Aktualitātes>Turības Starptautiskā tūrisma fakultāte uzsāk semestri ar ārvalstu vieslektoru dalību

Turības Starptautiskā tūrisma fakultāte uzsāk semestri ar ārvalstu vieslektoru dalību (2)

Apliecinot Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes (STF) iekļaušanos starptautiskajā apritē, jaunajā semestrī studentiem tiek nodrošināta  regulāra  iespēja klausīties ārvalstu docētāju vadītas nodarbības. Ārvalstu  docētāji piesaistīti,  pateicoties STF aktīvai starptautiskai sadarbībai un izmantojot gan ERASMUS programmas iespējas, gan citus atbalsta fondus. 

23. septembrī lekcijas par vadības procesu ietekmi uz tūrisma pakalpojumu kvalitāti un iespējamām rīcībām uzņēmumā lasīja Prof. Dr. Thomas Liebetruth (Regensburg University of Applied Sciences, Germany).

Oktobra sākumā fakultātē viesosies divas docētājas no Somijas. Jau rīt, 1. oktobrī, tūrisma eksperte Outi Kähkönen (Rovaniemi UAS Multidimensional Tourism Institute), kas ir Turības partneris kopīgā Nord Plus finansētā projektā, lasīs lekcijas par sociālajiem medijiem ceļojumu nozarē (social media in the travel business) un MailChimp pielietošanu e-pastu mārketingā (The use of MailChimp in email marketing).

Pirmdien, 7. oktobrī, Teija Tekoniemi-Selkala (Multidimensional Tourism Institute, Rovaniemi University of Applied Sciences, the School of  Tourism and Hospitality Management), Arktisko reģionu pētniece un lektore lasīs vieslekciju par Arktisko tūrismu, t. sk., Barenca jūras reģionu.  

Savukārt no 8. līdz 11. oktobrim Turības studenti jau otro gadu apmeklēs  lekciju ciklu „Ienākumu vadība”, ko vadīs Šveices pētnieks un nozares profesionālis Detlev Remy no Šveices (Les Roches International Shool of Hotel Management). Šo Latvijas un  Šveices sadarbības programmas atbalstīto projektu kopīgi realizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte (projekta vadošais partneris), Latvijas Universitāte un Biznesa augstskola Turība. Projekts ir nozīmīgs solis Latvijas augstskolu sadarbībā, vienlaicīgi nodrošinot iespējas studentiem apgūt studiju kursu atbilstoši Šveices augstskolu prasībām, iepazīt arī citas Latvijas augstskolas un studentus, kā arī veicinot akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu.   

 

Papildu informācija:
Daina Vinklere
Biznesa augstskola Turība, Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne
Tālr.: 67607661
E-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv

30.09.2013

Nodarbību saraksts