Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma studenti profesionālās iemaņas nostiprina ārvalstu praksēs

Starptautiskā tūrisma studenti profesionālās iemaņas nostiprina ārvalstu praksēs (28)

Biznesa augstskolā Turība zināšanas iet roku rokā ar praktiskajām iemaņām - tas ir salikums, ko augstu vērtē darba devēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, tāpēc iespējams atrast darbu jau studiju laikā, bieži vien - tieši izvēlētajā profesijā.

Praktiskās studijas veido 60% studiju laika, tāpēc liels uzsvars tiek tikts uz praksi, piedāvājot studentiem plašas iespējas izvēlēties prakses vietu ne tikai vadošajos Latvijas uzņēmumos, bet arī ārvalstīs.

Praktiskā pieredze, sākot no 1. studiju gada
Biznesa augstskolai Turība ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar viesmīlības un tūrisma uzņēmumiem Spānijā, Grieķijā, Kiprā, Šveicē, Austrijā un ASV, kuri piedāvā prakses vietas Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem. Šīs prakses piemērotas 1. un 2. kursu studentiem, bet studenti, kuri vēlas turpināt attīstīt savas iemaņas nozarē, turpina braukt praksē arī pēc 3. kursa. Labākajiem praktikantiem pēc augstskolas absolvēšanas tiek piedāvāts arī darbs šajos uzņēmumos.

Vērtīga pieredze un iespēja nopelnīt
Gan augstskola, gan prakses nodrošinātājs maksimāli cenšas atvieglot studentam gan visu tehnisko jautājumu nokārtošanu, gan uzturēšanos attiecīgajā valstīs - visbiežāk uzņēmumi nodrošina praktikantiem bezmaksas ēdināšanu un dzīvesvietu, kas nozīmē, ka prakse ir arī lieliska iespēja pavadīt vairākus mēnešus ārvalstīs bez lielām izmaksām. Nereti prakses vietās studenti saņem arī atalgojumu - praktikants ārzemēs mēnesī nopelna līdz 600 eiro. Protams, neatsverams ieguvums ir darba un dzīves pieredze, jauni draugi un paziņas ārpus Latvijas, kā arī iespēja uzlabot valodas zināšanas.

Ik gadu praksē dodas aptuveni 100 studenti, izvēloties piemērotāko no 6 prakses galamērķiem. Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti dodas praksē uz Spāniju Grieķiju (Rodas sala, Krētas sala, Kosas sala, Peleponēzes pussala, Korfu sala), Kipru, Šveici, Austriju un ASV.

Pieteikties ir vienkārši
Lai pieteiktos praksei, studentam jāiesniedz CV angļu valodā ar pases foto Starptautiskajā tūrisma fakultātē (pretendējot uz praksi Šveices vai Austrijas uzņēmumos, jāiesniedz CV vācu valodā). Daži prakšu uzņēmumi pieprasa arī motivācijas vēstuli. Tā kā Turības studentu vidū ārvalstu prakses ir ļoti pieprasītas un atsaucība ir liela, praktikanti tiek atlasīti konkursa kārtībā.

Pozitīvas atsauksmes no darba devējiem
Labas atsauksmes par praksē gūto pieredzi ir ne tikai no studentiem, kuri uzsver, ka tā ir lieliska iespēja iepazīt citu valsti, gūt profesionālās iemaņas un arī saņemt atalgojumu, bet arī no darba devējiem – prakses uzņēmumu vadītājiem. Augstskola aizvien biežāk saņem labas atsauksmes par saviem studentiem un viņu rūpīgo pieeju darbam, kā arī spēju ātri apgūt jaunas lietas, tāpēc Turības studenti prakses laikā nereti saņem piedāvājumus palikt un turpināt darbu prakses uzņēmumā jau kā pilntiesīgam darbiniekam.

Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente Eleonora Matule, kura bijusi praksē viesmīlības nozarē gan Peleponēzē, gan Krētā, dalās pieredzē: „Prakses sistēma gan no augstskolas, gan uzņēmumu puses ir ļoti sakārtota, tāpēc visas formalitātes tiek atrisinātas ātri. Nenoliedzami, prakse nozīmē arī lielu darba apjomu, taču tas iemāca būt dinamiskam un elastīgam, turklāt, tā ir iespēja strādāt starptautiskā komandā un bagātināt valodu zināšanas. Tūrisms Grieķijā ir pavisam citā līmenī – tur ir lielāki apjomi un augstāks servisa līmenis, un tas, protams, palīdz paplašināt redzesloku.”

Plašas starptautiskās iespējas
Ārvalstu prakses nav vienīgā starptautiskā iespēja, ko izmanto Turības studenti. Topošie speciālisti var pieteikties studijām vairāk nekā 80 partneraugstskolās visā pasaulē ERASMUS+ programmā, dubultā diploma programmās vai divpusējās apmaiņas programmās.

22.07.2016

Komentāri

Independent Call Girls

10.01.2018. 15:23
Thank you for sharing this amazing post. I love to read your interesting article thanks for sharing this article with us, keep it up.

pest control

06.01.2018. 13:13
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!

whoaboatrecords.com

27.12.2017. 19:18
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,

CCTV Camera in delhi

16.12.2017. 12:55
Pest Control Services

http://www.yhlp.net/

04.12.2017. 16:32
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.

wild rasberry ketone

19.11.2017. 12:35
this is truly pleasant to read..informative post is great to read..thanks a considerable measure!

Vārds

15.11.2017. 14:35
Incredible articles and extraordinary format. Your blog entry merits the greater part of the positive criticism it's been getting.

seorango.com

13.11.2017. 13:32
Great article, much obliged for assembling this! This is clearly one incredible post. A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here.

Video Game Information

09.11.2017. 11:10
Awesome information! I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have.
This is a splendid web journal! I'm exceptionally content with the remarks!..

earnings without money

06.11.2017. 14:57
Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more.
We provide year-round coverages, offering excellent solutions to frequent travellers. If you are a frequent traveler Indonesia, our services are excellent for you and be ready to never worry again about needing adequate medical facilities.

m88

02.11.2017. 12:53
This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally pleasant one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this pleasant article.
This particular tools are extremely important to me whenever I require because they help me get the practical analysis of my project completed.

leased line costs

29.10.2017. 12:28
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?

dofollow backlinks

29.10.2017. 00:44
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
That is enterprise associated knowledge gaining article. This put up is truly the first-class on this valuable subject matter.

model review

20.10.2017. 14:32
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. It is the old what goes around comes around routine.

uic blackboard

19.10.2017. 17:08
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Fantastic data on your site, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Astounding understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtle elements such a great amount of data about distinctive specialists.

best foodie blogs

17.10.2017. 13:51
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!

Medical Weighing Scales

14.10.2017. 21:51
very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

www.booksigned.com

09.10.2017. 08:11
This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.

nalgonas

05.10.2017. 16:28
Puede haber evidencia que sugiera que el porno puede conducir a una adicción real al sexo (aunque eso es discutido, mucho, entre los expertos). Pero para aquellos cuyo deseo sexual es muy bajo, tal vez podría ayudar a mejorarlo y superar problemas sexuales.
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered almost all persons will oblige with your online journal.

Nodarbību saraksts