Aktualitātes>Turības studenti viesojas Eiropas Savienības Tiesā

Turības studenti viesojas Eiropas Savienības Tiesā (1)

Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes studenti nesen atgriezušies no mācību ekskursijas Eiropas Savienības Tiesā (EST) Luksemburgā, kurā viņi viesojās no 27. līdz 29. martam. Studentiem bija iespēja iepazīt Eiropas Savienības Tiesas darbības principus un veicamos uzdevumus, kā arī tikties ar Eiropas Savienības Tiesas darbiniekiem un tiesnesi, juristu un politologu Egilu Levitu, kurš ar prieku iesaistījās diskusijā un atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem. Arī paši studenti un Juridiskās fakultātes docētājs Edgars Oļševskis labprāt dalījās iespaidos par piedzīvoto.

Brauciena mērķis bija iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Tiesību akadēmijas darbību. Jāteic, ka viss norisinājās pēc sākotnējām iecerēm, mērķis tika sasniegts. Papildus iegūtajām zināšanām, tika sekmēta arī komandas saliedētība studentu starpā, tas bija pamanāms.
Vienmēr ir vērtīgi apskatīt citas valstis un iepazīt to kultūras īpatnības, tāpēc ir lieliski, ja mācību ekskursiju izdodas apvienot ar nelielu ceļojumu. Tā ir mācību vielas apgūšana neordinārā veidā. Mans personīgais gandarījums pēc brauciena – redzēt to, ka studenti iegūst vērtīgu pieredzi. Pirmais un galvenais ieguvums noteikti ir izglītojošais un praktiskais faktors, kad viņi redzēja, kā lietas norisinās reālās dzīves situācijās, kas noderēs nākotnes profesionālajā darbībā. Ja tur uzkrāto pieredzi studenti spēs pielienot praksē, tad arī Latvijas tiesību sistēma no tā  tikai iegūs
Es uzskatu, ka vispirms mums katram jābūt labam cilvēkam un tikai tad - labam juristam. Ceru, ka šis brauciens sniedza ieguldījumu ne tikai studentu profesionālajā, bet arī dzīves un vērtību izaugsmē.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem braucienā iesaistītajiem studentiem par atsaucību un emocijām. Paldies arī Biznesa augstskolai Turība, sniedzot atbalstu šīs mācību ekskursijas tapšanā. Ļoti ceru, ka šādi braucieni nākotnē kļūs par lielisku tradīciju un  motivēs topošos juristus izvēlēties studijas tieši Turībā!
(Juridiskās fakultātes docētājs Edgars Oļševskis)

Esmu pateicīga Biznesa augstskolai Turība par atbalstu, iespēju un iesaistīšanos šī brauciena  tapšanā, kura laikā tika iegūta neatsverama pieredze un zināšanas. Vairāk iepazinu sevi, sapratu to, cik ļoti nozīmīga loma manā dzīvē piešķirama tiesību zinātnēm - tās mani saista un iedvesmo, tā ir joma, kur jūtos spēcīga un spēju sevi realizēt. Brauciena laikā dzima komanda, domubiedri, draudzība!
Turība var lepoties, ka augstskolā ir tāds izcils docētājs kā Edgars Oļševskis, bez viņa iniciatīvas šis brauciens nebūtu iespējams. Viņš neatlaidīgi cenšas savus studentus padarīt par labākajiem tiesību nozarē, un tas nav ieguvums tikai mums - studentiem, bet arī visiem tiem, kuri būs saistīti ar mūsu darba rezultātiem. Edgars Oļševskis vienmēr aicina neaizmirst par galveno dzīvē - būt cilvēkam un personībai, cienot sevi un citus!
Piedalīšanās tiesas sēdē EST - tā ir pilnīgi cita pasaule. Pavisam noteikti jāpiemin arī iepazīšanās ar ģenerāladvokātu un tiesnešiem, Latvijas pārstāvjiem, kas strādā EST, nesot Latvijas vārdu Eiropā. Un, protams, tikšanās ar Egilu Levitu, ļoti cerams, ka tieši viņš kļūs par nākamo Latvijas Valsts prezidentu.
Šādiem braucieniem ir jābūt obligātiem. Turībā, neapšāubāmi, var iegūt ļoti daudz, bet papildus teorijas apgūšanai nepieciešamas arī praktiskas iemaņas.
Mana galvenā atziņa pēc atgriešanās - tu esi tik liels, cik liela ir tava griba! Cilvēka spējas ir neizmērojamas, ja ir komanda un skaidrs mērķis, kuru vēlies sasniegt!
(Biznesa augstskolas Turība 2.studiju gada studente Iluta Vilne-Lasmane)

Brauciens uz Eiropas Savienības Tiesu radīja plašāku skatījumu uz jurista profesiju, jo varējām vērot tiesas sēdi, kā arī satikt ģenerāladvokātu un Egilu Levitu.
Tā bija mācību ekskursija ar augstu pievienoto vērtību, kas sevī ietvēra izvēlētās profesijas pamatīgāku iepazīšanu, jaunu kontaktu veidošanu un citas valsts kultūras apgūšanu.
Spilgtā atmiņā palikusi Eiropas Savienības Tiesā esošā bibliotēka, viena no lielākajām ar tiesību jomu saistītā bibliotēka, kur atrodamas grāmatas arī latviešu valodā.
(Biznesa augstskolas Turība 1. studiju gada studente Evelīna Tranholma)

Iegūtas jaunas zināšanas un iepazīti gan citu studiju gadu studenti, gan Eiropas Savienības Tiesā strādājošie. Augstu vērtēju iespēju aprunāties ar Egilu Levitu. Pats galvenais, ka ne mirkli nebija sajūtas, ka esam tur lieki, mūs uzņēma tiešām lieliski.
Komunicējot ar darbiniekiem un redzot tur notiekošos procesus un darba specifiku, ieguvu praktiskas zināšanas, kas viennozīmīgi noderēs nākotnes profesionālajā darbībā. Brauciens vēl vairāk nostiprināja pārliecību, ka esmu izvēlējies sev piemērotu profesiju. Šādai praktiskai, reālai pieredzei piešķirama liela nozīme ikviena studenta zināšanu veidošanā.
(Biznesa augstskolas Turība 1.studiju gada students Artūrs Vinovskis)

Vislielākais ieguvums bija gūtā pieredze un tikšanās ar Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu un Egilu Levitu, radītā atgriezeniskā saite ir būtisks ieguldījums studentu izaugsmē. Viens ir mācīties teoriju, bet pavisam kas cits - visu apskatīt pašam reālās, īstās dzīves situācijās.
Tika veidoti vērtīgi kontakti, iepazīti jauni cilvēki, kā arī izjusta liela saliedētība mūsu komandas vidū.
Katram studentam studiju laikā nepieciešams apmeklēt reālas tiesas sēdes, lai gūtu priekšstatu par tur notiekošajiem procesiem. Grūti nosaukt vienu spilgtāko brīdi no brauciena, viss kopumā radīja lielu pacilātību un iedvesmu jauniem darbiem.
(Biznesa augstskolas Turība 3. studiju gada studente Linda Raubenheimere)

Visa mācību ekskursija man bija kā viens liels ieguvums. Ikdienā studēju e – studijās, tāpēc liels prieks bija mācību procesu izbaudīt klātienē, satiekot un iepazīstot arī citus studentus. Protams, nevar nepieminēt viesošanos Eiropas Savienības Tiesā un tikšanos ar Egilu Levitu. Šis noteikti bija pavisam citādāks zināšanu ieguves veids, praktiskāks un reālāks, salīdzinot ar ierasto studiju procesu.
(Biznesa augstskolas Turība 3. studiju gada studente Baiba Vārsberga)

10.04.2019

Nodarbību saraksts