Aktualitātes>STF studiju programmas saņem kārtējo starptautisko novērtējumu un akreditāciju uz maksimālo iespējamo termiņu

STF studiju programmas saņem kārtējo starptautisko novērtējumu un akreditāciju uz maksimālo iespējamo termiņu (172)

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes īstenotā profesionālā bakalaura studiju programma „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un profesionālā maģistra studiju programma „Tūrisma stratēģiskā vadība” ir saņēmušas ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO UN World Tourism Organization) TedQual akreditāciju uz maksimālo laiku – četriem gadiem.

„Esam gandarīti, ka mūsu centienus sniegt topošajiem tūrisma un viesmīlības nozares speciālistiem mūsdienīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un praktisko sagatavotību ir augsti novērtējusi tik prestiža starptautiskā organizācija kā ANO Pasaules tūrisma organizācija. Pirmo reizi šajā organizācijā akreditēta arī studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” maģistrantūras programma, kārtējo reizi apliecinot to, ka mūsu fakultātes studiju programmu kvalitāte ir atbilstoša augstākajiem pasaules standartiem, kā arī mūsu absolventi ar savām zināšanām un profesionalitāti spēj dot vērtīgu pienesumu ne tikai Latvijas tūrisma nozarei, bet veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā darba tirgū,” komentē Agita Doniņa, Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne.

Jau iepriekš ziņots, ka 2013. gada novembrī  Biznesa augstskolā Turība viesojās un tās īstenotās studiju programmas īstenošanas kvalitāti novērtēja ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual auditors, profesors un sertificēts kvalitātes vērtētājs George Ubbelohde.Kā audita noslēguma dienā atzīmēja profesors, Turība viennozīmīgi reprezentē reputāciju un kvalitāti. Viņa skatījumā augstskola var lepoties gan ar kvalitatīvi izstrādātu un sistematizētu dokumentāciju, labi organizētu un sakārtotu infrastruktūru, lieliskiem pasniedzējiem un studentiem, priekšzīmīgu sadarbību ar nozarēm, gan arī citiem studiju procesam būtiskiem aspektiem.

Augstskolas absolventi ar savām zināšanām un profesionalitāti dod vērtīgu pienesumu ne tikai Latvijas tūrisma nozarei, bet veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā darba tirgū. Jau tagad katru gadu teju 200 fakultātes augstskolas studentu strādā praksē kādā no ārvalstu sadarbības partneru uzņēmumiem, kā arī ļoti bieži absolventi pēc studijām tiek aicināti darbā bijušajos prakses uzņēmumos Grieķijā, Īrijā, Šveicē, ASV u. c.

Starptautiskā tūrisma fakultātes realizētā profesionālā bakalaura programma “Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība” un profesionālā maģistra studiju programma „Tūrisma stratēģiskā vadība” ir vienīgās programmas Centrāleiropā, kas ieguvušas ANO PTO TedQual sertifikātu. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām pasaules augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība tūrisma jomā atbilst izstrādātajiem kvalitātes standartiem. Turības studenti un mācībspēki, kā ANO PTO TedQual augstskolas dalībnieki, regulāri iesaistās pasaules tūrisma izglītības un pētniecības projektos, piemēram, kopīgi izstrādājot organizācijas partneraugstskolu beidzēju ētikas kodeksu, organizējot ANO PTO TedQual augstskolu  studentu aptauju.

Komentāri

eyebrow threading

13.01.2017. 15:39
Do you like eyebrow threading?

cannabis oil for sale

13.01.2017. 15:37
I love CBD and this is also one great wrte up, thank you!

boston terrier

10.01.2017. 22:21
thank you for very good website.
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have

Case Solution

10.01.2017. 09:09
No doubt! It will be truly hard enrolling! I wish you good fortunes!
I appreciate this work amazing post for us I like it.
Much thanks to you for the immense article I did delighted in understanding it, I will make certain to bookmark your online journal and unquestionably will return from once more.

Website Hosting Pakistan

10.01.2017. 07:26
I genuinely appreciated understanding it. Sitting tight for some more incredible articles like this from you in the nearing days

Sociology Homework Help

05.01.2017. 12:13
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.

HRM Assignment Help

05.01.2017. 11:56
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource. 

Economics Homework Help

05.01.2017. 11:37
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource. 

treadmills

05.01.2017. 09:38
This is one of the most important blogs that I have seen, keep it up!
This post has helped me for an article which I am writing. Thank you for giving me another point of view on this topic. Now I can easily complete my article.
This is an excellent post i seen.I have to thanks to you to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.

MBA Capstone Project Help

05.01.2017. 07:37
Awesome work you have done here, I am very happy to read this nice post. You are a great writer and give us much information.

DMV hearing

30.12.2016. 09:47
I continuously continue coming to your website once more simply in case you have posted new contents.

forskolin

29.12.2016. 20:07
I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!

SPSS Assignment Help

29.12.2016. 07:01
I appreciate this work amazing post for us I like it.

R Online Programming Help

28.12.2016. 14:20
Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. This is really a great stuff for sharing. Keep it up . Thanks for sharing.

wells fargo login

27.12.2016. 00:38
thank you gor good website, good job

Targetr Bonus

23.12.2016. 17:47
New Targetr Demo: Digital Product Sales Local Marketing Content Marketing Viral Marketing Video Marketing And Anything Else you’re doing online…

more

21.12.2016. 11:39
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.
See the latest views in our area.
This theme is very much interesting for our blog.
Need to find a good programmers.

Asus

15.12.2016. 18:40
Super! Really nice post, i think its the best article in this field!

DieTariOuS

15.12.2016. 00:02
Interesting post, thanks for sharing, great writing skills and web design

192.168.1.254

14.12.2016. 14:56
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article

iPhone cases

14.12.2016. 12:08
Hi Dear, have you been certainly visiting this site daily, if that's the case you then will certainly get good knowledge.

her

13.12.2016. 15:33
Thanks for the nice sharing.

Click Here For More

11.12.2016. 11:17
Make an opportunity to start a new business.
such a good info help me a lot. thank you bro.
nice post

click here

09.12.2016. 07:31
If somebody wants expert take on the main topic of blogging next I advise him/her to go to this site, continue the fussy job.

Supply Chain Management

08.12.2016. 14:44
This a good way to appreciate the teacher as they put their efforts to train students. UK dissertation Writers appreciates the teachers.
This a good way to appreciate the teacher as they put their efforts to train students. UK dissertation Writers appreciates the teachers.

forskolinfuel

08.12.2016. 12:30
good quality article with useful information

purplesmell

08.12.2016. 12:14
It's good! Thank for sharing!

repekanji

08.12.2016. 12:12
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful. It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested one.

radio

08.12.2016. 12:11
good quality article with useful information on topics that plenty are interested

tudoqueha

08.12.2016. 12:06
I really like the dear information you offer in your articles thanks for posting. its amazing

https://bestdietswork.com/

08.12.2016. 12:05
I really like the dear information you offer in your articles thanks for posting. its amazing
I am confident you've got a great enthusiast following there.

desert safari

07.12.2016. 10:51
You have shared good insights and experiences. I like your post. Keep it up.

personal injury attorney

07.12.2016. 09:04
Highly vigorous blog, I liked that much.
thank you for good information.

Eat Stop Eat Diet

06.12.2016. 10:53
Update the university timings on the notice board.
Thanks for compiling such nicest information in your blogs. Articles are very informative and hope again I’ll find more like that.

Doublespark SEO

02.12.2016. 13:58
Good blog along with the excellent quality stuff and I’m sure this will be greatly helpful.

clash royale astuce

27.11.2016. 23:40
I’m not really like that so much and i now reader thye are honest, keep it your best work.

https://www.fiverr.com/design4future/create-powerpoint-template-with-master-slide-only-on-fiverr?autoplay=true&funnel=ef044bf4-fd08-4edb-8a52-65cf68a2

27.11.2016. 04:49
Very Interesting posted Thank u so much

how to hack pokemon go

26.11.2016. 15:25
This great post is actually very riche with lot of helps and there's new people that love to read the best for ever.
I appreciate this work amazing post for us I like it.

Nursing Project Help

26.11.2016. 12:49
Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.
Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college

dissertation help online

26.11.2016. 09:38
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.

gold IRA investments

26.11.2016. 09:31
Keep on working man, great job! Inspiring posts on the blog, I love it.
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have

MBA Report Writing

26.11.2016. 08:05
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

MBA Report Writing

26.11.2016. 08:05
I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.

dissertation writer

25.11.2016. 13:40
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.

dissertation writer

25.11.2016. 13:39
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.

HBR case solution

25.11.2016. 12:30
I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.
Dissertation Guidance Provides quality Online Dissertation Help for students.
It is a smart presentation with a unique way of writing and written in well mannered techniques.
My friend recommended this blog and he was totally right keep up the fantastic work!

configure modem

24.11.2016. 12:14
Dobrý den! dlouho snaží tuto informaci, děkuji vám kluci na post!

buy an essay for college

24.11.2016. 12:08
Your blog is extremely brilliant especially the quality content is really appreciable.
It feels awe-inspiring to read such informative and distinctive articles on your websites.
Thank you for such a great post. My collegues of sama Engineering will also love this.

http://gkeywordprofitreview.com/

23.11.2016. 20:00
not bad

clack

23.11.2016. 19:50
i love you
It happens every winter – the days get shorter, dryer, and our skin gets a whole lot more miserable. Dry skin gets dryer, red skin gets redder, and we find ourselves in the bathroom at...

Solidworks Project Help

23.11.2016. 13:46
Our website is No. 1 in SolidWorks Project Help. Hire us for your SolidWorks Homework and Assignments.

Jetbeam

23.11.2016. 13:36
The blog is good enough I again n again read this.
Hi buddy, your blog' s design is simple and clean and i like it. Your blog posts about Online writing Help are superb. Please keep them coming. Greets!
This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog for students.

ASP.net Assignment Help

23.11.2016. 11:19
I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.
This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.

Cost Accounting Help

23.11.2016. 08:58
Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college.

router

22.11.2016. 20:21
happy to join your community

Dr. Johnson

22.11.2016. 17:28
Pretty remarkable post. I simply came across your blog and desired to say that I have really enjoyed searching your blog posts.
I apperaite your efforts of sharing it with all of us. Our website selling webhosting, domains and services like web designing.

Auditing Help

22.11.2016. 08:43
Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic.

dubai safari price

21.11.2016. 07:22
Your website is very informative. I came across your website while searching for some other things but finding your site was my good luck. Cheers!

trucchi royale

21.11.2016. 01:11
thank you man to share some great story here that help a lots.

trucchi royale

21.11.2016. 01:09
You are doing great by posting interesting info, thank you.

AAA Concreting

20.11.2016. 17:36
t AAA Concreting, we perform a large variety of concrete work and concrete related services that include but are not limited to concrete driveways, sidewalks and concrete patios in decorative concrete designs, plain concrete or stamped and colored concrete. Garage slabs, retaining walls, underpinning, room additions, home foundation repair, water in the basement problem solving, overlays and refinishing old concrete to make it look new again. We also pressure wash and reseal existing flat work and brick.
I am frequent reader of this blog only because of such information. I belong to Sama Engineering, a packaging machine manufacturing firm.

research papers for sale

18.11.2016. 17:06
You need to examine concerning your online business in addition to all of the variables connected with it.
I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.

safari desert

12.11.2016. 11:32
I was searching for this type of stuff. Thanks for this remarkable article.

Dubai Safari Deals

10.11.2016. 15:16
I would like to thank you for this nice post. Keep doing good work.
I am confident you've got a great enthusiast following there.

betterbedsolutions.com

10.11.2016. 13:51
Your blogs are easily accessible and quite enlightening so keep doing the amazing work guys.

Better Bed Solutions

10.11.2016. 09:05
I’m trampled by your contents carry on the wonderful work.

kitchen remodel

10.11.2016. 08:57
You fully match our expectation and the selection of our data.
In addition to the above-mentioned advantages, the students in the field of pharmacy and even belonging to other fields can get benefited by the service offered by these firms that too at an affordable cost.

this one

09.11.2016. 12:50
The writer understand better the mind of people what they want to learn through their writing therefore this article is outstanding. Thanks!!!

grey blocker

09.11.2016. 12:29
Great one! Many thanks ;)

great for power outages

03.11.2016. 06:57
It’s amazing in support of me to truly have a web site that is valuable meant for my knowledge.

stand up desk

01.11.2016. 12:52
This is wonderful and quite informative blog I have learnt so many things from here.
Interesting Post. Thanks for sharing.
Exchanging links is a common method for building website backlinks It has been practiced for a long time now However now that search engines have gone smart and have found better ways to rank websites they give more value to one way backlinks.

Online Case Study Help

29.10.2016. 14:50
I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.

HBS case analysis

29.10.2016. 14:21
This is really a great stuff for sharing. Thanks for sharing.

Amazing Day Weddings

27.10.2016. 10:35
I have spent a lot of the time in different blogs but this is really a unique blog for me.

https://ogyoutube.net

27.10.2016. 00:52
The inbuilt functionalities and applications are to such an extent that a client gets more than what they look for.

bulk sms for real estate

25.10.2016. 14:27
I'm confident that once you read this again you come to read these articles and blogs.

Food4patriots

24.10.2016. 19:24
If you are looking for the best form of gifts without any reason, then think about organic food hampers. These kinds of hampers are an incredible method to celebrate any special occasion from a religious holiday, to some individual function.
Definitely why you get thus several blog comments.
Best blogs huh… thanks to compile these; it actually helps me a lot.
I continuously continue coming to your website once more simply in case you have posted new contents.

chrysler gps update

21.10.2016. 07:50
It’s amazing in support of me to truly have a web site that is valuable meant for my knowledge.

professional tree service

20.10.2016. 15:03
Finally I’ve found your blog, awesome way of explaining each and everything really.

snoring mouth guard

18.10.2016. 14:26
It’s a great pleasure to know that School of Business Administration Faculty of International Tourism’s professional bachelor study program "Tourism and Hospitality Management" and professional master's study program "Tourism Strategic Management" has received TedQual accreditation from United Nations World Tourism Organization.

Statistics Assignment Help

14.10.2016. 10:03
I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.

Dissertation Help

05.10.2016. 15:49
Great Information,it has lot for stuff which is informative.I will share the post with my friends.
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right

Electrical Project Help

01.10.2016. 13:37
I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share.

Article Writing Service

01.10.2016. 12:46
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.

luxury holidays packages

01.10.2016. 12:29
Thank you, I've been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far.

Italian Marble Supplier

01.10.2016. 12:28
Good post. I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it really is stimulating to learn to read content material from other writers and exercise a specific thing there.

pest control stuart

28.09.2016. 10:09
That's a nice place of you; we have been polishing off there.

Vid Reaper Review

27.09.2016. 17:34
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
This article is actually remarkable one it helps many new users that desire to read always the best stuff.

http://fetesduvin.com

27.09.2016. 09:53
Thanks for your beyond belief blogs stuff.
The man of a thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him
And the eyes in his head See the world spinning around Well on the way, head in a cloud
And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down
This site has supported me a lot to gain awareness in every way about my recent task! Now I have the best idea to how to deal problems! Thanks to them!
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.

192.168.1.1

06.09.2016. 20:14
Ich bin froh, Ihrer Gemeinschaft beitreten!

Video Wave Review

04.09.2016. 13:33
Nice

Visit Webiste

02.09.2016. 08:19
Now students are very much intelligent because of media.

Get Rid Of Acne System

27.08.2016. 10:09
Need to update your program.
I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

CAD Homework Help

26.08.2016. 15:10
I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

plaque psoriasis

23.08.2016. 12:01
Thanks for this excellent post.

plaque psoriasis

23.08.2016. 12:00
Thanks for this excellent post. You can check my blog,
Dissertation Guidance Provides quality Online Dissertation Help for students
Well thanks for posting such an outstanding idea. I like this blog & I like the topic and thinking of making it right.
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

Social Media Marketer Live Review Tool

30.07.2016. 04:47
I really thank the author of this article, the article has great significance for me, it just leads me to do better things for this life. Very meaningful, thank you very much, wish you happy.

Training Course about QIC Review COPYWritting

30.07.2016. 04:46
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work. thanks once again.
Great blog. All posts have something to learn. Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts.keep writing…

عکاسی کودک

26.06.2016. 10:30
very good site

fdgdgd

26.06.2016. 09:07
yes very good

Makanan Penyebab Pengapuran Tulang

24.06.2016. 08:39
Especially this morning so beautifully presented with information that is interesting thanks .

myanmar digital marketing

17.06.2016. 08:05
Thanks for your helpful information. This post give me so many experience. Cheers!
zinc tablet green world untuk anak & dewasa

readmore

24.05.2016. 19:16
I unquestionably getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post.

Avatar Genie Pro Review

19.05.2016. 05:10
Really its great article. I like it. Thank you so much and wish you happy.

Expert Fame Review

19.05.2016. 05:09
Really its great article. Many thank for posting

webinar jeo review

13.05.2016. 12:02
Great start and I need to participate in this program. Best, John

viral loop review

25.04.2016. 13:09
It's good! Thank for sharing!

cccam server

14.04.2016. 14:42
tnx a lot , turiba.lv its my faviorite website

Suncccam

14.04.2016. 14:40
Very Interesting , its good and tnx a lot
Great start and I need to participate in this program. Best, John

upmaker

23.02.2016. 18:01
thanks for sharing and updating us . we provide the best cccam server regards

cccam server

10.12.2015. 09:20
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful.

Link building service

08.12.2015. 09:40
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested one.

cccam server

06.12.2015. 14:06
It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service,

Christian News

03.12.2015. 15:40
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,

blog commenting

02.12.2015. 14:36
conclusions and will eagerly look forward to your future updates.

cccam server

14.11.2015. 14:51
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested one.

fiverr blog commenting

10.11.2015. 12:11
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested one.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.

Wisata Pulau Tidung

25.08.2015. 09:19
Very Interesting posted Thank u so much

Nodarbību saraksts