Aktualitātes>Turībā tiesību zinātnes apgūst praktiskās tiesu procesa izspēlēs

Turībā tiesību zinātnes apgūst praktiskās tiesu procesa izspēlēs (5)

Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte lepojas ar augstskolas telpās izvietoto mācību tiesas zāli, kurā norisinās tiesas procesa izspēles administratīvajās lietās, krimināllietās, civillietās u.c. Fakultātes studenti var iejusties tiesneša, prokurora un advokāta lomā, gūstot praktisko pieredzi izvēlētajā profesijā.

Tiesu procesa izspēles maksimāli pietuvinātas reālai dzīvei

Turības tiesu zālē tiek izspēlēs situācijas, kas maksimāli pietuvinātas reālajai dzīvei. Tiesu izspēles novērtē arī potenciālie darba devēji, ne vienu reizi vien tiesu izspēles dalībnieki saņēmuši reālus darba piedāvājumus juridiskajos birojos.

Starptautiskas diskusijas un semināri

Tāpat ik gadu Juridiskā fakultāte rīko diskusijas, konferences un seminārus par aktuālām tēmām nozarē, pieaicinot gan Latvijas, gan ārvalstu līmeņa tiesību ekspertus. Tas sniedz studentiem iespēju tikties un diskutēt ar atzītiem juridiskās jomas pārstāvjiem. 2015. martā Juridiskā fakultāte rīkoja starptautisku diskusiju «Vai tautas vēlēts prezidents?», kurā piedalījās bijušie Valsts prezidenti Guntis Ulmanis un Valdis Zatlers, bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns,Lietuvas Republikas Seima Likumdošanas komitejas priekšsēdētājs Julius Sabatauskas u.c. jomas eksperti.

Plašas prakses iespējas

Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir plašas iespējas augstskolā iegūtās zināšanas nostiprināt un pielietot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs, Augstākajā tiesā, Ģenerālprokuratūrā, Valsts ieņēmumu dienestā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē un citās institūcijās. Prakses laikā studenti ne tikai gūst priekšstatu par izvēlēto profesiju, bet arī dibina kontaktus un iesaistās nozares aktualitātēs.

Pasniedzēji – nozares eksperti

Studiju process norisinās jomas ekspertu vadībā – fakultātes docētāji ir juristi, zvērināti advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesneši, kuri sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī caur dažādu kāzusu risināšanu un praktisko pieredzi sagatavo studējošos praktisku uzdevumu risināšanai reālajās dzīves situācijās.

Topošie speciālisti jau studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē. Studiju laikā tiek iegūtas prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, spēja padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas, kā arī apgūta tiesas procesa norise un biznesa administratīvi procesuālie aspekti.

Izvēlēties piemērotāko specializāciju

Studējot bakalaura programmā «Tiesību zinātnes», iespējams izvēlēties kādu no specializācijām – komerctiesības, pašvaldību tiesības, maksātnespējas tiesības vai publiskās tiesības biznesā. Tāpat ir iespēja padziļināti apgūt profesionālās orientācijas studiju kursus biznesa apkalpošanai.

22.07.2016

Komentāri

pest Control Services

16.12.2017. 12:42
Pest Control Services

CCTV Camera in delhi

16.12.2017. 12:38
CCTV Camera in delhi

Authority Review Site

25.06.2017. 12:34
By promoting this offer you could earn over $300 per sale, which we believe is highly achievable considering the effort that has been put into the the creation of the product, but also the science behind the funnel and the sales pages.
Our team has been working extremely hard on this launch to ensure we have a top quality product you can be proud to advise your customers, clients and following to purchase. We go LIVE on Sunday, June 25th @ 10am EST and the product is exclusive to the JVzoo platform!!
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!

Nodarbību saraksts