Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma fakultātes studente Agnese Jurkina iegūst AHLEI prestižo sertifikātu

Starptautiskā tūrisma fakultātes studente Agnese Jurkina iegūst AHLEI prestižo sertifikātu (0)

Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadības 2. studiju gada studente Agnese Jurkina ir pirmā Turībā, kura sekmīgi nokārtojusi Amerikas viesnīcu un naktsmītņu izglītības institūta (AHLEI - American Hotel & Lodging Educational Institute) kursu eksāmenu un ieguvusi sertifikātu, kas tiek atzīts Eiropā un visā pasaulē.

Lai saņemtu sertifikātu, Agnesei bija jāiziet 14 nedēļu kurss un noslēgumā jānokārto online eksāmens. Kurss sākās šī gada janvārī un ilga 14 nedēļas. Tā laikā bija jāapgūst 14 tēmas, jānokārto 14 testi un noslēgumā arī eksāmens, kas apliecina iegūtās zināšanas.

Kā stāsta Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes pasniedzēja Margarita Platace, šogad kursam pieteicās pirmie astoņi drosminieki: „Kā pirmais kurss, kas studentiem tika piedāvāts, bija viesu uzņemšanas dienesta darbība. Rīkojām studentiem regulāras nodarbības, kur savas iegūtās zināšanas varēja pārbaudīt iknedēļas testā. Studentu patstāvīgais darbs bija teorētiskais materiāls, savukārt praktiski tās kopīgi pārbaudījām augstskolas imitētajā viesnīcā. Jāsaka, ka šie kursi ir samērā grūts pārbaudījums studentiem, jo šeit jāapgūst ne tikai profesionālā valoda, bet arī amerikāņiem raksturīgā angļu valoda, kas atšķiras no tās, ko māca pie mums. Regulāri sanācām kopā, pārrunājām radušās neskaidrības, tādējādi studentus labāk sagatavojot tēmu pārzināšanai un gala pārbaudījumam.”

Sertifikāta ieguvēja Agnese Jurkina atceras, ka grūtākais bijis ielauzties Amerikas likumdošanā: ”Viesmīlības standarti nevar tikt aplūkoti atrauti no likumdošanas, jo no tā atkarīga uzņēmuma veiksmīga darbība nozarē. Lai arī mācos angļu grupā un šo valodu pārvaldu labi, kursu laikā ciets rieksts bija gan Amerikai raksturīgā angļu valoda, gan profesionālā terminoloģija, jo mūsu izglītības sistēmā vairākumā gadījumu māca Lielbritānijā lietoto angļu valodu.”

Agnese stāsta, ka gatavojoties AHLEI eksāmenam, uzzinājusi daudz jauna. Piemēram, tagad viņa visos sīkumos pārzina istabeņu darba organizāciju, viesu uzņemšanas departamenta pienākumus viesu uzturēšanās laikā un drošības pasākumus. Labāk izprot, kā notiek ienākumu, cenu un cilvēkresursu plānošana. „Ieguvu informāciju par visu, kas saistīts ar viesnīcu darbu. Šīs zināšanas noderēs strādājot recepcijā, kam ir vistiešākais sakars ar viesiem, jo, ja šajā postenī nepārzināsi, kas notiek visos departamentos, viesu sūdzību gadījumā nebūsi pietiekoši informēts, lai ātri pieņemtu pareizos lēmumus.”

Par rezultātiem un aizsākto sadarbību ar Amerikas organizāciju ir gandarīta arī pasniedzēja Margarita Platace, jo tagad Agnese ir starptautiski sertificēta speciāliste viesu uzņemšanas dienesta vadībā, kas nozīmē, ka topošajai tūrisma un viesmīlības speciālistei visas durvis atvērtas.

Jau iepriekš ziņots, ka Starptautiskā tūrisma fakultāte noslēgusi līgumu ar Amerikas viesnīcu un naktsmītņu izglītības institūtu par AHLEI kursu organizēšanu studentiem. Līgums tika parakstīts 2013. gada februārī un tas paredz tiesības organizēt  AHLEI kursus gan Turības studentiem, gan nozares pārstāvjiem par tēmām, kas saistītas ar tūrismu. Mācības tiks īstenotas gan klātienē, gan arī pasniedzēju vadībā, ar kuru starpniecību tiks nodrošināta online pieeja AHLEI mācību materiāliem individuālajam darbam.

Pēc sekmīgi nokārtota kursa ikviens dalībnieks saņem sertifikātu, kas tiek atzīts Eiropā un visā pasaulē.

Amerikas viesnīcu un naktsmītņu izglītības institūts ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1953. gadā un tās darbība vērsta uz kvalitatīvas viesmīlības izglītību, apmācību un profesionālo sertifikāciju, kalpojot izglītības iestāžu un nozares vajadzībām visā pasaulē.

Vairāk nekā 1500 universitātes, koledžas, profesionālās izglītības izstādes un valsts institūcijas visā pasaulē izmantojušas AHLEI pakalpojumus.

16.07.2014

Nodarbību saraksts