Aktualitātes>STF maģistrantu praktiskās nodarbības Ventspilī

STF maģistrantu praktiskās nodarbības Ventspilī (0)

Sestdien, 1. martā, Tūrisma maģistrantūras pirmā kursa studentiem notika praktiskās nodarbības Ventspilī. Tās tika organizētas profesionālās maģistra studiju programmas Tūrisma stratēģiskā vadība studiju kursā Tūrisma stratēģiskā plānošana. Šī kursa saturs, paralēli teorijai, ir orientēts uz apgūstamo zināšanu un prasmju praktisku pielietošanu tūrisma attīstības un mārketinga plānošanā, iesaistot nozares profesionāļus un sadarbojoties ar Kurzemes tūrisma asociāciju (KTA).

KTA ir reģionāla Latvijas tūrisma profesionālā organizācija, kas ir viena no ieinteresētām pusēm tūrisma attīstības veicināšanā reģionā. KTA 2011. gadā ir izstrādājusi Kurzemes tūrisma attīstības stratēģiju un mārketinga plānu (2011-2015).

Studentu uzdevums studiju darbā ir tos aktualizēt. Līdz ar to Praktisko nodarbību uzdevums Ventspilī iekļāva diskusijas ar ekspertiem par tūrisma mārketingu un aktualitātēm tūrisma nozarē un ar to saistītajos sektoros Ventspilī un Kurzemē. Tādējādi tika iegūts rezultāts – iespēja  apstiprināt vai noraidīt līdz šim studiju darba uzdevuma īstenošanā  konstatētās tūrisma attīstības problēmas un iespējas, uz kā balstīt KTA turpmāko rīcību scenāriju Ventspilī un Kurzemes reģionā.

Tikšanās noritēja vairākos Ventspils tūrisma objektos – Tūrisma informācijas centrā (TIC), Ventspils Amatu mājā, Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Olimpiskā centra viesnīcā. Diskusijās piedalījās Ventspils TIC vadītāja un pilsētas tūrisma stratēģiskā plānotāja Una Libkovska, Amatu mājas vadītāja Līga Reitere, Ventspils muzeja direktore Margarita Marcinkeviča un Tūrisma uzņēmuma Tobago vadītāja Iveta Rīvāne.

Nelielā ekskursijā pa Ventspili studenti guva ieskatu pašvaldības nodrošinātā, tūrismam saistošā piedāvājumā – Pārventas bibliotēka, Piejūras kempings, Piedzīvojumu parks, Mazbānītis, slēpošanas kalns u. c. –, kā arī pilsētvides atmosfērā. Noslēgumā studenti sprieda, ka Kurzemes tūrisma attīstības un mārketinga plānošana  orientējama uz tādu  līmeni, kādu to nodrošina Ventspils pilsētas piemērs – augsta pakalpojumu kvalitāte un radošs piedāvājums. Tas ir izaicinājums citiem Kurzemes tūrisma uzņēmējiem, veidojot reģiona kopējo tūrisma tēlu. Maģistrantu idejas tiks iekļautas aktualizētajā Kurzemes tūrisma attīstības stratēģijas un mārketinga plāna (2011-2015) versijā, abu iepriekš minēto studiju kursu apguves laikā. Noslēdzot šo darbu, rezultātus plānots prezentēt KTA rīkotajā konferencē Kuldīgā, 29. aprīlī.

Maģistranti un docente Dr.oec I.Bērziņa izsaka lielu pateicību cilvēkiem, kuri veltīja sestdienu, lai dalītos informācijā un pieredzē!

03.03.2014

Nodarbību saraksts