmi. Tās iedzīvotāju skaits ir 165 000. (www.plzen.eu; www.plzen2015.eu)

Bagātīgo kultūras un ekonomiskās dzīves standartu Plzeņā īpaši pastiprina tās mantojums. 1989. gadā senais pilsētas centrs tika atzīts par vēsturiskas nozīmes objektu, kas rūpīgi jāsaglabā. Bagātīgie vēstures dārgakmeņi šeit ir gotiskā stilā celtā Sv. Bartolomeja katedrāle, Renesanses pilsētas laukums, Art Deco stila māja, kas rekonstruēta baroka stilā un Franciskāņu klosteris, kā arī nesen atkārtoti atvērtā Lielā Plzeņas sinagoga. Daudzas Plzeņas sabiedriskās ēkas, tādas kā pilsētas teātris, muzejs, Burgher laukums vai ēkas ar Mikolāša Aleša gleznojumiem datējamas ar 19. gadsimtu.

Industrializācija notika 19. gadsimtā. Šajā laikā tika dibināti tādi industriāli giganti kādi mašīnbūves komplekss Škoda un Plzeņas alus darītava. Mūsdienās modernā industriālā zona Borska laukos atspoguļo neparastu projektu Čehijas industriālajā sfērā.

Cenšoties paaugstināt izglītības kvalitāti šajā reģionā, 1991. gadā pilsētā tika dibināta Rietumbohēmijas Universitāte. Vidusskolu, ģimnāziju un mākslas skolu masīvs ir iespaidīgs. Šeit atrodas arī vairākas starptautiskās institūcijas: Alliance Francaise, Britu bibliotēka un Austrijas bibliotēka. Pilsētas garīgā tradīcija tika stiprināta, kad 1993. gadā tika dibināta Bīskapija. Uzvedumi J.K. Tyl teātrī veido visvērtīgākās Plzeņas kultūras tradīcijas.

Plzeņa ir starptautisku kultūras pasākumu un festivālu centrs, kuru skaitā ir Smetana dienu festivāls, Teātra festivāls, Starptautiskā zīmēšanas biennāle, Skupa Plzeņa un Starptautiskais Big Band festivāls. Plzeņas Kultūras vasara pilsētas centrā piedāvā dažādus brīvdabas koncertus.

Plzeņu ieskauj liels skaits mežu un upju; tajā ir plašas atpūtas iespējas gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. No Plzeņas var arī vienkārši veikt īsus dienas izbraucienus uz attālām vēsturiskām vietām.

Plzeņa 2015 – Eiropas kultūras galvaspilsēta – četras Plzeņas straumes

Jau no laika, kad Plzeņa sāka gatavoties konkursam par Eiropas kultūras galvaspilsētu titulu, mēs esam strādājuši pie četrām jomām: Māksla un tehnoloģijas; Attiecības un emocijas; Tranzīts un minoritātes; un Stāsti un avoti. Ar mākslas valodu labākie projekti atklāj šo jomu nozīmi, kas saistīta gan ar Plzeņu, gan Eiropas debatēm. Mēs balstāmies uz personību mantojumu, kas saistīts ar Plzeņu, izmantojot to kā iedvesmu skatam nākotnē, kā motivāciju jaunām idejām. Mākslas un tehnoloģiju joma arī veicina komunikāciju ar to, kas ir raksturīgs Plzeņai, un tā ir rūpniecība, amatniecība un uzņēmējdarbība. Paturot to prātā, mēs meklējam veidu, kā savienot abas šīs pasaules Radošā biznesa atbalsta centrā – radošā inkubatorā DEPO Cukrovarská. Attiecības un emocijas attiecas uz publisko telpu vispārīgākajā nozīmē – kāda izskatās publiskā telpa (no mākslas publiskajā telpā līdz urbānismam.), kā mēs izturamies pret to (no kaimiņiem līdz pilsētas amatpersonām).

Tranzīta un minoritāšu joma pārbaudīs mūsu attiecības ar minoritātēm, kas dzīvo tuvu vai tālu no mums, to noteikti nosaka arī fakts, ka Plzeņa atrodas pie intensīva Eiropas ceļa un ir pietiekami bagāta, ka tai ir nepieciešams ļoti daudz ārzemnieku, kas te dzīvotu un strādātu. Stāsti un avoti tad arī savieno visas augstāk minētās jomas. Nemeklējot saknes un necenšoties izprast mūsu vēsturi, identitāti un atmiņas, mēs gandrīz nevarētu ielūkoties nākotnē. Pateicoties šai jomai, mēs varam atklāt slēpto Plzeņu un baroka dārgumus un to apkārtni, kā arī izpētīt mūsu pozīciju Eiropā!

Pirmajā programmas straumē Māksla un tehnoloģijas uzsvars likts uz ilgtspējīgu darba vietu radīšanu un kultūras nozari, kā arī pilsētas tēla radīšanu Eiropas kontekstā. Mēs koncentrējamies uz atbildības vērtību un kopumā veicinām radošo sfēru un konkrētāk tādu prasmi kā radošumu. Šeit jūs atradīsiet lielu restrospektīvu izstādi Jiří Trnka, grezno New Circus Season festivālu un virkni projektu, kas atsaucas uz Plzeņas rūpniecības vēsturi, ko kopīgi sauc par „Iztēles rūpnīcām” (Imagination Factories).

Programmas straume Attiecības un emocijas pievēršas publiskajai jomā vispār – fiziskās publiskās telpas transformācija kolektīvos centienos ar pilsētas iedzīvotājiem, amatpersonām un arhitektiem – kā arī organizējot diskusiju par Eiropas jautājumiem.

Programmas straume Attiecības un emocijas ievieš labākā parauga projektu ar nosaukumu Publiskā telpa, kas sastāv no vairākiem komponentprojektiem un posmiem: „Foster City” programma aicina sabiedrību iesaistīties diskusijā par publisko telpu un kas tiek vadīta jau no 2012. gada; Melina Mercouri diena, kurā pilsētā izpaužas aktīva iniciatīva un kas tiek organizēta kopš 2011. gada un šogad tika pieņemts atjauninātais formāts – Eiropas kaimiņu diena. Mākslinieciskā programma savu kulmināciju gūs prezentācijā, ko sauc par „Zen Plzeņa – Pilsēta kā izstāde”. Otrs labākā piemēra projekts „Hidden City” ir plaša līdzdalības platforma, kā arī rīks tūrisma inovācijām un pakalpojumiem. Svarīga projekta daļa ir arī mūsu pašreizējās pūles, lai izveidotu mantojumu liela arhīva formā, kura saturs būs pieejams turpmākajai izmantošanai.

Trešā programmas straume Tranzīts un minoritātes atspoguļo daudzveidības un kultūru mijiedarbības spēku ar projektiem, kas vērsti uz minoritātēm un virkni organizētu diskusiju, atvērtu semināru un izstāžu. Labākā parauga projekts vienkārši tiek saukts par Lindauer un to veido trīs izstādes. Rietumbohēmijas galerija gatavo Gotfrīda Lindauera izstādi. Viņa gleznotie portreti Eiropā tiks izstādīti pirmo reizi. Ir arī divas atsevišķas izstādes, kas balstītas uz Gotfrīda Lindauera stāstu vai smeļoties iedvesmu no viņa darba.

Pēdējā programmas straume ir Stāsti un avoti, kas paredzēta, lai veicinātu tūrismu, balstoties uz tādām personībām, kas saistītas ar Plzeņu: Ādolfu Losu un Ladislavu Sutnaru. Tas arī piesaista uzmanību uz Plzeņas reģionu, kur mēs izmantojam milzīgā baroka mantojuma bagātību. 6 baroka nedēļas, veicinot Rietumbohēmijas baroka zīmolu, norisinājās 2014. gadā, sniedzot apmeklētājiem baroka festivāla garšu, kas 2015. gadā tiks paplašināts līdz 9 baroka nedēļām, kas piepildītas ar mūziku, uguņošanu, ceļojumiem un svinībām visā Plzeņas reģionā.

2015. gada konferences tēma

Attīstība, māksla(s) un kultūra

Konferences tēma var ietvert daudzas interešu jomas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar šādām tēmām:

  • Pilsētu attīstība caur kultūru un mākslu (Vērtība attīstībai)
  • Māksla, kultūra un pilsētu veidošana: Jaunu pilsētas ainavu radīšana
  • Kultūras un mākslas attīstība
  • Māksla, kultūra un uzņēmējdarbība (uzņēmējdarbības uzsākšana, radošais inkubators utt.)
  • Eiropas kultūras galvaspilsētas ekonomiskā, sociālā un kultūras ietekme
  • Mākslas un kultūras teoriju izvirzīšana
  • Izaicinājumi un iespējas mākslā un kultūrā

Konferencei Attīstība, māksla (s) un kultūra mēs vēlamies aicināt iesūtīt pētījumus, ko jebkurā jomā veikuši zinātnieki, kuri vēlas dalīties savās disciplinārajās atziņās ar kolēģiem no citām disciplīnām.

Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls vēlas veicināt starpdisciplinārās debates zinātnieku vidū par ikgadējo konferences tēmu un ideju apmaiņu un labajām praksēm akadēmiķu un speciālistu vidū strādājot ar Eiropas kultūras galvaspilsētām.

Mēs sagaidām ieguldījumus no politikas zinātnēm, socioloģijas, psiholoģijas, urbānisma, ģeogrāfijas, vēstures, kultūras un literatūras zinātnesutt., bet mēs gaidām arī pētījumus no mazāk izplatītām jomām, tādām kā medicīna, epidemioloģija, inženierija, arhitektūra utt.

Mēs gaidām arī rakstus no universitātēm un citām augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas pilsētās, kuras ir, ir bijušas vai būs Eiropas kultūras galvaspilsētas vai no individuāliem pētniekiem, vietējiem administratoriem un kultūras menedžeriem, kas iesaistīti Eiropas kultūras galvaspilsētu programmā vai citās darbībās un tīklos, kur kultūras pētniecība veido būtisku daļu. Papildus mēs vēlamies aicināt speciālistus no Eiropas kultūras galvaspilsētām un universitātēm, kas tajās atrodas un lai dalītos pieredzē un labajā praksē saistībā ar kultūru un izaugsmi.

Lai veicinātu starpdisciplinārās debates un atziņu un labi prakšu apmaiņu, mēs organizēsim konferenču sesijas par līdzīgām tēmām, jomām un praksēm, nevis par disciplīnām vai konkrētām situācijām. Pētījumu atlase tiks publicēta Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla forumā.

ISSN: 2068-2123

Ar konferenci saistītie praktiskie jautājumi

Konference notiks angļu valodā. Dalībnieki tiek aicināti iesniegt savu prezentāciju kopijas vai svarīgākos kopsavilkumus.

Būs pieejamas papildus projekcijas un PowerPoint sniegtās iespējas. Katrai prezentācijai atvēlētais laiks būs 15 minūtes ar papildus 5 minūtēm jautājumiem un atbildēm..

Mēs īpaši aicinām profesorus, skolotājus, jaunus zinātniekus un jauniešus piedalīties konferencē. Laipni aicināti arī pētījumi no pirmsdiploma un pēcdiploma studentiem.

Iesniedzot pieteikumu, studentiem jānorāda savs studenta statuss (pirmsdiploma vai pēcdiploma students).

Kopsavilkuma iesniegšana

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet augstāk minēto 2015. gada konferences tēmu un precīzi norādiet, kādai prezentētāju kategorijai piederat: pētnieks, kurš vēlas dot ieguldījumu no disciplinārā viedokļa, vai speciālists, kurš prezentē pētījumu par labajām praksēm. Prezentētājiem arī jāskaidro, kādā veidā to pētījuma pieteikums atbilst vispārīgajai konferences tēmai. Kopsavilkumi nevar būt garāki par vienu lapu un tiem jāsatur šāda informācija:

a) Prezentētāja kategorija (pētnieks/speciālists)
b) Prezentācijas nosaukums
c) Prezentētāja (u) vārds (i)
d) Prezentētāja tituls
e) Organizācija (vai universitāte/fakultāte/nodaļa un/vai vienība citā organizācijā) & valsts
f) Pasta adrese, tālrunis & faksa numurs, e-pasts
g) Atslēgvārdi (maksimāli pieci)
h) Kopsavilkuma pamatteksts
i) Pieteikuma apstiprinājums konferences tēmas ietvaros

Kopsavilkumiem jābūt informatīviem un skaidri jāatspoguļo pētījuma mērķi un rezultāts. Dalībnieki var iesniegt vienu vai vairākus prezentāciju pieteikumus elektroniski vai pa pastu sūtot uz adresi:

Mrs Daniela Preda
Secretary General of UNeECC
Lucian Blaga University of Sibiu
10 Victoriei Bvd.
550024 Sibiu
Romania (Rumānija)
Tālr.: +4 0269 210512
Fakss
+4 0269 210512
E-pasts: dana.preda@ulbsibiu.ro

Pieteikuma (nosaukums, kopsavilkums un atslēgvārdi), tajā skaitā autora vārdu, institucionālās piederības un adreses iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 26. jūnijs.

Vēlie pieteikumi tiks izskatīti, ja vēl nav pārsniegts pieteikumu skaits. Pieteikuma iesniedzēji par saviem darbiem tiks informēti līdz 2015. gada 15. jūnijam. Reģistrācija notiks līdz 2015. gada jūlijam. Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla tīmekļa vietne - www.uneecc.org – satur reģistrācijas veidlapas un informāciju saistībā ar viesnīcām un reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas maksa prezentētājiem no Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla dalībvalstu institūcijām ir 120 Eiro, prezentētājiem no citām institūcijām dalības maksa ir 150 Eiro.

Doktorantūras studentiem no Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla reģistrācijas maksa ir 90 Eiro, bet studentiem no citām universitātēm tā ir 120 Eiro.

UZMANĪBU: Dalībniekiem jāreģistrējas konferencei. Prezentācijas un prezentētāji netiks iekļauti izdrukātā programmā, ja prezentētājs nav reģistrējies. Lūdzu, ievērojiet norādījumus, kas minēti Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla tīmekļa vietnē - www.uneecc.org – par informāciju par reģistrāciju, maksām un papildus informāciju.

Lai iegūtu jebkāda veida papildus informāciju par konferenci, droši sazinieties ar Danielas Predas kundzi.

Par Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklu

Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls (saīsinājums: UNeCC), starptautiska bezpeļņas organizācija Pēčā, Ungārijā, ko 2006. gada decembrī izveidoja 15 dibinātāji.

Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls ir izveidots pamatojoties uz faktu, ka prestižais Eiropas apzīmējums Eiropas kultūras galvaspilsēta ir īpašs ieguvums universitātēm un augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas Eiropas kultūras galvaspilsētās tik daudz, cik tās var veicināt jaunas akadēmiskās un izglītības sadarbības formas.

Kā jau noteikts Statūtos, Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla galvenais mērķis ir:

a) nodrošināt universitāšu lomas atpazīstamību un ieguldījumu pilsētām, kurām piešķirts tituls „Eiropas kultūras galvaspilsēta”
b) nodrošināt organizācijas dalībvalstu universitātes ar iespēju ilgtermiņā un pilnībā piedalīties Eiropas kultūras galvaspilsētu kustībā, ko veicina „Gada universitāte”
c) veicināt augstskolu starptautisko sadarbību, lai attīstītu un pārveidotu universitāšu reģionālo pozīciju radot jaunas aktivitātes pilsētā un universitāšu sadarbībā

Šobrīd Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklā ir 44 locekļi. Tīkla un tā dalībnieku aktivitātes tiek nepārtraukti atjauninātas Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla tīmekļa vietnē (www.uneecc.org).

Mēs vēlētos aicināt visas universitātes un augstākās izglītības iestādes, kas atrodas Eiropas kultūras galvaspilsētās un kuras vēl nav pievienojušās Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklam, to darīt, sekojot informācijai, kas pieejama www.uneecc.org vai sazinoties ar Danielas Predas kundzi.

28.05.2015

Nodarbību saraksts