Aktualitātes>Turība sadarbībā ar mediju uzņēmumu Diena piedāvā studijas žurnālistikā

Turība sadarbībā ar mediju uzņēmumu Diena piedāvā studijas žurnālistikā (0)

Izvēloties bakalaura studiju programmu «Žurnālistika un mediji, ko Biznesa augstskola Turība īsteno sadarbībā ar mediju uzņēmumu «Diena», nozīmē izvēlēties praksē balstītas žurnālistikas studijas.

Darbs lielākajos «Dienas» projektos jau studējot

Lai veicinātu jaunu profesionāļu sagatavošanu žurnālistikā, kopš 2013. gada notiek aktīva augstskolas un mediju uzņēmuma «Diena» sadarbība, kuras ietvaros topošajiem žurnālistiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīt Latvijā lielākās redakcijas darbu: rakstīt rakstus, fotografēt, filmēt un montēt, veikt pētniecisko žurnālistiku, kā arī piedalīties visā Latvijā populāru projektu - «Latvijas lepnums», «Sirdsmāsiņa», «Kas notiek?» u.c. veidošanā, kā arī iziet praksi Latvijas lielākajā mediju uzņēmumā «Diena» un kļūt par universālo kareivi – profesionālu žurnālistu modernā multimedijā.

Cieša sadarbība ar nozari

Mediju jomas profesionāļi piedalās studiju kursa pilnveidošanā un vada lekcijas, sniedzot studentiem plašu ieskatu nozares specifikā, veidojot ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Jau studiju laikā esot ciešā saskarē ar nozari un tās pārstāvjiem, tiek veicināta studentu ienākšana darba tirgū.

Iespēja veidot publikācijas un saņemt honorāru

Jau studiju laikā iespējams iziet praksi ne tikai mediju uzņēmumā «Diena», līdzdarbojoties ziņu veidošanā, bet arī aktīvi piedalīties dažādu «Dienas» projektu, piemēram, «Latvijas lepnums», «Saulainas dienas», «Dienas gada balva kultūrā» u.c. tapšanā.

Lektori – pieredzējuši nozares praktiķi

Biznesa augstskolas Turība studiju programma «Žurnālistika un mediji» sniedz iespēju apmeklēt īpašas nodarbības par masu mediju biznesu, kā arī mediju un projektu vadīšanu. Studijas programmas lektori ir pieredzējuši nozares praktiķi. Studiju programmā iespējams izmantot arī starptautiskās iespējas, studējot Norvēģijā, Beļģijā, Lietuvā, Portugālē vai Spānijā.

Plašas karjeras iespējas

Iegūstot žurnālista kvalifikāciju, paveras plašas karjeras iespējas:

  • interesants darbs pētnieciskajā žurnālistikā;

  • iespēja strādāt mediju uzņēmumā «Diena» vai kādā citā no Latvijas lielākajiem medijiem;

  • darbs kā projektu un pasākumu vadītājam mediju uzņēmumos;

  • iespēja kļūt atpazīstamam viedokļa līderim.

«Esam gandarīti par sekmīgo sadarbību ar lielāko Latvijas mediju uzņēmumu «Diena», kas studentiem jau studiju laikā sniedz iespēju pielietot praksē lekcijās apgūto, turklāt, praksei nereti seko arī reāli darba piedāvājumi, iespējas attīstīt sevi kā profesionālu žurnālistu un līdzdarboties dažādos projektos. Uzņēmuma «Diena» pārstāvji uzticas studentiem, sniedzot viņiem iespēju pierādīt sevi, un uztver jauniešus kā līdzvērtīgus kolēģus,» uzsver Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons.

Laikraksta «Diena» ekonomikas redaktore un žurnāliste Magda Riekstiņa, kura ir arī viena no studiju programmas «Žurnālistika un mediji» lektorēm piebilst: «Žurnālistam neiztikt bez inovatīvām idejām un analītiskas domāšanas». Tieši tāpēc studiju programmas saturs veidots atbilstoši aktuālākajām mediju tendencēm, ar mērķi rosināt analītisko domāšanu un sagatavot profesionālus, radošus un mūsdienīgus žurnālistus.

22.07.2016

Nodarbību saraksts