Aktualitātes>Turības absolventu monitoringā noskaidrots, ka lielākā daļa absolventu ieņem vadošos amatus un ir labi atalgoti

Turības absolventu monitoringā noskaidrots, ka lielākā daļa absolventu ieņem vadošos amatus un ir labi atalgoti (19)

Biznesa augstskolas Turība veiktās absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka augstskolas absolventi veiksmīgi integrējas darba tirgū un saņem labu atalgojumu. Vairāk nekā puse – 53% – no respondentiem, kas aizpildījuši aptauju, ieņem vadošos amatus, savukārt 47% paši veic uzņēmējdarbību. Augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 600 latus, kas ir teju divreiz vairāk nekā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto Latvijā*.

Kopējās tendences vēsta, ka augstskolas absolventi labi kotējas darba tirgū un gūst labus panākumus karjerā. 83% absolventi norādījuši, ka absolvējuši augstskolu jau darba ņēmēja statusā un 67% strādā ar iegūto specialitāti saistītā nozarē. Vadošajos amatos patlaban darbojas 53% apjautāto, kā speciālisti un izpildītāji strādā 41%, savukārt 6% no absolventiem darba pieredzi iegūst kā asistenti.

Kā var secināt no iegūtajiem datiem, gandrīz puse no absolventiem 47% paši veic uzņēmējdarbību, 29% procenti šobrīd strādā valsts vai pašvaldības iestādēs, 17% strādā privātajā sektorā, 5% respondentu atzīmējuši, ka vienlaikus nodarbināti vairākos sektoros, 1% iegūtās zināšanas pielieto, strādājot nevalstiskajā sektorā. 1% absolventu atzīmējuši, ka ir darba meklētāja statusā. Savukārt 12% respondenti turpinājuši vai turpina studēt arī pēc augstskolas absolvēšanas.

Aptaujas dati liecina, ka absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 600 latus, kas ir teju divreiz vairāk nekā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto Latvijā. Lielākās algas novērojamas vadošajos amatos, ko vairākumā ieņem absolventi ar augstāka līmeņa izglītību. Absolventi ar maģistra grādu vadības līmeņa amatos strādā par 8% vairāk salīdzinājumā ar bakalaura grāda īpašniekiem. Speciālistu un izpildītāju amati biežāk sastopami absolventu vidū, kuri ieguvuši bakalaura vai 1. līmeņa augstākās izglītības diplomus.

Absolventi norādījuši, ka darbojas nozarēs, kā tūrisms un pasākumu organizēšana, ēdināšana, tirdzniecība, valsts pārvalde, apdrošināšana, vērstpapīri, finanses, juridiskie pakalpojumi. Salīdzinoši mazāk Turības absolventu darbojas izglītībā, ražošanā, veselībā un sportā, celtniecībā, transporta nozarē, nekustamā īpašuma nozarē, lauksaimniecībā, reklāmā un kultūrā.

Biznesa augstskola Turība katru otro gadu aptaujā absolventus. Šogad veiktajā absolventu monitoringa aptaujā kopumā piedalījās 822 respondenti. Aptaujas jautājumu loks ietvēra informāciju par absolvēto studiju programmu, iegūto izglītības līmeni augstskolā, pārstāvēto nozari profesionālajā karjerā, ieņemamo amatu, ienākumu līmeni, studiju procesa novērtējumu un citiem būtiskiem rādītājiem, kas ļauj izsekot absolventu darba gaitām pēc augstskolas absolvēšanas.

* Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem  2012. gadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pēc nodokļu nomaksas ir 343 lati.

 

12.07.2013

Komentāri

sua chua may giat electrolux

22.12.2017. 11:14
I really enjoyed reading your blogs. And I definitely visit your blog more regularly

Vārds

06.11.2017. 22:51
This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.

trainstatushub.net

14.05.2017. 22:17
Awesome !!

queda de cabelo

13.01.2017. 02:36
thank you very much

BigBoy

30.12.2016. 16:52
I am sorry, but I can't read this article. However I think that is useful for reader

How Mate

24.12.2016. 05:40
Very interesting subject , appreciate it for putting up. “Wrinkles should merely indicate where smiles have been

Arnis12

17.12.2016. 18:05
Arnis12 Arnis12.com Šo pašu aptauju vajadzētu izdalīt arī pa fakultātēm :)

www.blogmean.org

02.10.2016. 10:34
Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!

New Era Outlet

05.08.2016. 07:17
New Era Outlet

Custom Snapchat Filters

19.07.2016. 23:43
This is really interesting I hope you will find the www.custom-geofilters.com useful!

Copa America 2016

31.05.2016. 11:16
This is a great website or you.

deerfield beach locksmith

23.05.2016. 21:56
I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want.

karan oberoi

26.04.2016. 10:53
We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work.

Vārds

17.04.2016. 14:21
Good post! Your post is an excellent example of why I keep coming back to read your excellent quality content that is forever updated. Thank you!

Bao Tram

09.03.2016. 10:27
I thinh you stupid!

Fan Box Office Collection

25.02.2016. 11:07
This blog provides all useful stuff related to box office collection, total earning, business, gross collection, predictions

Fan Box Office Collection

20.02.2016. 11:06
This blog providing all details about Fan Box Office Collection

Zirnis

13.07.2013. 12:12
Šeit jau arī aizmirsts pateikt, ka liela daļa cilvēku jau strādā vadošos amatos u.c, atnākot studēt, it īpaši vakarnieki:)

Arnis

12.07.2013. 11:25
Šo pašu aptauju vajadzētu izdalīt arī pa fakultātēm :)

Nodarbību saraksts