Aktualitātes>Tūrisma un viesmīlības studijas Turībā – vienīgā programma Centrāleiropā ar atzīto ANO TedQual sertifikātu

Tūrisma un viesmīlības studijas Turībā – vienīgā programma Centrāleiropā ar atzīto ANO TedQual sertifikātu (0)

Profesionālā bakalaura studiju programmai «Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība» un profesionālā maģistra studiju programmai «Tūrisma stratēģiskā vadība» ceturto reizi piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UN World Tourism Organization) TedQual akreditācija līdz 2018. gadam. Programmām piešķirtais sertifikāts ir vienīgais ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikāts Centrāleiropā. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība atbilst visaugstākajiem starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

Starptautisks novērtējums un kvalitātes apliecinājums

«Esam gandarīti, ka mūsu centienus sniegt topošajiem tūrisma un viesmīlības nozares speciālistiem mūsdienīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un praktisko sagatavotību ir augsti novērtējusi tik prestiža starptautiskā organizācija kā ANO Pasaules tūrisma organizācija, kārtējo reizi apliecinot to, ka mūsu fakultātes studiju programmu kvalitāte ir atbilstoša augstākajiem pasaules standartiem un mūsu absolventi ar savām zināšanām un profesionalitāti spēj dot vērtīgu pienesumu ne tikai Latvijas tūrisma nozarei, bet veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā darba tirgū,» uzsver Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa.

ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual auditors, profesors un sertificēts kvalitātes vērtētājs George Ubbelohde uzsver, ka «Turība viennozīmīgi reprezentē reputāciju un kvalitāti - augstskola var lepoties gan ar kvalitatīvi izstrādātu un sistematizētu dokumentāciju, labi organizētu un sakārtotu infrastruktūru, lieliskiem pasniedzējiem un studentiem, priekšzīmīgu sadarbību ar nozarēm, gan arī citiem studiju procesam būtiskiem aspektiem.»

Darba devēju novērtējums un iespējas studēt angļu valodā

Studiju programmas «Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība» (bakalaura programma) un «Tūrisma stratēģiskā vadība» (maģistra programma) iespējams apgūt arī angļu valodā, tās ir vienas no augstāk novērtētākajām studiju programmām darba devēju topā, turklāt, studiju procesā ir iekļaujas arī praktiskās nodarbības, kas notiek daudzfunkcionālajā un ērtajā mācību telpā StartUp Hotel. Mācību telpa maksimāli pietuvināta reāliem viesmīlības pakalpojumu sniegšanas apstākļiem. Tā veidota kā viesnīcas prototips, tāpēc studenti var pārbaudīt savas zināšanas, izspēlējot viesu uzņemšanu un reģistrāciju, kā arī praktiski apgūstot galda klāšanas un ēdināšanas servisa nianses.

Ārvalstu prakses iespējas

Augstskolas absolventi ar savām zināšanām un profesionalitāti sniedz vērtīgu pienesumu ne tikai Latvijas tūrisma nozarei, bet veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā darba tirgū. Jau tagad katru gadu teju 200 fakultātes augstskolas studentu strādā praksē kādā no ārvalstu sadarbības partneru uzņēmumiem, kā arī ļoti bieži absolventi pēc studijām tiek aicināti darbā bijušajos prakses uzņēmumos Grieķijā, Īrijā, Šveicē, ASV u. c.

Ceļojumu organizēšana un tūrisma uzņēmumu vadība

Studiju programma «Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība» palīdz apgūt ceļojumu organizēšanu un vadību, ēdināšanas pakalpojumu darbības principus, tūrisma loģistiku, iemācīties plānot un vadīt uzņēmuma finanses, grāmatvedības pamatprincipus, kā arī attīsta prasmes strādāt e-vidē, savukārt, maģistra studiju programma «Tūrisma stratēģiskā vadība» sniegs stratēģiskās vadības un plānošanas prasmes, palīdzēs apgūt prognozēšanas likumsakarības un metodes, kā arī mācīs analizēt, pētīt un prognozēt tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendences Baltijā un visā pasaulē.

22.07.2016

Nodarbību saraksts