Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma studenti profesionālās iemaņas nostiprina ārvalstu praksēs

Starptautiskā tūrisma studenti profesionālās iemaņas nostiprina ārvalstu praksēs (1)

Biznesa augstskolā Turība zināšanas iet roku rokā ar praktiskajām iemaņām - tas ir salikums, ko augstu vērtē darba devēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, tāpēc iespējams atrast darbu jau studiju laikā, bieži vien - tieši izvēlētajā profesijā.

Praktiskās studijas veido 60% studiju laika, tāpēc liels uzsvars tiek tikts uz praksi, piedāvājot studentiem plašas iespējas izvēlēties prakses vietu ne tikai vadošajos Latvijas uzņēmumos, bet arī ārvalstīs.

Praktiskā pieredze, sākot no 1. studiju gada
Biznesa augstskolai Turība ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar viesmīlības un tūrisma uzņēmumiem Spānijā, Grieķijā, Kiprā, Šveicē, Austrijā un ASV, kuri piedāvā prakses vietas Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem. Šīs prakses piemērotas 1. un 2. kursu studentiem, bet studenti, kuri vēlas turpināt attīstīt savas iemaņas nozarē, turpina braukt praksē arī pēc 3. kursa. Labākajiem praktikantiem pēc augstskolas absolvēšanas tiek piedāvāts arī darbs šajos uzņēmumos.

Vērtīga pieredze un iespēja nopelnīt
Gan augstskola, gan prakses nodrošinātājs maksimāli cenšas atvieglot studentam gan visu tehnisko jautājumu nokārtošanu, gan uzturēšanos attiecīgajā valstīs - visbiežāk uzņēmumi nodrošina praktikantiem bezmaksas ēdināšanu un dzīvesvietu, kas nozīmē, ka prakse ir arī lieliska iespēja pavadīt vairākus mēnešus ārvalstīs bez lielām izmaksām. Nereti prakses vietās studenti saņem arī atalgojumu - praktikants ārzemēs mēnesī nopelna līdz 600 eiro. Protams, neatsverams ieguvums ir darba un dzīves pieredze, jauni draugi un paziņas ārpus Latvijas, kā arī iespēja uzlabot valodas zināšanas.

Ik gadu praksē dodas aptuveni 100 studenti, izvēloties piemērotāko no 6 prakses galamērķiem. Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti dodas praksē uz Spāniju Grieķiju (Rodas sala, Krētas sala, Kosas sala, Peleponēzes pussala, Korfu sala), Kipru, Šveici, Austriju un ASV.

Pieteikties ir vienkārši
Lai pieteiktos praksei, studentam jāiesniedz CV angļu valodā ar pases foto Starptautiskajā tūrisma fakultātē (pretendējot uz praksi Šveices vai Austrijas uzņēmumos, jāiesniedz CV vācu valodā). Daži prakšu uzņēmumi pieprasa arī motivācijas vēstuli. Tā kā Turības studentu vidū ārvalstu prakses ir ļoti pieprasītas un atsaucība ir liela, praktikanti tiek atlasīti konkursa kārtībā.

Pozitīvas atsauksmes no darba devējiem
Labas atsauksmes par praksē gūto pieredzi ir ne tikai no studentiem, kuri uzsver, ka tā ir lieliska iespēja iepazīt citu valsti, gūt profesionālās iemaņas un arī saņemt atalgojumu, bet arī no darba devējiem – prakses uzņēmumu vadītājiem. Augstskola aizvien biežāk saņem labas atsauksmes par saviem studentiem un viņu rūpīgo pieeju darbam, kā arī spēju ātri apgūt jaunas lietas, tāpēc Turības studenti prakses laikā nereti saņem piedāvājumus palikt un turpināt darbu prakses uzņēmumā jau kā pilntiesīgam darbiniekam.

Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente Eleonora Matule, kura bijusi praksē viesmīlības nozarē gan Peleponēzē, gan Krētā, dalās pieredzē: „Prakses sistēma gan no augstskolas, gan uzņēmumu puses ir ļoti sakārtota, tāpēc visas formalitātes tiek atrisinātas ātri. Nenoliedzami, prakse nozīmē arī lielu darba apjomu, taču tas iemāca būt dinamiskam un elastīgam, turklāt, tā ir iespēja strādāt starptautiskā komandā un bagātināt valodu zināšanas. Tūrisms Grieķijā ir pavisam citā līmenī – tur ir lielāki apjomi un augstāks servisa līmenis, un tas, protams, palīdz paplašināt redzesloku.”

Plašas starptautiskās iespējas
Ārvalstu prakses nav vienīgā starptautiskā iespēja, ko izmanto Turības studenti. Topošie speciālisti var pieteikties studijām vairāk nekā 80 partneraugstskolās visā pasaulē ERASMUS+ programmā, dubultā diploma programmās vai divpusējās apmaiņas programmās.

22.07.2016

Nodarbību saraksts