Aktualitātes>Turības absolventes pētījumā noskaidrots, ka Aglonas reliģiskie svētki rada pozitīvu ietekmi uz ekonomisko attīstību

Turības absolventes pētījumā noskaidrots, ka Aglonas reliģiskie svētki rada pozitīvu ietekmi uz ekonomisko attīstību (30)

Lai veicinātu tūrisma nozares straujāku attīstību Latvijā, nepieciešams regulāri veikt dažādus nozaru pētījumus, kas ļautu novērtēt un analizēt pasākumu vai tūrisma ietekmi uz vietējo sabiedrību, apkārtējo vidi, kultūru un ekonomisko izaugsmi. Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes absolvente Edīte Šņepste savā maģistra darbā „Aglonas reliģisko svētku ietekmes novērtējums” noskaidrojusi, ka Latvijā viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem Aglonas reliģiskie svētki ieņem būtisku lomu valsts ekonomikas attīstībā.

Lai novērtētu Aglonas reliģisko svētku ekonomisko, vides, kultūras un sociālo ietekmi, pētījuma autore aptaujāja 13 Aglonas novada uzņēmējus, 78 vietējos iedzīvotājus, 154 svētku apmeklētājus pasākuma laikā 2012. gada augustā un 75 svētku apmeklētājus pēc svētkiem.

Par svētku ekonomisko ietekmi liecina gan Aglonas novada vietējo uzņēmēju aptaujas rezultāti – 31% aptaujāto uzņēmumu pārstāvju atzina, ka vidējais apgrozījums Aglonas reliģisko svētku laikā uzņēmumam ir Ls 100 – 300, gan svētku apmeklētāju aptauja - 40% aptaujāto svētku apmeklētāju atzina, ka svētku laikā Aglonā iztērējuši Ls 5 – 10. Ņemot vērā vidējo svētku apmeklētāju skaitu – 120 000 –, katra svētku apmeklētāju iztērētā naudas summa svētku laikā kopumā vērtējama robežās no Ls 600 000 – 1 200 000, bet valsts ieguvums svārstās no Ls 120 000 līdz 250 000.

53% aptaujāto svētku apmeklētāju kā biežāk izmantotos pakalpojumus svētku laikā norādījuši svētku tirdziņus Aglonas svētku norises teritorijā, 39% aptaujāto Aglonas reliģisko svētku apmeklētāju svētkos ēduši uz vietas, svētku norises teritorijā. 40% aptaujāto respondentu svētku laikā papildu pakalpojumus un iespējas neizmanto, tas ir, nedodas uz tuvākajiem tūrisma apskates objektiem. 46% aptaujāto novada iedzīvotāju atzinuši, ka svētku laikā Aglonas novadā cenas nedaudz pieaug.

Aglonas reliģisko svētku ietekmi uz dabas vidi atspoguļo Aglonas vietējo iedzīvotāju un svētku apmeklētāju aptaujas rezultāti – 63% aptaujāto Aglonas novada iedzīvotāju norādījuši, ka lielāko ietekmi uz dabas vidi svētkos atstāj atkritumi un apkārtējās vides piesārņojums, savukārt, 59% aptaujāto Aglonas svētku apmeklētāju norādījuši, ka uz svētkiem izvēlas ierasties ar savu auto.        

Ņemot vērā pētījuma laikā iegūtos rezultātus, darba autore secinājusi, ka Aglonas reliģiskie svētki atstāj lielu pozitīvu ekonomisko ietekmi. Par to liecina svētku apmeklētāju tēriņi svētku laikā un valsts ieguvums. Savukārt, lielu negatīvu ietekmi pasākums rada uz dabas vidi, par ko liecina svētkos atstātie atkritumi un svētku apmeklētāju izvēlētie transporta līdzekļi nokļūšanai uz svētkiem. Sociālo un kultūras ietekmi bijis grūti izvērtēt. Pētījuma laikā iegūtie rezultāti liecina, ka  67% aptaujāto Aglonas novada iedzīvotāju atzīst, ka svētki atstāj pozitīvu ietekmi uz reliģiju un 28% atzīst, ka svētki pozitīvi ietekmē iedzīvotāju un novada tradīcijas, bet 15% norāda, ka svētki atstāj negatīvu ietekmi uz dzīvesveidu un ieradumiem, tāpēc Aglonas reliģisko svētku sociālā un kultūras ietekme ir vērtējama gan kā pozitīva, gan kā negatīva.

Pētījuma gaitā E. Šņepste izstrādāja vairākus priekšlikumus svētku pilnveidošanai un negatīvās ietekmes mazināšanai. Pirmkārt, vietējiem Aglonas novada un tuvāko novadu uzņēmējiem iesaka palielināt naktsmītņu uzņemšanas kapacitāti, palielinot gultasvietu skaitu naktsmītņu uzņēmumos, kas veicinātu ienākumu pieaugumu uzņēmējiem. Otrkārt, Aglonas bazilikai būtu lietderīgi piesaistīt svētku apmeklētājus no starptautiskās vides, kas veicinātu un paplašinātu svētku atpazīstamību starptautiskā vidē, dotu iespēju piesaistīt vairāk apmeklētāju un papildu finansējumu, piemēram, negatīvās svētku ietekmes novēršanai.

Treškārt, darba autore Aglonas reliģisko svētku organizatoriem iesaka ierobežot telšu celšanu zālājos vai pie svētku norises vietā esošajiem ūdeņiem brīvās vietās, pasākuma apmeklētājiem norādot noteiktas vietas telšu celšanai. Šāds risinājums ļautu mazināt svētku negatīvo ietekmi uz dabas vidi. Ceturtkārt, liela apmeklētāju pieplūduma gadījumā darba autore iesaka apsvērt iespēju ieviest nelielusvētku dalības maksucilvēkiem, kas nepārstāv nevienu reliģisku organizāciju un svētkus apmeklē bez konkrētiem mērķiem. Tādējādi svētku norises teritorijā tiktu nodrošināts lielāks sēdvietu skaits reliģisko organizāciju pārstāvjiem. Darba autore min, ka šādā veidā vienlaikus iespējams atrisināt ievērojamo cilvēku kustība svētku laikā, mazinot negatīvo ietekmi uz vidi un atvieglojot atkritumu organizētu savākšanu apkārtējā teritorijā.

Tāpat E. Šņepste norāda, ka Aglonas reliģisko svētku organizatoriem vajadzētu piesaistīt papildu finansējumu, piemēram, no Eiropas Savienības līdzekļiem, svētku negatīvās ietekmes mazināšanai – atkritumu tvertņu skaita, sēdvietu skaita palielināšanai, stāvvietu labiekārtošanai, papildu nodarbināto vai brīvprātīgo palīgu piesaistīšanai svētku negatīvās ietekmes mazināšanai, piemēram, transportlīdzekļu kustības regulēšanai, cilvēku rindu regulēšanai, atkritumu savākšanai.

12.08.2013

Komentāri

obat kuat

14.11.2017. 14:18
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

cara memperbesar penis

14.11.2017. 14:17
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

Tempat Wisata Lembang

16.10.2017. 09:32
Very well written article! thanks for sharing this.

Tempat Liburan

13.10.2017. 08:53
thanks for posting!

BandarQ

20.07.2017. 19:10
Its so freaking awesome. Thanks for sharing with us.

rent a yacht maimi

11.06.2017. 22:35
A debt of gratitude is in order for sharing us.
Much obliged for sharing the data, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset...

kit tattoo

02.05.2017. 15:23
This is really the sort of data I have been attempting to discover. Much thanks to you for composing this data.

beirut escort

25.04.2017. 19:04
I discovered your this post while hunting down some related data on site search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data.
nice post

escort lebanon

22.04.2017. 13:59
Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz

http://www.abcmoney.co.uk

05.04.2017. 13:33
Much obliged to you for some other instructive site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a flawless strategy? I have an endeavor that I am essentially now running on, and I've been at the look out for such data.

Instamate 2.0

07.03.2017. 04:05
You can take advantage of policy if you are not dependent on smoking. Every consumer should carefully approach to this issue, because the presence of such bad habit can be displayed on protection's cost.

Houston homes for sale

26.02.2017. 00:38
Visit Houston Real Estate website for the best Houston Homes For Sale, presented by Houston Broker Nema Ghalamdanchi with 007 Signature Realty Houston, TX.

honest review

25.02.2017. 23:11
Rapidly this website may unquestionably end up being well-known amongst just about all running a blog individuals, for the meticulous content articles or even evaluations.
Need money to enjoy services from paypal. Visit the mentioned website to get free paypal money generator and using the generator on this website get unlimited cash from paypal and that too can be used on various platforms. Now no need to worry for payment with paypal. Get free gift card and do the payment from it to avail various exciting offers, Online transaction are now made very simple thanks to the mentioned website, It has free paypal gift cards available with free cash. Many more offers are available with respect to the needs and now pay easily and enjoy the ease of online transactions. Free cash from paypal is available in limitless amount and can be redeemed easily.. Keep sharing.

avoid capital gains tax on land sale

26.11.2016. 12:31
You can take advantage of policy if you are not dependent on smoking. Every consumer should carefully approach to this issue, because the presence of such bad habit can be displayed on protection's cost.

satta matka

20.11.2016. 12:43
Fantastic blog post.Thanks Again. Keep writing.

yakub

05.10.2016. 10:48
thank you for the information, it's very great and I got a new inspiration..

Facebook Help center Number

19.07.2016. 12:06
Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking

Facebook Help center Number

19.07.2016. 12:04
Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money

15.06.2016. 14:00
With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options.

Copa America 2016 Centenario

31.05.2016. 17:43
Copa america 2016 is a great website to work.

daily forex news

18.05.2016. 13:40
If you want to read interesting and inserting forex news, you have to check this page at BMFN. So go one.

Villas for rent in Cyprus

06.12.2015. 08:54
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..

Working iPage Coupon Codes

30.11.2015. 15:42
I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work.

Unbiased Pregnancy Miracle Reviews

30.11.2015. 13:50
I am really enjoying reading your well written articles.

At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page:

11.11.2015. 11:03
At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page:

Vārds

11.11.2015. 10:31
Prior to when checking a number any blog, Document is not particularly at ease making feedback. Still since i have initiated playing a portion of the choices you've gotten really been imparting, I had increased a lot of self-esteem. With thanks!

Premium WebinarAlpha Bonuses & Reviews

30.09.2015. 11:54
You've performed what a good article. this excellent website incorporate numerous greatful content articles as well as i love all of them. Contaminate i also prefer to thank you with this selection. Thanks.

Nodarbību saraksts