Aktualitātes>Studenti aicināti radīt inovācijas ostas modernizēšanai

Studenti aicināti radīt inovācijas ostas modernizēšanai (1)

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina inovāciju konkursu studentiem “Osta pilsētai”, kura pamatmērķis ir veicināt moderno tehnoloģiju laikmetam atbilstošu risinājumu izmantošanu Rīgas brīvostas (RBO) saimnieciskajā darbībā, tostarp jaunu sadarbības partneru piesaistei no Āzijas valstīm.

Konkursā “Osta pilsētai” drīkst piedalīties ikviens Latvijas augstskolās studējošais, kā arī ikviens valstspiederīgais, kurš studē ārzemju augstskolās. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, vadoties pēc pieciem tematiskajiem virzieniem: tehnoloģijas, konkurētspēja, loģistika, vide un mārketings. Inovācija var būt unikāla, proti, bez jau gataviem analogiem produktiem tirgū, vai arī piedāvātā ideja var būt jau citviet pasaules ostās izmantots un veiksmīgs risinājums.

Radošās sacensības ietvaros komandai divu cilvēku sastāvā jāpiedāvā kāda inovācija atbilstoši minētajiem tematiskajiem virzieniem (pilns tēmu uzskaitījums konkursa nolikumā). Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā studentiem savas idejas būs jāprezentē klātienē, izveidojot kodolīgu un atraktīvu video prezentāciju par savu inovāciju. Piemēram, pērn atzinību guva Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti, kuri izstrādāja ostas darbībā reāli izmantojamu produktu – elektroniskās loču kvīts sistēmas prototipu.

Studentu komandas konkursam var pieteikties līdz šā gada 28. aprīlim konkursa mājas lapā ostapilsetai.lv, darbi jāiesniedz līdz 12. maijam, savukārt konkursa fināls notiks 18. maijā. Godalgoto darbu autori saņems jaunākos Samsung viedtālruņus, Kindle e-grāmatu lasītājus, kā arī pārsteiguma balvas no Rīgas brīvostas.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā, tās kravu apgrozījums 2016. gadā sasniedza 37 milj. tonnu. Rīgas brīvosta ir daudzfunkcionāla osta ar drošu infrastruktūru, kurā pakalpojumus sniedz 194 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 35 stividoruzņēmumi (kravu termināļi). Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību, kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā, tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.

Papildus informācija par Rīgas brīvostas darbību un iepriekšējo konkursu norisi iespējams iegūt, apmeklējot konkursa Facebook lapu https://www.facebook.com/OstaPilsetai, kā arī Rīgas brīvostas mājas lapu www.rop.lv un Rīgas brīvostas sociālo tīklu lapu facebook.com/rigasbrivosta.

29.03.2017

Nodarbību saraksts