Aktualitātes>TAVA apsveic studentu konkursa dalībniekus un uzvarētājus, godalgoti arī Turības studenti

TAVA apsveic studentu konkursa dalībniekus un uzvarētājus, godalgoti arī Turības studenti (1)

Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) izsludinātais „Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2013” guvis ne tikai plašu atsaucību, bet arī bijis idejām un vērtīgām atziņām bagāts.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi, veicināt studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā. Konkursā piedalījās Biznesa augstskolas Turība, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas un Liepājas Universitātes labākie tūrisma fakultāšu studenti. Kopumā tika iesniegti 22 darbi, to vidū - gan studiju, gan arī bakalaura un maģistra darbi.

Vērtēšanas komisijas locekle, TAVA produktu attīstības vecākā speciāliste Inese Šīrava atzīst, ka konkursam iesniegtajos darbos tika apskatītas tūrisma nozarei aktuālas tēmas un bija skaidri jūtams, ka studenti un darbu vadītāji savos pētījumos bija ieguldījuši lielu darbu. Pēc speciālistes vārdiem, visaugstāk tika novērtēti tie darbi, kuru autori centās sniegt priekšlikumus vai ieteica metodes, kas noderētu plašākam nozarē strādājošo lokam:

„TAVA darbā noteikti noderēs informācija par tūrisma tirgiem, tāpat uzmanības vērti ir priekšlikumi, kā efektīvāk piedalīties tūrisma izstādēs, un rekomendācijas tūrisma uzņēmumiem par dažādu tūrisma produktu ieviešanu un attīstīšanu.”

Studentu darbu konkursa dalībnieki un uzvarētāji. Foto: TAVA

Par slavējamu atzīta arī studentu pievēršanās specifiskākiem tematiem un viņu prasme izdarīt praktiskus secinājumus, piemēram, par to, kā izmantot fotoattēlus Latvijas tūrisma veicināšanā, kā popularizēt mūsu valsti sociālajos medijos u. c.  

Nozares gadskārtējā sarīkojumā „Latvijas tūrisma forums 2013” tika nosaukti uzvarētāji un pasniegtas balvas.

  • 1. vieta piešķirta Kārlim Ivanam, par maģistra darbu „Tūrisma vietas mārketings Tukuma reģionā”, darba vadītāja Ilze Medne, Latvijas Universitāte
  • 2. vieta Silvijai Stafeckai, par maģistra darbu „Latvijas motivējošā tūrisma tirgus Eiropā un rekomendācijas eksporta uzņēmumiem”, darba vadītājs Andris Klepers, Vidzemes augstskola
  • 3. vieta Lindai Tuvikenei, par bakalaura darbu „Latvijas tūrisma produktu piedāvājums un pieprasījums Baltijas valstu tūrisma izstādēs”, darba vadītāja Maija Rozīte, Biznesa augstskola Turība.

Atzinība par piedalīšanos konkursā tika izteikta arī:

Biznesa augstskola Turība:

  • Ilonai Vilciņai, par bakalaura darbu „Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un izmantošana Siguldas TIC”, darba vadītāja Daina Vinklere
  • Dacei Kernai, par bakalaura darbu „Latvijas kā ceļojuma galamērķa tēls ārvalstu tūristu uztverē”, darba vadītāja Aija van der Steina
  • Mārtiņam Kriķim, par bakalaura darbu „Rīgas velomaršrutu izvērtējums”, darba vadītāja Agita Doniņa
  • Kristīne Bērze, par bakalaura darbu „Zviedrijas tūristi kā augsti prioritārais Latvijas tūrisma mērķa tirgus”, darba vadītāja Daina Vinklere
  • Sofijai Misenko, par bakalaura darbu „E-komercijas izmantošana brokastu viesnīcu produktu virzīšanai tirgū”, darba vadītāja Ina Gudele
  • Edītei Šņepstei, par maģistra darbu „Aglonas reliģisko svētku ietekmes novērtējums”, darba vadītāja Maija Rozīte
  • Kristīnei Pūpolai, par maģistra darbu „Korporatīvās sociālās atbildības prakse 4* un 5* viesnīcās Latvijā”, darba vadītāja Margarita Platace

Atzinības izteiktas arī studentiem no Vidzemes Augstskolas, Rēzeknes Augstskolas un Latvijas Universitātes.

 

Informācija sagatavoja:
Inta Briede, TAVA (www.tava.gov.lv; www.latvia.travel) sabiedrisko attiecību speciāliste, tel. 67358152; inta.briede@latvia.travel 

09.12.2013

Nodarbību saraksts