Aktualitātes>Šogad tiks piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi

Šogad tiks piešķirti septiņi Biznesa augstskolas Turība Goda nosaukumi (1)

Jau trešo gadu Biznesa augstskolā Turība notiks svinīgā apbalvošanas ceremonija – Biznesa augstskolas Turība Gada balva „Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”. Augstskola lepojas ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai, tāpēc šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti Goda nosaukumi 

  • Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda profesors;
  • Biznesa augstskolas Turība Goda doktors.

Augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām bija iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu. Taču tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai bija tikai augstskolas personālam un studējošajiem.

Ikviens Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai varēja tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lēma Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēja Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprināja.

Šogad svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti septiņi Goda nosaukumi

Biznesa augstskolas Turība
GODA DOKTORS
Jānis Stradiņš
Akadēmiķis, fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks

Biznesa augstskolas Turība
GODA PROFESORS
Aivars Endziņš
Biznesa augstskolas Turība profesors

Biznesa augstskolas Turība
GODA STUDENTS
Elīna Jurkāne
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes 4. kursa studente

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Uzņēmējdarbībā
Alise Balgalve
SIA Felici vadītāja, zīmola musli «Graci» radītāja

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Valsts pārvaldē
Guna Paidere
Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Komunikācijas nozarē
Toms Kalnītis
Latvijas Dzelzceļa iekšējās komunikācijas daļas vadītājs

Biznesa augstskolas Turība
GODA ABSOLVENTS
Tūrisma un viesmīlības nozarē
Valdis Vanadziņš
Viesnīcas Pullman Riga Old Town ģenerāldirektors

Apbalvojama saņēmēji ir informēti personiski un aicināti uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju – Biznesa augstskolas Turība Gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.", kas notiks 20. aprīlī.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

18.04.2017

Nodarbību saraksts