Aktualitātes>Studē pie Turības pasniedzējiem – pieredzējušiem nozares profesionāļiem

Studē pie Turības pasniedzējiem – pieredzējušiem nozares profesionāļiem (12)

Studijas Biznesa augstskolā Turība ir iespēja studēt pie pasniedzējiem, kuri ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildus teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Tas nozīmē, ka ikviens students var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi.

Pasniedzēji praktiķi
Papildus teorētiskajām zināšanām lekcijās studenti var iepazīties arī ar praktiskiem piemēriem un gūt pilnvērtīgāku priekšstatu par darbu izvēlētajā jomā. Pasniedzēji ir dažādu nozaru pārstāvji – mediju eksperti, pieredzējuši uzņēmēji, žurnālisti, zvērināti advokāti, tiesību eksperti u.tml., kas nodrošina ciešu studiju procesa sasaisti ar konkrēto nozari. To atzinīgi novērtē arī Turības studenti un absolventi. „Man ļoti patika, ka visi Turības pasniedzēji ir praktiķi, kuri savā jomā izēduši pudu sāls, turklāt gatavi dalīties savā profesionālajā pieredzē. Bija jūtams, ka pasniedzēji nenāk atstrādāt, bet patiešām vēlas dalīties ar zināšanām,” stāsta Biznesa augstskolas Turība absolvents Ringolds Rozentāls.

Ieskats nozares ikdienas darbā
Studiju procesa ietvaros tiek sniegta iespēja gūst priekšstatu par ikdienas darbu nozarē, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājiem, diskutēt un analizēt dažādas nozaru aktualitātes.
Atbilstoši izvēlētajai studiju programmai, kopā ar pasniedzējiem praktiķiem, studenti piedalās tiesu izspēlēs, analizējot reālus juridiskos problēmjautājumus, piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un producēšanā, attīsta sevī žurnālista iemaņas, t.sk. darbojoties lielākajā Latvijas laikrakstā „Diena” u.tml. Jau studiju laikā tiek iegūta praktiskā pieredze izvēlētajā profesijā, kas vairo studenta vērtību un konkurētspēju darba tirgū.

Aktuālu problēmjautājumu izpēte
Topošie uzņēmēji jau studiju laikā pasniedzēju vadībā izstrādā reālus biznesa plānus, nereti pēc tam tos sekmīgi īstenojot arī praksē un attīstot savu uzņēmējdarbību. Arī pētnieciskie darbi tiek īstenoti ciešā sasaistē ar nozari, īstenojot pasūtījuma pētījumus no dažādiem uzņēmumiem vai rakstot studiju noslēguma darbu par nozares aktuālākajiem problēmjautājumiem, un piedāvājot dažādus risinājumus. Studentiem ir iespēja pārbaudīt zināšanas dažādās biznesa simulācijās un piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un diskusijās.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti jau no 1. studiju gada var līdzdarboties Tūrisma pētniecības centra darbā, piedaloties tūrisma stratēģiju izstrādē, tāpat ir iespēja apmeklēt pasaules lielāko starptautisko tūrisma izstādi – gadatirgi „ITB” (Berlīnē). Fakultātes studenti apgūst zināšanas, izmantojot daudzfunkcionālo mācību telpu StartUp Hotel, kas pietuvināta reāliem viesmīlības pakalpojumu sniegšanas apstākļiem.

Nozares aktualitātes studiju procesā
Kā izturēt mūsdienu konkurences apstākļos un gūt panākumus biznesā, vislabāk spēs atbildēt pasniedzēji, kuri paši ikdienā ir uzņēmēji. Kā veidot kvalitatīvu mediju saturu – to vislabāk zinās pieredzējuši žurnālisti un dažādu mediju programmu vadītāji. Kā aizstāvēt savu viedokli tiesas zālē un rast tam argumentētu pamatojumu normatīvo aktu un likumu gūzmā – visprofesionālāk paskaidros pasniedzēji, kuri ikdienā darbojas kā eksperti konstitucionālo, komerctiesību, civiltiesību u.c. tiesību nozarēs. Kā veidot tūristiem pievilcīgu vidi un plaukstošu viesmīlības uzņēmumu – to iespējams uzzināt no pasniedzējiem, kuri ikdienā vada tūristu iecienītākās viesnīcas un restorānus.

Diskusijas ar pasniedzējiem, kas rosina domāt
Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji ir praktiķi, kuri mudina studentus domāt, meklēt risinājumus, attīstīt savas idejas un praksē pielietot lekcijās gūtās zināšanas. Diskusijās ar pasniedzējiem studenti apgūst, kā sekmīgāk argumentēt savu viedokli un prezentēt idejas. Pasniedzēji savā ikdienas darbā nepārtraukti pilnveido savas praktiskās zināšanas un pieredzi, lai nodotu to studentiem.

via GIPHY

via GIPHY

06.07.2016

Komentāri

Escorts in Bangalore

17.02.2018. 10:32
We are provide the top class of excellence services for gentlemen look to splurge worth occasion with gorgeous girls, women, models, air hostess, qualified girls in the disobedient means or what their real should.
Looking for Independent Call Girls Service and Cheap rates Bangalore escorts service like as Housewife, college girls and air hostess, we are also provided all type models in your private hotel rooms.
Punam Kapoor Independent Bangalore Call Girls. Full Service in Bangalore Escorts & feel the heaven for your beautiful life move on Bangalore Escorts Services Call Now 9000000000.

Bangalore Escorts Agency

17.02.2018. 10:29
The Greatest Escorts Service in Bangalore by Indian-girls. The burning youthful ladies work through us has startling capacity to complete your rations.

Bangalore Escorts Service

17.02.2018. 10:28
Directly call Teena Roy for hire fulfill your naughty desires Independent Bangalore escorts girl, Good communication skills like as take enjoy with me as a girlfriends and housewife.

Bangalore Escort

17.02.2018. 10:28
Winner! Such a brilliant with helpful publish this is. I actually like it. It’s astonishing and so grand. I am now stunned. I fancy to you stay do your make like this in the upcoming also.

Bangalore Escorts

17.02.2018. 10:27
Hi friends welcome to all of you, if you are want to special fun trip with Independent Bangalore escorts girls then Urmi Sehgal afforded all type of your requirements, my service 24 hours online for you.
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories in your website.I am very happy to read this article..thanks for giving us nice information.

pest control

06.01.2018. 13:20
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

cctv camera

06.01.2018. 13:19
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable.

replique montre

03.11.2017. 07:14
comme la partie centrale de l'étalonnage du jeu d'engrenage, de sorte que le pointeur pour aller plus stable. La position clé est également équipée d'amortisseurs,

Nodarbību saraksts