Aktualitātes>Svinīgā apbalvošanas ceremonijā piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi

Svinīgā apbalvošanas ceremonijā piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi (12)

Aizvadītajā nedēļā, 20. aprīlī, jau trešo gadu pēc kārtas notika svinīgā apbalvošanas ceremonija – Biznesa augstskolas Turība Gada Balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”, kuras laikā tika piešķirti septiņi Goda nosaukumi augstskolas studentiem, absolventiem, profesoriem un personām, kuras ar savu darbību veicinājušas tautsaimniecības, politikas un citu sabiedrisko procesu attīstību.

Šogad Senāts, izvērtējot Goda nosaukumu komisijas ieteiktos kandidātus, nolēma piešķirt Goda nosaukumu “Biznesa augstskolas Turība Goda doktors” akadēmiķim, fizikālķimiķim un zinātņu vēsturniekam Jānim Stradiņam, novērtējot viņa ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā, valsts tēla un tautas pašapziņas stiprināšanā, kā arī Jāņa Stradiņa aktīvo sabiedrisko un zinātnisko darbību.

Šajā gadā Biznesa augstskola Turība pirmo reizi piešķīra Goda nosaukumu “Biznesa augstskolas Turība Goda students”, un to godam ir nopelnījusi Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente Elīna Jurkāne, kuras atzīmes ir tikai teicamas un izcilas, viņa ir aktīva arī ārpus studiju aktivitātēs, iesaistoties dažādos augstskolas rīkotos pasākumos.

“Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents” piešķirts četriem augstskolas absolventiem: Uzņēmējdarbības vadības fakultātes absolventei, SIA Felici vadītājai un musli zīmola Graci radītājai Alisei Balgalvei, novērtējot viņas veiksmīgo darbību uzņēmējdarbībā, Uzņēmumu reģistra galvenajai valsts notārei Gunai Paiderei, novērtējot viņas darbu valsts pārvaldē, Latvijas Dzelzceļa iekšējās komunikācijas daļas vadītājam Tomam Kalnītim, novērtējot viņa panākumus komunikācijas nozarē un viesnīcas Pullman Riga Old Town ģenerāldirektoram Valdim Vanadziņam, novērtējot viņa sasniegumus tūrisma un viesmīlības nozarē.

Goda nosaukumu “Biznesa augstskolas Turība Goda profesors” saņēma konstitucionālo tiesību eksperts, Valsts prezidenta tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs, Eiropas padomes komisijas Demokrātija caur tiesībām, jeb Venēcijas komisijas loceklis un Biznesa augstskolas Turība profesors Aivars Endziņš, novērtējot viņa ieguldījumu, izcilo akadēmisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību Biznesa augstskolā Turība un Latvijā kopumā.

Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi tiek piešķirti uz mūžu un apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību.

Svinīgo ceremoniju atklāja koklētāju ansamblis KĀRTA, pasākumu vadīja atraktīvais un erudītais Haralds Burkovskis, Goda nosaukumus to saņēmējiem pasniedza augstskolas akadēmiskais personāls, vadība un sadarbības partneri. Oficiālo uzrunu skanējumu papildināja Ievas Kerēvicas un Madara Kalniņa muzikālie priekšnesumi, viesu smaidi un aplausi.

###GALLERY-HOLDER###

25.04.2017

Komentāri

avriq

03.02.2018. 18:22
I just want to let you know that i just check out your site and I find it very interesting and informative..

pest control

05.01.2018. 12:01
thanks for the article.

cctv camera

05.01.2018. 12:00
thanks for the article..

The Bonding Code

29.10.2017. 11:43
Thank you for very usefull information..
Thanx for sharing such useful post keep it up :)
I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here
This is such an incredible asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing blog that comprehend the quality. Im happy to have discovered this post as its such an intriguing one! I am dependably watchful for quality posts and articles so i assume im fortunate to have discovered this! I trust you will be including more later on...

Hero Instinct

08.06.2017. 11:17
This sort of message continually moving and I want to peruse quality substance, so glad to discover great spot to numerous here in the post, the composition is simply awesome, a debt of gratitude is in order for the post.

Questions to Ask

03.06.2017. 21:00
New site is solid. A debt of gratitude is in order for the immense exertion.

Hero Instinct

03.06.2017. 19:14
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.

sb game hacker app

30.05.2017. 15:15
Your web journal furnished us with significant data to work with. Each and every tips of your post are magnificent. Much appreciated for sharing. Continue blogging,

Nodarbību saraksts