Aktualitātes>Starptautiskā tūrisma fakultātes 20 gadu jubilejas vakars

Starptautiskā tūrisma fakultātes 20 gadu jubilejas vakars (0)

Starptautiskā tūrisma fakultātes 20 gadu jubilejas vakars 12. decembrī pulcēja pasniedzējus- gan esošos, gan arī bijušos un Biznesa augstskolas Turība mājīgajās telpās valdīja atkalredzēšanās prieks.  Vakara ieskaņā visi kopā nodziedāja Turības himnu, un turpinājumā kavējās sirsnīgās atmiņās par kopīgi piedzīvoto no fakultātes dibināšanas brīža līdz pat šodienai. Smiekli un sirsnība visus vienoja šajā atmiņu vakarā, tika pārrunāti nākotnes plāni, kā arī izteikti ne mazums skaistu novēlējumu.

“Turība vienmēr atjaunojas. Ļoti ātri atjaunojas.” stāsta Starptautiskā tūrisma fakultātes bijusī dekāne Zinaīda Melbārde: “Es ārkārtīgi priecājos par to, ka mēs esam draudzīgi, ka mūsos ir tas, ko mēs pirmajos gadus arī veidojām – savstarpēja sapratne, draudzība un iedvesma. Jo vecāka es kļūstu, jo vairāk es novērtēju cilvēku attiecības un draudzību starp cilvēkiem, tāpēc, lai Dievs dod to visu saglabāt arī turpmāk.”

Šis pasākums bija izaicinājums Biznesa augstskolas Turība 4. kursa “pasākumniekiem”- topošajiem pasākumu producentiem, kuri iemēģināja roku pasākumu organizēšanā. Lielu atbalstu  sniedza “Augļu Serviss”, “Cafe Turiba”, “Nīke-E”, Margarita Platace. Paldies kursa lielākajam atbalstam - Agitai Doniņai un Brigitai Rozenbrikai, par studentiem sniegto iespēju iepazīt un iedziļināties laba un jēgpilna pasākuma tapšanas procesā.

20.12.2018

Nodarbību saraksts