Aktualitātes>Tiesas procesa izspēles

Tiesas procesa izspēles (33)

Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte sadarbībā ar augstskolas Studējošo pašpārvaldi izsludina Tiesas procesa izspēles! Šī gada izspēļu tēma – Administratīvās tiesības. Savu dalību pieteikt var ikviens interesents. Dalībai izspēlēs var pieteikties komandas, kurās ir ne vairāk kā trīs dalībnieki.

Pieteikšanās norisinās līdz 21.03.2016 plkst. 12:00, sūtot kāzusa atrisinājumu un pieteikuma anketu uz e-pastu jf@turiba.lv.

PIETEIKUMA ANKETA

KĀZUSS

NOLIKUMS

Tiesas procesu izspēles notiks 2016. gada 9. aprīlī no plkst. 10.00 Biznesa augstskolas Turība C korpusā.

Gaidīts ikviens interesents!

23.03.2016

Komentāri

yoga for fat loss

10.06.2017. 16:04
Tas noteikti notiks, bet jau tad, kad studenti pabeigs augstskolu un darbosies profesijā.

Reviewick

10.06.2017. 16:03
These lenders have programs that can help you get a loan.

bench bed chair plans

10.06.2017. 16:02
These type of articles keeps the users interest in the website

numerology

10.06.2017. 16:01
I truly delighted in investigating your site. great asset..

Review

10.06.2017. 16:01
rešais punkts paliekm pašiem dalībniekiem, respektīvi, ja uzskatiet, ka viena no komandām izdomā faktus

ccv dumps

01.05.2017. 19:48
Mmm.. admirable to be here in your report or tell, whatever, I notoriety I ought to also prepare solid for my have site need I play some salubrious further refreshed occupied in your area
My site is basically a record once-over of Cake Decorating Stores in Sydney, Australia We at Scissors Paper Cake Sydney will do our best to the help you find accurately what you requir
Much obliged for sharing the data, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset..
You know your undertakings emerge of the group. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid!

kinja.com/roberthutchin

08.04.2017. 01:37
Why not visit your local pet store to day and check into one of the self-cleaning cat litter box models in stock?
Therefore, everything should be looked properly and carefully to avoid every sort of mess that may take place in future.
I just got to this shocking site in the no so removed past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Huge thumbs up for making such heavenly blog page !

cable draq chain

11.03.2017. 21:40
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. -

ابتسامة

11.03.2017. 08:18
Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy.

sheds for sale

10.03.2017. 12:21
Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.

best camping stools

09.03.2017. 18:21
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process..!!

Marriage Certificate

09.03.2017. 07:40
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.

bohemians style

07.03.2017. 23:04
This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students. 

Hotel furniture center

05.03.2017. 19:52
Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.

TV Installation Fulham

22.02.2017. 18:55
Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription.

Tutorial46

20.02.2017. 22:27
It provides generic features such as processing, memory and power management.

زراعة

18.02.2017. 12:11
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process.plaza#sthash.Ib584Yh1.dpuf
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea.

Fashion Blogs

14.02.2017. 23:03
Fashion is not a thing that comes to you overnight. You cannot just put on fashion on you.
Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription...

go here

07.02.2017. 14:46
They will work with you in case you have bankruptcies, foreclosures, collections, if your credit card balances are high and so forth. These lenders have programs that can help you get a loan.

شركة رش مبيدات بالرياض

21.01.2017. 00:07
I wanted to leave a little comment to support

Turība

08.03.2016. 16:17
Lekcija notiks tiesu zālē 108. kab

Turība to Kristaps

08.03.2016. 10:09
Informatīvā lekcija notiks šodien plkst. 17.00.

Kristaps

07.03.2016. 21:35
Sveicināti! Cikos ir informatīvā lekcija par tiesas procesa izspēlēm?

Edgars

01.03.2016. 12:57
Jā, šajā dzīvē gadās, ka ir jāizvēlas. Kāzusa tapšana ir laikietilpīgs process, tādēļ termiņi nav patvaļīgi izdomāti, bet saistīti ar kvalitatīvo darbu. Par apbalvošanu piekrītu, ir vērts kaut ko tādu paredzēt. Trešais punkts paliekm pašiem dalībniekiem, respektīvi, ja uzskatiet, ka viena no komandām izdomā faktus, tad atspēkojiet tos, norādot, ka nav pamata uzskatīt tos par patiesajiem u tml. Vienlaikus nav pamatoti gaidīt, ka kāzusā tiks iekļauti visi iespējamie notikumi, fakti un apstākļi. Šajā gadījumā lieta aizņemtu vairākus sējumus. Tas noteikti notiks, bet jau tad, kad studenti pabeigs augstskolu un darbosies profesijā. Tādēļ pacietību, lūdzu, viss interesentākais vēl priekšā:)

Turība to Jānis

01.03.2016. 09:19
Sveiks! Paldies par izteikto viedokli. Nodosim ziņu attiecīgajai fakultātei.

Jānis

29.02.2016. 20:09
Labdien. Vēlos izteikt dažus pārmetumus Turības Juridiskajai fakultātei ne tikai par tiesu procesa izspēļu organizēšanas laika izvēli, bet arī atsevišķiem aspektiem: 1) Vai tiešām minētās tiesu procesa izspēles nevarēja izsludināt ātrāk (piemēram, februāra sākumā) vai vismaz paziņot agrāk par šādu izspēļu norisināšanos, jo šajā gadījumā vairākiem studentiem būs jāizvēlas kur piedalīties - Turības izspēlēs vai arī Tiesībsarga izspēlēs (lai gan var abās piedalīties, jo abās kāzusa tēma ir kopīga - bēgļu jautājums, tomēr vēlos norādīt, ka nav tik viegli sagatavoties izspēlēm, turklāt jāņem vērā, ka šajā laikā ir sesija/bakalauru darbu rakstīšanas laiks); 2) Varbūt būtu jāņem piemērs no ELSA Latvia organizētajām izspēlēm un apbalvot arī labāko oratoru (kaut vai fināla labāko oratoru - balso, piemēram, skatītāji, fināla dalībnieki un tiesneši); 3) Nolikumā tomēr būtu jāiekļauj punkts, ka ir kategoriski aizliegts izdomāt papildus faktiskie apstākļi, jo atsevišķās iepriekšējās izspēlēs ir novērots no atsevišķiem dalībniekiem izdomāt jaunus faktus. Minēto uzrakstīju ar mērķi ne tikai kritizēt, bet arī ar mērķi uzlabot šī pasākuma kvalitāti.

Nodarbību saraksts