Aktualitātes>Turības pārstāvji piedalās projektā Slovēnijā

Turības pārstāvji piedalās projektā Slovēnijā (2)

No š. g. 9. aprīļa līdz 13. aprīlim  Slovēnijā, Murska Sobotā, notika ES Mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas mācību partnerības projekta „Language learning opportunities - ways out of unemployment risks” [Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis]  partneru (EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija), GÖNEN HALK EGITIM MERKEZI VE AKSAM SANAT OKULU (Turcija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (Dānija), Vilniaus verslo kolegija (Lietuva), Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (Slovēnija)) otrā tikšanās, kurā piedalījās arī pārstāvji no Biznesa augstskolas Turība – Valodu katedras vadītāja, asoc. profesore Ineta Lūka un lektore Sandra Smilga.

Pirmajā tikšanās dienā skolas direktors Dr. Beno KLEMENČIČ īsumā pastāstīja par Slovēnijas Republiku, Murskas Sobotas pilsētu un Ekonomikas koledžu.

Slovēnija (slovēņu: Slovenija), oficiāli Slovēnijas Republika (Republika Slovenija), ir valsts Centrāleiropas dienvidu daļā. Tā robežojas ar Austriju ziemeļos, Ungāriju ziemeļaustrumos, Horvātiju austrumos un dienvidos, kā arī ar Itāliju rietumos. Tās teritoriju dienvidrietumos apskalo Adrijas jūra. Lielāko daļu valsts ziemeļu teritorijas aizņem Alpi. Slovēnijas kopējā platība ir 20 273 km2, valstī dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju. Galvaspilsēta un lielākā pilsēta ir Ļubļana. Tagad Slovēnija ir parlamentāra republika. Latvijas un Slovēnijas divpusējās attiecības ir ļoti labas un aktīvas, tajās vērojama augoša sabiedrības tendence. Par prioritāti uzskatāma sadarbības pilnveidošana atbilstoši iespējām, ko paver dalība ES un NATO. Ievērojams attīstības potenciāls ir divpusējām tirdznieciski-ekonomiskajām attiecībām. Veiksmīgi norit sadarbība tieslietu un iekšlietu, aizsardzības, kā arī kultūras jomās. Slovēnija savu neatkarību no Dienvidslāvijas atguva 1991. gada 25. jūnijā. Mūsdienu Slovēniju parasti pazīst kā vienīgo Dienvidslāvijas valsti, kura atdalījusies no šīs valstu savienības bez liela kara. Tas varēja notikt tikai tāpēc, ka slovēņi jau Dienvidslāvijas laikā jutās samērā neatkarīgi. Viņiem ir sava valoda, īpatnēja kultūra un labi attīstīta saimniecība.

Murska Sobota ir mazpilsēta Slovēnijas Ziemeļaustrumos. Pilsēta atrodas tikai 15 km attālumā no Austrijas un Ungārijas robežas, tuvākā pilsēta Maribora atrodas 40 km attālumā. Murska Sobota ir viena no 11 Slovēnijas apgabaliem (slovēniski mestna občina). Murskas Sobotas apgabalā (slov. mestna občina Murska Sobota) ir  20 000, pilsētā 12 000 iedzīvotāji.

Murskas Sobotas Ekonomikas koledža ir organizatoriska vienība, valsts izglītības iestāde (attēlā).

Murskas Sobotas Ekonomikas koledža cenšas strādāt tā,  lai kļūtu par izcilu izglītības centru savā reģionā un ārpus tā. Koledža tiecas sasniegt izcilību, attīstot sadarbības prasmes starp studentiem, profesoriem un visu skolas personālu.

Koledžā izglīto jauniešus, kuri nākotnē veltīs savu darbu reģiona attīstībai. Koledža sadarbojas ar vietējām kopienām un valsts institūcijām un meklē partnerus starptautiskai sadarbībai.

Projekta vadītāja  Erna Vöröš no Murskas Sobotas Ekonomiskās koledžas iepazīstināja projekta partnerus ar Slovēnijas izglītības sistēmu (skat. shēmu).

Augstākajā izglītībā Slovēnijā ir trīs pakāpju sistēma. Bakalaura līmenī piedāvā divu veidu programmas — profesionālo un akadēmisko izglītību. Studiju programmas parasti ilgst trīs līdz četrus gadus (180-240 kredītpunkti). Maģistra grāda studijas noris vienu līdz divus gadus (60-120 kredītpunkti). Apvienotās jeb tā saucamās “garās” maģistra programmas ar iestāšanos pēc vidusskolas un nepārtrauktu studiju ciklu tiek pieļautas kā izņēmums gadījumos, ja ES reglamentētajai profesijai ir šādas izglītības prasības. Ar iegūtu maģistra grādu studijas var turpināt trīs gadu doktorantūrā (180 kredītpunkti).

Karina Kreslina Petkoviča (Ekonomska šola, Slovēnija) stāstīja par valodu eksāmeniem Slovēnijā. Martins Klarks no Lielbritānijas iepazīstināja ar projektu, kurā parādīja, kā veiksmīgi savienot vecākās un jaunās paaudzes pieredzes apmaiņu, izmantojot kultūras mantojumu dažādos apvidos. Otrā dienā kolēģes no Slovēnijas demonstrēja dažādas mācību metodes. Trešajā tikšanās dienā projekta partneri no Turcijas, Dānijas un Vācijas demonstrēja savus valodu projektus. Ineta Lūka prezentēja Turības darba grupas paveikto un izteica priekšlikumus par iespējamo projekta gala produktu. Notika diskusija par projekta gala produktu un diseminācijas veidiem, kā arī tika norunāti laiki nākamajām tikšanās reizēm.

Slovēņu kolēģi bija noorganizējuši interesantas ekskursijas pa pilsētu un tuvāko apkaimi - Lendavu, kas ir bilingvāls rajons, gan slovēņu, gan ungāru valodas vēsturiski ir izveidojušās kā oficiālas šī apvidus valodas, kā arī vietējo ražotņu, tai skaitā privātu vīna dārzu un darītavu pie Bukovnicas ezera, vīna dārza īpašniekam vīna darīšana ir sirdslieta un viņš lepojas ar 50 gadu pieredzi vīna darīšanā, un vīna darītavas „Radgonske gorice” apskati. Ņeatņemama šo pasākumu sastāvdaļa ir vīna degustācija. Projekta partneri apskatīja vācu kompānijas ražotni „Carthago”, kas izgatavo treilerus. Šajā ražotnē ir lielāko tiesu roku darbs. Slovēņi ir ļoti lepni, ka viņiem ir šāda ražotne, kas nodrošina daudzas darba vietas. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt tropisko dārzu, kurā tiek audzētas orhidejas.

Tikšanās laikā guvām jaunu pieredzi, interesantas idejas, kuras noteikti varēsim izmantot turpmākajā darbā valodu izglītībā. 

 

Rakstā izmantota informācija no

www.viaa.gov.lvhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Slovēnija

un tikšanās semināru materiāliem.

 

Materiālu sagatavoja Valodu katedras lektore Sandra Smilga

21.04.2013

Nodarbību saraksts