Aktualitātes>Turības Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis: Turības zīmola vērtība ar katru dienu tikai pieaug

Turības Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis: Turības zīmola vērtība ar katru dienu tikai pieaug (0)

Šodien Biznesa augstskola Turība ir starptautisks spēlētājs, kura attīstība iet roku rokā ar pasaules biznesa vides pārmaiņām, tā ieņem stabilu pozīciju ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā augstākās izglītības tirgū, un spēj piedāvāt studēt gribētājiem zināšanas un praktisko pieredzi, ko novērtē darba devēji. Bet kā augstskolai izdevies iekarot stabilo pozīciju? Kādi ir nākotnes attīstības plāni un tuvākie mērķi? Par to stāsta Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis.

Jauns vizuālais tēls

Turība ieguvusi jaunu vizuālo veidolu un turpina aktīvi uzņemt studēt gribētājus, šogad augstskolai aprit 23 gadi, un tas viss notiek pateicoties faktam, ka 90. gadu sākumā likumdošana ļāva mums pārvarēt milzīgu robežšķirtni un augstākajā izglītībā ieguldīt privāto kapitālu. Šo gadu laikā ir izdevies pierādīt, ka arī privātās augstākās izglītības iestādes ir ļoti efektīvas un nepieciešamas.

Turība ir katalizators citām augstskolām

Gribētos teikt, ka Turība ir katalizators, kas veicinājis arī valsts augstskolu straujāku attīstību – ar savu dinamisko darbību un pārdomāto rīcību Turība mudina arī citas augstskolas, tostarp valsts, pilnveidoties un attīstīties. Spilgts piemērs ir izglītības eksporta nozare – Turības pārstāvji par to sāka runāt pirms divdesmit gadiem, turklāt bijām vieni no pirmajiem, kas ķērās klāt šim vērsim pie ragiem. Ņemot vērā demogrāfiskos rādītājus, jau tolaik bija skaidrs, ka vietējo studentu skaits nākotnē samazināsies, tāpēc bija būtiski lūkoties ārvalstu tirgu virzienā.

Labiekārtotas vides un sakārtotas infrastruktūras nozīme

Turība ir arī viena no tām augstskolām, kas pierāda un atgādina, cik liela nozīme ir videi, kurā atrodas studenti. Jau no pašiem pirmsākumiem Turībā esam apzinājušies, cik būtiska nozīme ir labiekārtotai videi un sakārtotai infrastruktūrai - to paturam prātā joprojām un regulāri strādājam pie tā, lai studenti ikdienā varētu uzturēties sakārtotās telpās, lai būtu pieejams viss studijām nepieciešamais, un visā augstskolas teritorijā būtu patīkami atrasties un pavadīt laiku. Uzdrošinos teikt, ka tieši Turība augstākās izglītības vidē Latvijā ieviesa zināmus standartus, kādai ir jābūt augstskolas videi un infrastruktūrai.

Rezultāts – absolventu augstais nodarbinātības līmenis un ienākumi, kuri ir lielāki par vidējo

Nenoliedzami, joprojām ir virkne jautājumu, pie kuriem jāturpina strādāt, piemēram, godīgas konkurences veicināšanas augstākās izglītības nozarē. Šobrīd, tāpat kā pirms 23 gadiem, valsts apmaksātās budžeta vietas praktiski ir tikai valsts augstskolās, kas, protams, kropļo konkurenci. Tāpat privātajām augstskolām gandrīz nav pieejami ES struktūrfondi. Turība ar savu darbību ir pierādījusi, ka spēj veiksmīgi pastāvēt arī šādas konkurences apstākļos. To iespējams īstenot ar dinamisku, racionālu un ļoti pārdomātu lēmumu pieņemšanu. Mēs rūpīgi izvērtējam katra eiro investēšanu, katras iniciatīvas vai projekta lietderību u.tml.

Rezultāts – mūsu absolventu augstais nodarbinātības līmenis un ienākumi, kuri ir lielāki par vidējo, liecina, ka Turība darbojas pareizajā virzienā. Mēs piedāvājam studēt gribētājiem tādas iespējas un zināšanas, kas palīdz realizēt sevi biznesā, iekarot stabilu vietu darba tirgū un veidot veiksmīgu karjeru.

Turības vārds nostiprinās ar katru dienu

Kā jau minēju, lai turpinātu attīstīties un darboties efektīvi, Turība racionāli plāno savu darbību, pieņemot pārdomātus un dinamiskus lēmumus, turklāt augstskolā šīs prasmes un zināšanas tiek nodotas arī studentiem – esošajiem vai topošajiem uzņēmējiem un Latvijas uzņēmējdarbības vides veidotājiem.

Turības akadēmisko personālu veido pasniedzēji, kuri ir nozares eksperti un labprāt dalās savā pieredzē ar studējošajiem, turklāt tiek piesaistīti arī ārvalstu pasniedzēji, kas sniedz iespēju pētīt un analizēt arī citu valstu pieredzi.  Augstskolā ik gadu notiek starptautiskas zinātniskās konferences un diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, sniedzot studējošajiem iespēju uzdot vadošajiem nozaru ekspertiem sev interesējošus jautājumus. Tāpat studentiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un pieredzi, piedaloties dažāda mēroga pētījumos.

Ja runājam par Turību nākotnē, es redzu, ka tā ar katru dienu kļūst starptautiskāka, piesaistot gan ārvalstu studentus, gan pasniedzējus. Turības vārds nostiprinās ar katru dienu, un mūsdienu pasaulē zīmolam ir neizmērojama vērtība. Ir patiess prieks, ka Turības zīmola vērtība ar katru dienu tikai pieaug – absolventu kļūst vairāk, tostarp, arī ārvalstu, aizvien biežāk izskan pozitīvas rekomendācijas par studijām Turībā, kas, protams, tikai motivē mūs augt un attīstīties arī turpmāk. Mēs apzināmies, ka Turība – tās absolventi, studenti un mācībspēki – veido Latvijas uzņēmējdarbības nākotni un valsts attīstību kopumā.

18.08.2016

Nodarbību saraksts