Aktualitātes>Turības doktorante Sintija Stipre aizstāvēs promocijas darbu par Latvijas valsts apbalvojumiem un to tiesisko regulējumu

Turības doktorante Sintija Stipre aizstāvēs promocijas darbu par Latvijas valsts apbalvojumiem un to tiesisko regulējumu (0)

Trešdien, 1. oktobrī, plkst. 14.00 Biznesa augstskolas Turība C108. auditorijā, Graudu ielā 68, Rīgā, notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Sintija Stipre.

Promocijas darba temats: “Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums”.

Promocijas darba vadītājs: profesors Dr. iur. Aivars Endziņš. Recenzenti: Dr.iur. Jānis Pleps, Latvijas Universitāte, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība, Dr.soc. Toma Birmontiene, Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā.

30.09.2014

Nodarbību saraksts