Aktualitātes>Turība iekļauta starptautiskajā augstskolu reitingā „U-Multirank”

Turība iekļauta starptautiskajā augstskolu reitingā „U-Multirank” (0)

„U-Multirank” ir unikāls rīks, kas salīdzina augstskolu un koledžu rezultātus, ietverot informāciju par vairāk nekā 1300 augstākās izglītības iestādēm 90 pasaules valstīs.

Reitings ir ērts lietotājiem un sniedz iespēju ikvienam esošajam un topošajam studentam interaktīvā veidā pašam salīdzināt augstskolas pēc konkrētiem kritērijiem. „U-Multirank” ir daudzdimensionāla pieeja ar vairāk nekā 30 kritērijiem, kuros augstskolas tiek vērtētas skalā no A (augstākais vērtējums) līdz E (zemākais). Vērtēšana ietver daudzus augstākās izglītības aspektus - pētniecību, docēšanu, starptautisko ievirzi un citus.

„U-Multirank” sāka darboties 2014. gada maijā. Salīdzinājumā ar citiem reitingu rīkiem tas ietver vairāk augstskolu, ir vairāk vērsts uz lietotājiem un skaidrāk parāda augstskolu potenciālu veicināt izaugsmi un darbvietu radīšanu. Iegūtā informācija ir noderīga gan izglītības politikas veidotājiem, gan studentiem un pašām augstskolām.

28.04.2016

Nodarbību saraksts