Aktualitātes>Turībā notiks Ievas Zemītes promocijas darba aizstāvēšana

Turībā notiks Ievas Zemītes promocijas darba aizstāvēšana (0)

2016. gada 28. aprīlī plkst. 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, A 217. auditorijā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ieva Zemīte.

Promocijas darba temats – „Uzņēmumu vadīšanas vērtēšana kultūras nozarē”, promocijas darba vadītāja - profesore Dr. oec. Sarmīte Jēgere.

Recenzenti: profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija, profesors, Dr.oec. Jānis Vanags, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija, Dr. oec. Plinkus Donatas, Vilnius University, Lietuva.

PROMOCIJAS DARBS

27.04.2016

Nodarbību saraksts