Aktualitātes>Šonedēļ Turībā sākās Nordplus Intensīvais kurss „Organizācijas un Individuālā drošība”

Šonedēļ Turībā sākās Nordplus Intensīvais kurss „Organizācijas un Individuālā drošība” (0)

No 30. jūlija līdz 10. augustam Biznesa augstskolā Turībā norisinās NORDPLUS intensīvais kurss par organizācijas un individuālo drošību. Šāds starptautisks kurss Latvijā norisinās jau otro reizi un sniedz trīs valstu studentiem unikālu iespēju iepazīt un gūt praktiskas iemaņas dažādos ar drošību saistītos aspektos.

Kursu realizē Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Turku Universitāti (Somija). Šogad projektā pievienojas studenti no vēl vienas Lietuvas augstskolas – Mykola Romeris Universitātes. Kurss pulcē 28 studentus, kuri studē ne tikai Drošību vai ar Jurisprudenci saistītās programmās, bet arī dažādās vadības un menedžmenta programmās.

Mūsdienās drošības jautājumi kļūst arvien aktuālāki arī Baltijas un Skandināvijas valstīs. Pašlaik saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kas saistās ar migrāciju, konfliktiem, kas sakņojas kultūras un reliģiskajās atšķirībās, kiberuzbrukumiem un citiem draudiem sabiedrības drošībai. Tādēļ arvien aktuālāk izglītības iestādēm ir sagatavot spējīgus un zinošus drošības speciālistus, kas spēj cīnīties ar šiem jaunajiem draudiem un izaicinājumiem.

„Drošības jēdziens un pati drošība katra indivīda dzīvē ieņem aizvien lielāku lomu. Pēdējos gados gan indivīds personīgi, gan organizācijas kopumā milzīgu lomu pievērš ne tikai savai (savu materiālo vērtību) fiziskai aizsardzībai, bet arī savu datu, sava intelekta - nemateriālo vērtību – aizsardzībai. Līdz ar to drošības apguve tās jēdziena visplašākajā izpratnē kļūst aizvien aktuālāka un tā vairs nav tikai objektu fiziska apsardze, videonovērošana vai miesassardze, bet ietver daudz citu nianšu, tostarp būtiskus psiholoģiskus aspektus, risku izvērtējumu un draudu novēršanas prevenciju. Turklāt drošības jautājums kļūst par arvien globālāku izaicinājumu, kas tiek skatīts starptautiskā kontekstā,” skaidro Ivita Kīsnica, Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne un projekta akadēmiskā vadītāja.

„Cilvēka psiholoģija ir iekārtota tā, ka tikai drošā vidē mēs varam progresēt katrs atsevišķi un sabiedrība kopumā,” stāsta Vilnis Veinbergs, Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Organizācijas drošība” direktors un Nordplus Intensīvā kursa iniciators.

Kurss sniedz ieskatu tādās tēmās, kā drošības teorija, individuālā un organizācijas drošība, drošības vēsturiskie aspekti, līderība, risku vadība, pretkorupcija, detektīvdarbība un citos jautājumos. Caur lekcijām un praktiskām nodarbībām studenti pilnveido zināšanas un iemaņas dažādās ar drošību saistītās jomās.

Projekta akadēmiskais vadītājs: 
Juridiskās fakultātes prodekāne
Ivita Kīsnica
e-pasts: ivita.kisnica@turiba.lv

Biznesa augstskolas Turība Drošības programmas direktors
Vilnis Veinbergs
e-pasts: vilnis.veinbergs@turiba.lv


Projekts tiek realizēts ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta numurs: NPHE-2018/10238.
  

 

01.08.2018

Nodarbību saraksts