Aktualitātes>Starptautiskā vasaras skolā risinās krimināltiesību aktuālās problēmas

Starptautiskā vasaras skolā risinās krimināltiesību aktuālās problēmas (31)

Sadarbojoties ar Humbolta Universitāti Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin), arī šogad studenti Rīgā un Berlīnē veiks pētījumus, piedaloties vasaras skolā/projektā „Projekt Netzwerk Ost-West”. Šogad projekta ietvaros tiks apspriesti krimināltiesību un publisko tiesību problēmjautājumi. Dalību līdz 22.jūnijam aicināti pieteikt interesenti ar vācu valodas zināšanām.

Projekts jau ilggadēji vasaras otrajā pusē kopā pulcē Latvijas un Vācijas tiesību zinātnes studentus un nozares nesenos absolventus, lai diskutētu par aktuāliem tematiem, meklētu un rastu risinājumus problēmjautājumiem.

Šogad projekts norisināsies no 8. līdz 21.augustam. Dalībniekiem nepieciešamas vācu valodas zināšanas un interese par krimināltiesību aktualitātēm.

Projektā zinātniskie konsultanti no Latvijas šogad būs:

 • Mg.iur. Māris Leja, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors un
 • Mg.iur. LL.M. (Rostokas Universitāte) Jūlija Kolomijceva, zvērināta advokāte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Projekts piedāvā:

 • Uzlabot vācu valodas zināšanas ne tikai sarunvalodas līmenī, bet arī sniedz pienesumu vācu juridiskās valodas iemaņām;
 • Attīstīt analītiskās domāšanas, argumentācijas un publiskās runas prasmes;
 • Kopīgi rast risinājumus aktuāliem tiesību problēmjautājumiem;
 • Iegūt starptautisku pieredzi vienā no prestižākajām Vācijas augstskolām;
 • Smelties iedvesmu noslēguma darba tēmai;
 • Apmaksātus lidojumus uz Berlīni un atpakaļ, kā arī naktsmītni un ēdināšanu Berlīnē trīs reizes dienā;
 • Pavadīt divas neaizmirstamas nedēļās Rīgā un Berlīnē, iepazīstot jaunus cilvēkus un apskatot dažādus kultūras un ar tiesību zinātni saistītus objektus;
 • Vasarai atbilstošu izklaides programmu Berlīnē un Rīgā, sevī ietverot gan klasiskos apskates objektus, gan laicīgās dzīves baudījumu;
 • Iegūt jaunus kontaktus studentu kā arī profesionālu juristu vidū.

Vietu un tēmu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 22.jūnijam plkst.23:59, bet referātus iespējams iesniegt līdz 4.jūlijam.

Projekta dalības līdzmaksājums noteikts EUR 50 apmērā.

Pieteikšanās un papildu informācija pieejama, sazinoties ar projekta koordinatoriem Elzu Paegli un Jāni Silicki - netzwerkostwest.lv@gmail.com.

03.06.2016

Komentāri

pest control

06.01.2018. 13:38
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable.

cctv camera

06.01.2018. 13:37
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!
It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.

Blonde Escorts in Delhi

09.11.2017. 08:33
Awesome Information sharing .. I am extremely cheerful to peruse this article .. much obliged for giving us experience info.Fantastic decent.
Thank you for sharing. bangalore hottest call girl service available 24x7 for you which makes you fully relax according to you. we have all type girls like hot, sexy, hi-fi, high profile, Russian.

Call Girl Bangalore

23.09.2017. 13:10
The information which you people are given are really good, These look really great.
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up. Finance Assignment Help Online

web hosting $1

25.08.2017. 11:25
I am getting this post here thanks lot I am totally happy to share this one.

color switch

21.08.2017. 12:40
I love the new site!! I know how much time, thought, and hard work it takes to bring a new site to fruition. You've done it, and beautifully! I'm raising my glass of tea to you in celebration of this enormous achievement!!! Hopefully, one day I'll have the pleasure to clink glasses with you personally!

escorts in Jaipur

12.07.2017. 10:24
Great information it is very useful for our us.I really impress to reading this article thanks for sharing this nice article.

Goa Escorts

03.07.2017. 13:01
Awesome this blog has many great articles. And also this article is up to the mark. Very great writing of the articles.

Goa Escort Girls

14.06.2017. 08:33
Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog.

hill climb racing 2

08.06.2017. 11:59
Thanks for your page! I hope you will continue to have similar posts to share with everyone! Thank you for sharing them.

happy wheels

06.06.2017. 12:11
Thanks for the information that has been presented, extremely helpful to me and I gain more insight.

essay writer

03.06.2017. 13:58
Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. This is really a great stuff for sharing. Keep it up . Thanks for sharing.

essay writer

03.06.2017. 13:57
Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips
Please allow me the opportunity to develop, only if you agree not to remove my links. Thank you very much forum, Good luck
I love this post here is more information for us thanks for sharing with us.

写作帮助服务

22.04.2017. 11:17
好的帖子,这将是伟大的所有人,非常感谢传播这个信息在这里。
This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.
I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share.

VB Assignment Help

22.04.2017. 10:18
I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.
I'm getting excited about this kind of beneficial information of your stuff in the future
Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

Statistics Homework Help

22.04.2017. 09:32
Pretty helpful material, much thanks for this article

Help With SPSS Assignment

22.04.2017. 09:19
Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips

Do My Programming Project

22.04.2017. 09:00
Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.
John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals.
Awesome work you have done here, I am very happy to read this nice post. You are a great writer and give us much information.

Nodarbību saraksts