Aktualitātes>Turības mācībspēki - Latvijas Zinātnes padomes eksperti

Turības mācībspēki - Latvijas Zinātnes padomes eksperti (0)

Izvērtējot zinātniskās pētniecības darba kvalitāti, 20. novembrī Latvijas Zinātnes padome atkārtoti piešķīra zinātņu eksperta statusu četriem Biznesa augstskolas Turība mācībspēkiem:

  • Jānim Načisčionim un Ingrīdai Veikšai - juridiskā zinātnē;
  • Rositai Zvirgzdiņai - vadībzinātnē;
  • Gregorijam Saimonam (Gregory Simons) - komunikācijas zinātnē.

„Katras augstskolas lepnums ir iespējami lielāks to docētāju skaits, kuri ieguvuši zinātņu eksperta statusu. Šie mācībspēki nepieciešami, lai realizētu doktora studiju programmas un veidotu promocijas padomes. Ekspertu tiesību ieguve sekmēs arī zinātniski pētnieciskās kapacitātes pieaugumu augstskolā,” komentē Biznesa augstskolas Turība prorektors zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Ivars Namatēvs.

Zinātņu eksperta statuss piešķirts un promocijas padomēs darbojās vēl šādi zinātņu eksperti - profesors, vadošais pētnieks Biznesa tehnoloģiju institūtā Jānis Ivančiks un profesors Aivars Endziņš - juridiskajā zinātnē, profesors Ainārs Dimants - komunikācijas zinātnē, asociētā profesore, Valodu katedras vadītāja Ineta Lūka - pedagoģijā, Uzņēmējdarbības fakultātes dekāne, profesore Vita Zariņa, profesors, vadošais pētnieks Biznesa tehnoloģiju institūtā Vladislavs Fomins – vadībzinātnē.

Pilna Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datu bāze ir pieejama LZP mājas lapā.

Biznesa augstskola Turība realizē četras doktora studiju programmas – Komunikācijas vadība, Juridiskā zinātne, Uzņēmējdarbības vadība un Vadībzinātne, kas tiek realizēta Biznesa augstskolai Turība sadarbojoties ar Daugavpils Universitāti programma.   

05.12.2014

Nodarbību saraksts