Aktualitātes>STF studente Evija Racina apstiprināta dalībai ANO PTO TedQual Studentu konsultatīvajā padomē

STF studente Evija Racina apstiprināta dalībai ANO PTO TedQual Studentu konsultatīvajā padomē (1)

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studente Evija Racina izvēlēta dalībai ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual izveidotajā Studentu konsultatīvajā padomē. E. Racinas uzdevums kopā ar citiem studentiem no visas pasaules būs paust  savu viedokli un veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu, tādējādi popularizējot labāko praksi jauno speciālistu integrēšanā tūrisma nozares darba tirgū.

ANO PTO TedQual Studentu konsultatīvā padome izveidota ar mērķi mācīties no topošajiem speciālistiem un palielināt to lomu nākotnes tūrisma attīstībā.

Lai uzsāktu Studentu konsultatīvās padomes darbību, jau no 4. septembra līdz 6. septembrim jaunieši no visas pasaules satiksies Anglijas pilsētā Bournmousā, kur trīs dienas diskutēs par tūrisma nozares darba tirgu un to, kā studenti, kā nākošie tūrisma profesionāļi, var iesaistīties darba tirgus ilgtspējīgā attīstībā.

Tikšanās laikā Studentu konsultatīvā padome tiksies ar reāliem darba devējiem, piedalīsies simulētās darba intervijās, diskutēs par ētikas jautājumiem, kas jāievēro nākotnes profesionāļiem, kā arī apspriedīs tūrisma nozares darbu.

Pasaules tūrisma organizācija pauž cerību, ka izveidotā Studentu konsultatīvā padome veicinās labāku tūrisma nozares attīstību, kā arī palīdzēs atklāt un attīstīt studentu personīgos un profesionālos talantus.

Atgādinām, ka Starptautiskā tūrisma fakultātes studiju programma Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, kā vienīgā visā Centrāleiropā, ieguvusi ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikātu. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām pasaules augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība tūrisma jomā atbilst izstrādātajiem kvalitātes standartiem.  Turības  studenti un mācībspēki, kā ANO PTO TedQual augstskolas dalībnieki, regulāri iesaistās pasaules tūrisma izglītības un pētniecības projektos, piemēram, kopīgi izstrādājot organizācijas partneraugstskolu beidzēju ētikas kodeksu, organizējot ANO PTO TedQual augstskolu studentu aptauju.

22.08.2013

Nodarbību saraksts