Aktualitātes>Turība sadarbībā ar mediju uzņēmumu Diena piedāvā studijas žurnālistikā

Turība sadarbībā ar mediju uzņēmumu Diena piedāvā studijas žurnālistikā (19)

Izvēloties bakalaura studiju programmu «Žurnālistika un mediji, ko Biznesa augstskola Turība īsteno sadarbībā ar mediju uzņēmumu «Diena», nozīmē izvēlēties praksē balstītas žurnālistikas studijas.

Darbs lielākajos «Dienas» projektos jau studējot

Lai veicinātu jaunu profesionāļu sagatavošanu žurnālistikā, kopš 2013. gada notiek aktīva augstskolas un mediju uzņēmuma «Diena» sadarbība, kuras ietvaros topošajiem žurnālistiem jau studiju laikā ir iespēja iepazīt Latvijā lielākās redakcijas darbu: rakstīt rakstus, fotografēt, filmēt un montēt, veikt pētniecisko žurnālistiku, kā arī piedalīties visā Latvijā populāru projektu - «Latvijas lepnums», «Sirdsmāsiņa», «Kas notiek?» u.c. veidošanā, kā arī iziet praksi Latvijas lielākajā mediju uzņēmumā «Diena» un kļūt par universālo kareivi – profesionālu žurnālistu modernā multimedijā.

Cieša sadarbība ar nozari

Mediju jomas profesionāļi piedalās studiju kursa pilnveidošanā un vada lekcijas, sniedzot studentiem plašu ieskatu nozares specifikā, veidojot ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas. Jau studiju laikā esot ciešā saskarē ar nozari un tās pārstāvjiem, tiek veicināta studentu ienākšana darba tirgū.

Iespēja veidot publikācijas un saņemt honorāru

Jau studiju laikā iespējams iziet praksi ne tikai mediju uzņēmumā «Diena», līdzdarbojoties ziņu veidošanā, bet arī aktīvi piedalīties dažādu «Dienas» projektu, piemēram, «Latvijas lepnums», «Saulainas dienas», «Dienas gada balva kultūrā» u.c. tapšanā.

Lektori – pieredzējuši nozares praktiķi

Biznesa augstskolas Turība studiju programma «Žurnālistika un mediji» sniedz iespēju apmeklēt īpašas nodarbības par masu mediju biznesu, kā arī mediju un projektu vadīšanu. Studijas programmas lektori ir pieredzējuši nozares praktiķi. Studiju programmā iespējams izmantot arī starptautiskās iespējas, studējot Norvēģijā, Beļģijā, Lietuvā, Portugālē vai Spānijā.

Plašas karjeras iespējas

Iegūstot žurnālista kvalifikāciju, paveras plašas karjeras iespējas:

  • interesants darbs pētnieciskajā žurnālistikā;

  • iespēja strādāt mediju uzņēmumā «Diena» vai kādā citā no Latvijas lielākajiem medijiem;

  • darbs kā projektu un pasākumu vadītājam mediju uzņēmumos;

  • iespēja kļūt atpazīstamam viedokļa līderim.

«Esam gandarīti par sekmīgo sadarbību ar lielāko Latvijas mediju uzņēmumu «Diena», kas studentiem jau studiju laikā sniedz iespēju pielietot praksē lekcijās apgūto, turklāt, praksei nereti seko arī reāli darba piedāvājumi, iespējas attīstīt sevi kā profesionālu žurnālistu un līdzdarboties dažādos projektos. Uzņēmuma «Diena» pārstāvji uzticas studentiem, sniedzot viņiem iespēju pierādīt sevi, un uztver jauniešus kā līdzvērtīgus kolēģus,» uzsver Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons.

Laikraksta «Diena» ekonomikas redaktore un žurnāliste Magda Riekstiņa, kura ir arī viena no studiju programmas «Žurnālistika un mediji» lektorēm piebilst: «Žurnālistam neiztikt bez inovatīvām idejām un analītiskas domāšanas». Tieši tāpēc studiju programmas saturs veidots atbilstoši aktuālākajām mediju tendencēm, ar mērķi rosināt analītisko domāšanu un sagatavot profesionālus, radošus un mūsdienīgus žurnālistus.

22.07.2016

Komentāri

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post.

whatsapp 18+ group number

30.12.2017. 06:02
I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.

Braud Parts Catalog

29.12.2017. 16:03
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.

AVG free Antivirus

25.12.2017. 06:40
This blog post really grabbed my attention. With that said I am going to subscribe. Therefore I will get more updates on what you have to say. Please keep writing as I want to learn more.

Cheats für GTA 5

24.12.2017. 20:55
I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post.
I really appreciate this topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful.

pest Control Services

16.12.2017. 13:07
Pest Control Services

CCTV Camera in delhi

16.12.2017. 13:03
CCTV Camera in delhi

motu patlu games 2017

10.12.2017. 02:42
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post.
This is also a very good post which I really enjoyed reading. I have the possibility to see something like this.

Cheap Hotel Deals

01.12.2017. 11:04
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.

fx luxus

30.11.2017. 06:41
You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

pnb net banking

26.11.2017. 10:49
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

hampton bay lighting

22.11.2017. 16:49
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts. I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!
Keppar est un magazine décryptant l’actualité au SENEGAL. Une actualité politique du jour et les dernières informations sur la politique économique et sociale, sénégalaise. Nous adressons les sénégalais de la diaspora au travers d’une revue de la presse quotidienne, pour mettre à disposition les informations sportives du football sénégalais, de la lutte sénégalaise et l’actualité des partis politiques tels que l’APR, l’Alliance pour la République, le PS pu parti socialiste sénégalais et du PDS le parti démocratique sénégalais

Penis Extender

03.11.2017. 17:43
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.

AVG Free Download 2018

02.11.2017. 12:45
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . Thanks for the writer and wish you all the best for coming!

stoomcabine

30.10.2017. 14:30
Informative Blog ! Its an incredible delight perusing your post. Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is wonderful" Great work.

Nodarbību saraksts