Aktualitātes>Starptautiskā projekta „eCuisine” turpinājums – tikšanās Kembridžā

Starptautiskā projekta „eCuisine” turpinājums – tikšanās Kembridžā (0)

E-Cuisine projektā Turības Valodu katedras vadītāja asoc. profesore Ineta Lūka un lektore Inese Ate piedalījās starptautiskajā darba sanāksmē, kas notika Lielbritānijas pilsētā Kembridžā no 9. maija līdz 12. maijam.

Šī bija otrā tikšanās reize, kurā piedalījās projekta partneri no visām dalībvalstīm – Austrijas, Lielbritānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Lietuvas un Latvijas. Kopš pirmās tikšanās ir notikušas izmaiņas – trešais partneris no Austrijas puses ir „GMS Hutter”, kas stājies „Orderman GmbH” vietā.

Devītā maija vakarā tie partnervalstu pārstāvji, kam šī bija pirmā tikšanās, iepazīstināja ar sevi – Ineta no Biznesa augstskolas Turība, Margarita un Povilas no Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences (VIKO), Ines no Sredņa šola za gostinstvo in turizem Celje un Hilarija no Tourism and Catering School Dubrovnik. Pēc tam visi dalībnieki veidoja savu projekta redzējumu „simbolos un skaitļos”, kuru pēc tam komentēja. Vakars noslēdzās ar kopīgām vakariņām krodziņā „Anchor”, kas turpināja jau Austrijā iesākto – iepazīt tās valsts nacionālo virtuvi, kurā viesojamies.

 

Nākošajās dienās pārstāvji no iesaistītajām dalībvalstīm strādāja grupās. Darba lapās zem tādiem virsrakstiem kā mērķi, rezultāti, materiāli, saturs un struktūra veidojās skaidrs redzējums par konkrēto jautājumu. Papildinot un vēlāk izskaidrojot rakstīto, projekta dalībnieki apmainījās ar viedokļiem, precizēja atrodamo informāciju un rezumēja paveikto projektā, kā arī analizēja ieteikumus turpmākai veiksmīgai projekta norisei. Tika precizēti termiņi turpmāko uzdevumu veikšanai. Jaunie partneri no Austrijas firmas „GMS Hutter” iepazīstināja ar izveidoto aplikāciju mobilajiem telefoniem, kas izraisīja visu partneru patiesu interesi. Protams radās arī bažas – cik šīs aplikācijas būs parocīgas lietotājiem un cik daudz informācijas par konkrēto nacionālo ēdienu jāietver. GMS Hutter apņēmās pilnveidot aplikāciju, ņemot vērā izteiktos ierosinājumus.

Tikšanās dalībnieki izstaigāja Kembridžu, iepazīstoties ar ievērojamākajām un skaistākajām vietām, kur vēsture par sevi atgādināja ar senajām koledžu celtnēm, baznīcām, šaurām ieliņām un krodziņiem. Viesojāmies Selwyn koledžā, kas ir viena no Kembridžas universitātes daļām. Arī dalībnieku tikšanās notika vienā no Selwyn koledžas konferenču telpām. Koledžas teritorijā tā vien šķita, ka esam atgriezušies 19. gadsimtā. Mūs sagaidīja tāds kā pārvaldnieks – durvju sargs un ielaida pagalmā, kur ap rūpīgi nopļautu zālienu, kas izskatās rūtots, sarindojušās Viktorijas laika ēkas ar baznīcu pretī ieejai. Koledža celta 1882. gadā un ikvienam apmeklētājam rodas iespaids, ka te tiešām apstājies laiks, jo uzraksts vēsta, ka jāievēro klusums, pa zālāju staigāt nedrīkst, viss notiek tikai šai vietai raksturīgajā kārtībā.

28.05.2013

Nodarbību saraksts