Aktualitātes>Studē kopā ar ģimeni un saņem 50% atlaidi

Studē kopā ar ģimeni un saņem 50% atlaidi (0)

Biznesa augstskola Turība ikvienam piedāvā iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un izmantot iespēju studēt lētāk, jo īpaši domājot par ģimenēm. Augstskola sevi apliecinājusi kā ģimenei labvēlīgu komersantu un jau vairākus gadus piedāvā draudzīgas studiju maksas atlaides.

Biznesa augstskola Turība piedāvā 50% atlaidi studiju maksai jau esoša studenta vai reflektanta vairākiem 1. un 2. pakāpes radiniekiem, vai laulātajam partnerim. Katrs radinieks vai laulātais var izvēlēties sev vēlamo studiju programmu un studiju līmeni.

Par 1. un 2. pakāpes radinieku tiek uzskatīts augstskolas studenta vai reflektanta - bērns, vecāki, brālis un māsa. Atlaide ir spēkā no 2017./2018.studiju gada un tiek piemērota tiem studentiem, kuri noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu līdz 2017.gada 31.augustam un izpilda Uzņemšanas noteikumu prasības.

Biznesa augstskolas Turība studente Laura Laugale:” Šobrīd studēju Uzņēmējdarbības vadības fakultātē un pēc gada  plānoju iegūt profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, savukārt mans brālis studē Starptautiskā tūrisma fakultātē un pēc gada plāno kļūt par bakalaura grāda “Tūrisma un viesmīlības nozares vadība” ieguvēju.

Absolvējot vidusskolu, biju pieteikusies Latvijas Universitātes Fonda mecenātu stipendijai, un jutos pagodināta, lepna, ka biju viena no sešām Latvijas vidējo mācību iestāžu abiturientēm, kas konkursu izturēja. Jāatzīst, ka augstskolas izvēle bija laikietilpīgs un smags lēmums, jo, izvērtējot dažādu augstskolu piedāvājumus, nācās apsvērt dažādus plusus un mīnusus katrai no tām.

Tā kā maniem kritērijiem vislabāk atbilda Turība, un arī Latvijas Universitāte man šķita saistoša, biju nonākusi smagas izvēles priekšā. Augstskolas izvēlē vadījos pēc ieteikumiem un atsaucēm, Turību bija absolvējis arī mans vecākais brālis un māsa. Man šķita ļoti būtiski, ka Turības absolventi ir Turības patrioti un ne tikai izvēlas turpināt studijas kādā citā no augstskolas piedāvātajām programmām vai līmeņiem, bet arī iesaka augstskolu saviem ģimenes locekļiem un radiniekiem. Studentu atzinība un pozitīvās atsauksmes ir viens no būtiskākajiem novērtējumiem ikvienai augstskolai, tāpēc tās kļuva par vienu no svarīgākajiem manas izvēles ietekmējošajiem faktoriem.

Interesanti, ka līdzīgu apsvērumu dēļ Turību izvēlējies bija arī mans dvīņu brālis. Aizbraucot noslēgt līgumu, saņēmām kārtējo patīkamo apliecinājumu par labu mūsu izvēlei – katrs no mums varēja saņemt 25% atlaidi “Absolventa radinieks” pirmajam studiju gadam, pateicoties māsai un brālim, kas absolvējuši augstskolu, kā arī, uzsākot studijas reizē, vienam no mums bija iespējams saņemt 50% mācību maksas atlaidi visam studiju periodam “Studē ar ģimeni”, kas viennozīmīgi bija pozitīvs atspaids ģimenes budžetam.” 

Biznesa augstskolas Turība Finanšu daļas vadītājs Jānis Zeibots norāda, ka  šobrīd  katrs trešais students saņem studiju maksas atvieglojumus, kas ir no 5 līdz pat 100% lieli. „Mūsu atlaižu sistēma tiek veidota it kā no diviem blokiem: ir atlaides, uz kurām pretendē tie, kas uzsāk studijas šogad, un ir atlaides, uz kurām pretendē jau esošie studenti. Kopumā augstskola piedāvā divpadsmit dažādus veidus, kā studentiem ietaupīt finanses. Katram ir iespējams izvēlēties, vai atlaidi iegūt par pieteikšanos studijām ļoti laicīgi vai par ļoti labām sekmēm, aktīvu darbību studentu dzīves veidošanā, augstskolas pozitīvas publicitātes veidošanu vai citiem sasniegumiem."

 

31.07.2017

Nodarbību saraksts