Aktualitātes>Turības prorektore zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Daina Vasiļevska piedalās LZP ekspertu komisiju vēlēšanās

Turības prorektore zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Daina Vasiļevska piedalās LZP ekspertu komisiju vēlēšanās (0)

Biznesa augstskolas Turība prorektore zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Daina Vasiļevska piedalās  Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisiju vēlēšanās, kuras norisinās no 12. līdz 13. septembrim Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (www.sciencelatvia.lv).

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanās būs iespēja izvēlēties kādu no 152 kandidātiem. Katrs vēlētājs var sniegt savu balsi tikai par vienu kandidātu. Kandidāti sacentīsies par 63 vietām sešās ekspertu komisijās. Lielākā konkurence ir tādās zinātnes nozarēs kā: ekonomikā un uzņēmējdarbībā; klīniskajā medicīnā; elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī bioloģijā.

LZP Ekspertu komisiju funkcijas ir noteiktas Zinātniskās darbības likumā. Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sadaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību, piemēram, LZP sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām par ar Latvijas zinātni saistītiem jautājumiem, piedaloties zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju izstrādē, sniedzot viedokli par zinātnes nozares normatīvo aktu projektiem.

Ekspertu komisiju funkcija ir jaunu ideju radīšana, lai uzlabotu Latvijas zinātnes vidi, veicinātu zinātnieku sadarbību ar industriju un nevalstisko sektoru, uzlabotu Latvijas zinātniskās sabiedrības stāvokli, kā arī veicinātu zināšanās balstītu lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē.

Informācija par kandidātiem atrodama šeit.

11.09.2019

Nodarbību saraksts