Aktualitātes>Turībā norisinās NORDPLUS intensīvie kursi mediācijā

Turībā norisinās NORDPLUS intensīvie kursi mediācijā (12)

No 18. jūlija līdz 29. jūlijam Biznesa augstskolā Turība norisinās NORDPLUS intensīvie kursi - „Mediācija – civiltiesību un kriminālo tiesību gadījumi”, ko organizē Biznesa augstskola Turība (Latvija), Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skola (Somija).

Kā uzsver zvērināta advokāte, mediatore un Biznesa augstskolas Turība lektore Dana Rone: „Tiesvedības laikā aizvien pieprasītāka kļūst mediācija, jo tiesneši iesaka pusēm pašām censties atrisināt strīdus savstarpēji pieņemamā veidā. Mediatori ir apguvuši prasmes veicināt pušu sarunas un virzīties uz risinājumu ārpustiesas kārtībā. Mediācijas popularitāte nozīmē arī to, ka sabiedrības locekļi ir paši gatavi uzņemties atbildību par savu jautājumu sakārtošanu, negaidot trešo personu, tai skaitā tiesas iejaukšanos. Mediācija ir gan tiesām un šķīrējtiesām alternatīvs domstarpību risināšanas veids, kas atslogo valsts tiesu noslodzi, gan arī metode, ar kuras palīdzību puses atrisina strīdus un pēc iespējas saglabā cieņpilnas savstarpējās attiecības.

Intensīvo kursu galvenie mērķi ir:

-       Vienkopus pulcināt studentus un akadēmiskos spēkus no vairākām valstīm, lai izveidotu starptautisku tīklu ar speciālistiem, kurus interesē mediācijas iespējas un pielietošana;

-       Sniegt studentiem iespēju mācīties multikultūrālā vidē, attīstot viņu komunikācijas spējas un prasmi strādāt komandā;

-       Organizēt teorētiskās lekcijas, kā arī radošās nodarbības ar lomu spēlēm, un iespēju tikties ar profesionāliem mediatoriem.

Kursos piedalās gan bakalaura studiju, gan maģistrantūras studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. 

Projekts tiek īstenots ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta Nr. NPHE-2016-10071

###GALLERY-HOLDER###

25.07.2016

Komentāri

Call Girls in Delhi

11.01.2018. 06:49
I just want to say thanks for your wonderful post, it contains a lot of knowledge and information that I needed right now. You really help me out my friend, thanks!

cctv camera

06.01.2018. 13:10
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

pest control

05.01.2018. 09:23
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. combat, law enforcement You will find a lot of approaches after visiting your post.

cctv camera

05.01.2018. 09:19
I personally like your post; you have shared good insights and experiences.

CCTV Camera in delhi

16.12.2017. 12:13
CCTV Camera in delhi
For the last eight years or so, I've been watching the evolution of bikes made for women. At the beginning of that time, there were a small number of women's bikes available, most offered with low-end, sometimes no-name, spec, as if by definition all women riders were beginners.

bio

22.09.2017. 15:34
Thank you for your work on the blog! You're doing a good job!

geometry dash | happy wheels

03.08.2017. 12:43
A player can easily look at adding a 200 X return on the game. While it may not offer the class leading graphics, its gameplay can be quite addictive

fnaf

31.05.2017. 18:49
I am always searching like this type blog post. I hope I will see again..

valentines day status

07.02.2017. 21:58
very nice post

Юмор

02.01.2017. 21:00
very interesting, thank you for your attention

Scrivo di te

01.12.2016. 22:36
I personally like your post; you have shared good insights and experiences.

Nodarbību saraksts