Aktualitātes>Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti devās mācību braucienā uz Latgali

Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti devās mācību braucienā uz Latgali (0)

Biznesa augstskolas Turība Tūrisma fakultātes maģistra programmas ”Tūrisma stratēģiskā vadība” studenti 13. un 14. novembrī devās divu dienu mācību braucienā uz Latgali – Daugavpils un Krāslavas novadiem ar mērķi izstrādāt Augšdaugavas tūrisma galamērķa attīstības plānu.

Lai izstrādātu šī tūrisma galamērķa attīstības plānu, studentiem nepieciešams formulēt Augšdaugavas kā tūrisma galamērķa misiju un vīziju, veikt ārējās un iekšējas vides analīzi, kā arī definēt tā attīstības mērķus un uzdevumus. Mācību brauciena laikā paredzēts iepazīt galamērķi, tā galvenās piesaistes un pieejamos resursos. Tāpat plānots identificēt pastāvošos tūrisma attīstības ierobežojumus, kā arī izzināt vietējo pašvaldību un uzņēmēju idejas un ieceres par tūrisma attīstību kopumā.

Brauciena ietvaros studenti tikās ar vadošajiem darbiniekiem tūrisma nozarē Daugavpils un Krāslavas novados – uzņēmējiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā Daugavpils TIC vadītāju Lolitu Kozlovsku, Daugavpils novada domes Plānošanas daļas vadītāju Olgu Lukaševicu, Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "TAKA" vadītāju Rolandu Gradovski, Krāslavas novada TIC pārstāvi Intu Lipšāni, Krāslavas novada domas attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinātori Intu Murāni, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Irēnu Muskari, kā arī novadu uzņēmējiem – Ivaru Geibu no Z/S „Kurmīši”, viesu mājas „Skerškāni” īpašnieku Jāni Skerškānu, atpūtas bāzes „Vaclavi” pārstāvjiem un zirgu sētas „Klajumi” vadītāju Ilzi Stabulnieci.

Mācību brauciena otrajā dienā tika apmeklētas vairākas galamērķa piesaistes, tai skaitā atjaunotais Vasargelišķu skatu tornis un Slutišķu sādža, kā arī Adamovas dabas takas. Apmeklējumiem sekoja tikšanās Krāslavā ar Krāslavas novada TIC pārstāvi Intu Lipšāni un Krāslavas novada domas attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatori Intu Murāni. Diskusija Krāslavā izvērtās spraiga un tika aplūkota virkne jautājumu, kas skar Augšdaugavas kā tūrisma galamērķa attīstību. Līdzīgi kā diskusijā ar Daugavpils novada pārstāvjiem, studenti saņēma dažādas norādes, kas jāņem vērā, izstrādājot galamērķa tūrisma attīstības stratēģiju, aicinot īpašu uzmanību pievērst esošajām tendencēm un ierobežojumiem. Vienlaikus, studenti tika mudināti būt atvērtiem jaunām idejām un piedāvājumiem, izmantojot izdevību, ka šajā mācību gadā tūrisma attīstības stratēģiju izstrādās gan vietējie, latviešu valodā studējošie, gan ārvalstu studenti, kuri pārstāv 10 dažādas valstis.

Mācību brauciena turpinājumā tika apmeklēta Latvijas pierobeža un Piedruja, kur notika Piedrujas modeļa apskate, tika organizētas pusdienas Piedrujas modeļa kafejnīcā un notika tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Irēnu Muskari, kuras mērķis bija tuvāk iepazīties ar esošo naktsmītņu un ēdināšanas piedāvājumu novadā, kā arī ieklausīties Irēnas Muskares viedoklī par tūrisma attīstības iespējām aizsargājamās teritorijās. Studējošie tika mudināti apzināties dabas resursu daudzveidību kā vienu no svarīgākajiem novadu un Augšdaugavas resursiem, kuri, pareizi un atbildīgi izmantoti, var būt kā tūristu piesaistes galamērķī.

Brauciena noslēgumā notika Z/S „Klajumi” apmeklējums, tiekoties ar tās īpašnieci Ilzi Stabulnieci, kurai ir plaša uzņēmējas pieredze reģionā un liela ieinteresētība reģiona attīstībā, tai skaitā tūrisma attīstībā.

Kā brauciena noslēgumā atzina studējošie, Augšdaugava ir interesants tūrisma galamērķis, ar ļoti lielu attīstības potenciālu, tāpēc tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde tiek uztverta kā nopietns, bet aizraujošs izaicinājums.

Mācību braucienā studējošos pavadīja Starptautiskās tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa, Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja Daina Vinklere un maģistrantūras studiju programmas „Tūrisma stratēģiskā vadība” direktors Ēriks Lingebērziņš.

20.11.2015

Nodarbību saraksts