Aktualitātes>Turība augsti novērtēta Latvijas un pasaules mērogā

Turība augsti novērtēta Latvijas un pasaules mērogā (0)

Izvērtējot augstskolu, studiju programmas un savas nākotnes profesijas izvēli, jaunietis vēlas būt drošs, ka viņa zināšanas un prasmes būs pieprasītas. Kā jau laikus pārliecināties, kāda ir pareizā izvēle? Biznesa augstskola Turība uzskata, ka vislabāk spēs atbildēt augstskolas studenti un absolventi, kas labprāt dalās pieredzē par aizvadītājiem studiju gadiem, un darba devēji, kas vislabāk ikdienā spēj novērtēt savu darbinieku reālās zināšanas un prasmes, ko sniedz dažādas izglītības iestādes Latvijā. Pieejami arī dažādi topi un reitingi, kur jaunieši var gūt ieskatu par augstākās izglītības novērtējumu.

Biznesa augstskola Turība studēt gribētājiem piedāvā iepazīties ar augstskolas novērtējumu Latvijā un pasaulē, tādējādi skaidrojot studiju ieguvumus augstskolā.

Karjeras portāla Prakse.lv un Latvijas Darba devēju konfederācijas veidotajā darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu topā šogad augstskola piedzīvojusi kāpumu par vienu vietu un ierindojas labāko Latvijas augstskolu trijniekā. Arī studiju programmas visos studiju virzienos ierindojas starp darba devēju labāk novērtētajām.

Lasi vairāk par Darba devēju TOPu!

Augstākās izglītības iestāde saņēmusi arī starptautisko novērtējumu. Piemēram, Eiropas Komisijas izveidotajā augstskolu reitinga jaunajā rīkā U-Multirank biznesa studijās augsti novērtētas gan augstskolas piedāvātās valsts un starptautiski akreditētās izglītības studiju programmas, gan studiju kvalitāte kopumā. Izcilu vērtējumu saņēmusi starptautiskā orientācija, studiju priekšrocības un sadarbība ar nozari. Atzinīgi novērtēta sakārtotā studiju vide, kas nemitīgi attīstās, ieklausoties nozaru profesionāļu ieteikumos un mācoties no darba devējiem, augstskolas ciešiem partneriem studiju attīstības jautājumos.

Augstskolas centienus sniegt topošajiem tūrisma un viesmīlības nozares speciālistiem mūsdienīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un praktisko sagatavotību ir augsti novērtējusi tik prestiža starptautiskā organizācija kā ANO Pasaules tūrisma organizācija. Atkārtoti sertifikātu uz maksimālo termiņu – četriem gadiem – saņēmusi Starptautiskā tūrisma fakultātes īstenotā profesionālā bakalaura studiju programma „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”.  Pirmo reizi šajā organizācijā akreditēta arī studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” maģistrantūras programma, kārtējo reizi apliecinot to, ka fakultātes studiju programmu kvalitāte ir atbilstoša augstākajiem pasaules standartiem, kā arī augstskolas absolventi ar savām zināšanām un profesionalitāti spēj dot vērtīgu pienesumu ne tikai Latvijas tūrisma nozarei, bet veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā darba tirgū.

Biznesa augstskolas Turība rektors Jānis Načisčionis stāsta: ”Augstskolas spēja uzklausīt un ar reālu rīcību atbildēt nozarēm, darba devējiem, topošajiem profesionāļiem un absolventiem, kas ir mūsu tiešākie darba vērtētāji un sadarbības partneri, vainagojies ar augstu novērtējumu un paļaušanos mūsu centieniem sniegt darba tirgū pieprasītas praktiskās zināšanas un kompetences.  Ar šādu pieeju esam palūkojušies ilgtermiņā, un tas iespējams tikai pateicoties visu iesaistīto pušu atbalstam un līdzdalībai studiju procesa pilnveidošanā un kvalitātes celšanā.”

Turība ir praktiski orientēta augstskola, jo praktiskas studijas veido 60 % mācību laika, savukārt teorija - 40 %. Pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildu teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Ikviens var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi.

Turībā studē jaunieši no 33 pasaules valstīm un pieteikušies studijām gandrīz visos augstskolas realizētajos studiju līmeņos, apgūstot zinības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, tāpēc ikvienam iespējams studēt ne tikai latviešu valodā kādā no 25 studiju programmām, bet arī angļu valodā kādā no 13 studiju programmām.

Kā rāda statistika, ka Turības absolventu vidū ir mazākais bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar citām lielākajām Latvijas augstskolām. Tas norāda, ka jaunie speciālisti veiksmīgi integrējas darba tirgū.

Agnese Čerņevska, AAS Balta Liepājas filiāles vadītāja, Laivu nomas Niknās laivas līdzīpašniece, divu augstskolas studiju programmu absolvente: ”Turībā visaugstāk vērtēju profesionālu pasniedzēju zināšanas, individuālu attieksmi, elastīgu situāciju risināšanu, pozitīvu attieksmi no skolas personāla un simtiem iespēju, ko sniedz skola. Laiks, kad sāku studēt Turības Liepājas filiālē pirmā līmeņa studijas, tieši sakrita ar laiku, kad darbā mani paaugstināja par klientu apkalpošanas centra vadītāju, kas nozīmē, ka bija jāapgūst virkni jaunas prasmes – vadīšanu, mārketingu, prezentēšanu, saskarsmi un psiholoģiju, finanses un citas zināšanas, kas nepieciešamas vadītāja darbā. Iespējams, ieguvu vairāk, jo teoriju varēju apvienot ar praksi un otrādi. Šobrīd varu teikt, ka Turībā iegūtās zināšanas ir pamats manam amatam.” 

Mārcis Liors Skadmanis, Latvijas-Lielbritānijas tirdzniecības palātas AK (Lielbritānija) vadītājs un līdzdibinātājs, SilverNet Computer Systems (EST 1988) starptautiskā biroja vadītājs Londonā: ”Biznesa augstskolā Turība esmu absolvējis bakalaura un maģistru studiju programmu, apgūstot tiesību zinātnes. Pēc studijām pārcēlos uz dzīvi Apvienotajā Karalistē un attīstīju starptautisko komercdarbību, tai skaitā dibināju pirmo latviešu Juridisko pakalpojumu biroju Londonā ar plašu speciālistu komandu šajās dienās. Lielbritānijā tiek attīstīta arī augstskolas laikā iniciētā iniciatīva World NGO Day, kura ir izvērsta par starptautisku līderu kustību pasaulē. Pateicoties augstskolas starptautiskajai, praktiskai un modernai mācību videi, tā  deva iedvesmu spert soli starptautiskajā arēnā, kas ir vainagojies ar rezultātiem.” 

Studijas ir ne tikai aizraujošas un interesantas, bet arī ērtas studentam. Studiju maksā, kas paliek nemainīga visu studiju periodu, iekļautas lekcijas un nodarbības, literatūra bibliotēkā, studiju un lekciju izdales materiāli, datoru un interneta izmantošana augstskolas bibliotēkā, pēc saraksta pieejamās konsultācijas, bezmaksas skenēšana un pieeja datu bāzēm, WiFi bezmaksas pieeja, 200 bezmaksas izdrukas, bezmaksas ieeja Turības studentu pasākumos, Studenta ISIC karte un citas priekšrocības. Secīgi un sekmīgi studējot, studentam papildu izmaksas studiju laikā, kas skar akadēmisko procesu, nerodas.

Aptuveni trešdaļa studentu saņem kādus studiju maksas atvieglojumus, kas ir no 10 līdz pat 100% lieli. Kopumā augstskola piedāvā četrpadsmit dažādus veidus, kā studentiem ietaupīt finanses. Katram ir iespējams izvēlēties, vai atlaidi iegūt par pieteikšanos studijām ļoti laicīgi vai par ļoti labām sekmēm, aktīvu darbību studentu dzīves veidošanā, augstskolas pozitīvas publicitātes veidošanu vai citiem sasniegumiem.

Interesentus Biznesa augstskolā Turība vēl gaidīs Atvērto durvju dienās 23. jūlijā plkst.18.00 un 2. augustā plkst. 12.00. Tiem, kuri vēlas studēt maģistratūrā, Atvērto durvju diena vēl notiks 5. augustā plkst.19.00.

###GALLERY-HOLDER###

 

16.07.2014

Nodarbību saraksts