Aktualitātes>Turībā norisinās NORDPLUS intensīvie kursi mediācijā

Turībā norisinās NORDPLUS intensīvie kursi mediācijā (0)

No 18. jūlija līdz 29. jūlijam Biznesa augstskolā Turība norisinās NORDPLUS intensīvie kursi - „Mediācija – civiltiesību un kriminālo tiesību gadījumi”, ko organizē Biznesa augstskola Turība (Latvija), Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skola (Somija).

Kā uzsver zvērināta advokāte, mediatore un Biznesa augstskolas Turība lektore Dana Rone: „Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Intensīvo kursu galvenie mērķi ir:

-       Vienkopus pulcināt studentus un akadēmiskos spēkus no vairākām valstīm, lai izveidotu starptautisku tīklu ar speciālistiem, kurus interesē mediācijas iespējas un pielietošana;

-       Sniegt studentiem iespēju mācīties multikultūrālā vidē, attīstot viņu komunikācijas spējas un prasmi strādāt komandā;

-       Organizēt teorētiskās lekcijas, kā arī radošās nodarbības ar lomu spēlēm, un iespēju tikties ar profesionāliem mediatoriem.

Kursos piedalās gan bakalaura studiju, gan maģistrantūras studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. 

Projekts tiek īstenots ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta Nr. NPHE-2016-10071

###GALLERY-HOLDER###

25.07.2016

Nodarbību saraksts