Aktualitātes>Studijas vakaros un neklātienē – iespēja strādājošajiem

Studijas vakaros un neklātienē – iespēja strādājošajiem (0)

Latvijā ir novērojama tendence, ka arvien vairāk studējošo apvieno mācības ar darbu. Tāpat pieaug to cilvēku skaits, kuri ilgstoši strādā profesijā un augstāko izglītību ieguvuši pirms vairāk nekā desmit gadiem, bet izvēlas apgūt jaunus studiju virzienus un papildināt zināšanas. Mainīgā situācija darba tirgū un komunikācijas tehnoloģiju daudzveidība, līdz ar to informācijas aprites ātrums nereti pieprasa agrāk iegūtās zināšanas papildināt atbilstoši esošajai situācijai un iegūt mūsdienīgu skatījumu uz konkrēto nozari.

Apvienošanas māksla

Mūsdienu straujais ritms pieprasa ne tikai spēju izvērtēt prioritātes, bet arī apvienot daudzas jomas, piemēram, ikdienas darbu ar zināšanu pilnveidošanu. Izglītošanās ir īpaši būtiska pašlaik, kad konkurence darba tirgū arvien pieaug, un darba devēji pieprasa profesionāļus, kuri ir zinoši ne tikai savā nozarē, bet arī saistītajās jomās. Augstākās izglītības, tostarp neformālās izglītības piedāvājums Latvijā ir plašs –  sev interesējošas zināšanas atradīs ikviens studētgribētājs. Tāpat mūsdienām raksturīga studiju procesa daudzveidība – mācības iespējamas vakaros, neklātienē, attālināti. Studiju procesu viegli var pielāgot savam dzīvesveidam un darba ritmam.

Studijas kā mērķtiecīga izvēle

Ir pagājuši laiki, kad studijas augstskolā bija pieejamas tikai „izredzētajiem” – studentiem, kuru ģimenes rocība atļauj un, kuri spēj veltīt lielāko daļu sava laika mācībām. Mūsdienās augstākā izglītība ir pieejama ikvienam gan resursu ziņā - ar garantēto valsts kredītu atbalstu, gan studiju procesā – lekcijas notiek ne tikai dienas grupās, bet arī vakaros un neklātienē.

„Pēc ilggadējās pieredzes darbā ar studentiem secinu, ka vakaros un neklātienē studējošie zina, ko vēlas un mērķtiecīgi uz to virzās. Šie studenti ir izvēlējušies konkrēto studiju programmu, ir rūpīgi izpētījuši piedāvājumu un pieņēmuši lēmumu,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Studiju informācijas centra vadītāja Iluta Ernstsone. Viņas novērojumi liecina, ka Turībā arvien pieaug to studentu skaits, kuri izvēlas studēt vakaros un neklātienē. Arī gados jaunie studenti uzsākot studijas, nevilcinās ar darba meklēšanu, un galvenokārt ir strādājoši – ja ne pirmajā kursā, tad vēlākos studiju gados pavisam noteikti.

Atzīts diploms un pilnvērtīga iegūtā kvalifikācija

Biznesa augstskolas Turība piedāvā plašas studiju iespējas, tostarp vakaros un neklātienē. Biznesa augstskolā Turība ir četras fakultātes - Uzņēmējdarbības vadības fakultāte, Juridiskā fakultāte, Starptautiskā tūrisma fakultāte, Komunikācijas fakultāte – un tās visas piedāvā studijas vakaros vai neklātienē.

Studējot neklātienē un vakaros ir iespējams iegūt pilnvērtīgu augstāko izglītību. Atšķirības ir studiju norises laikos. Vakara nodaļas studentiem lekcijas notiek darba dienu vakaros un neklātienes studentiem – katru otro piektdienas vakaru un sestdienu. Neklātienes studentiem klātienes lekciju skaits ir mazāks – tās notiek katru otro piektdienu vakaros un sestdienās. Studiju iespējas neklātienē un vakaros ir pieejams augstākās izglītības iegūšanas veids, kas īpaši piemērots strādājošiem cilvēkiem. Neklātienes studijas iecienījuši Turības studenti no reģioniem – mācības ērti apmeklēt reizi divās nedēļās.

15.08.2018

Nodarbību saraksts